Home > Javascript > Javascript căn bản > Lệnh console.log kết hợp với Firebug trong Javascript
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Lệnh console.log kết hợp với Firebug trong Javascript

Trong Javascript có một hàm thường được sử dụng để debug đó là hàm console.log(), nó có nhiệm vụ show ra giá trị của tất cả các loại dữ liệu như number, integer, array, object, chính vì vậy khi muốn biết trong một biến đó có giá trị gì thì ta sẽ sử dụng hàm console.log().

Quay lại bài trước mình đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng firebug để kiểm tra lỗi Javascript, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ kết hợp Firebug và hàm console.log() luôn nhé.

1. Lệnh console.log() trong javascript

Lệnh console.log() có cú pháp console.log(value), trong đó value là biến hoặc giá trị mà bạn muốn in ra.

Ví dụ 1: console.log() một biến bình thường

var website = 'freetuts.net';
console.log(website);

Kết quả:

firebug-debug-variable.png

Ví dụ 2: console.log() một mảng

var websites = ["freetuts.net", "freetuts.net", "course.freetuts.net", "qa.freetuts.net"];
console.log(websites);

Kết quả:

firebug-debug-variable1.png

Ví dụ 3: console.log() một giá trị 

console.log("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");

Kết quả:

firebug-debug-variable2.png

Ví dụ 4: console.log() một object 

var info = {
    website : "freetuts.net",
    email : "thehalfheart@gmail.com",
    address : "Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk"
};
console.log(info);

Kết quả:

firebug debug variable4 png

Như vậy hàm console.log() sẽ in ra tất cả các giá trị của một biến nên bạn dễ dàng debug phải không nào. Mình thì rất hay sử dụng nó để xem kết quả ajax gửi về có những gì để từ đó đưa ra những hướng giải quyết bài toán chính xác hơn.

2. Lời kết

Tóm lại trong quá trình làm việc với Javscript bạn không thể bỏ qua bước debug được nên bắt buộc phải tìm các giải pháp và hàm console.log() chính là một giải pháp trong đó. Bạn cứ tưởng tượng rằng nếu bạn sử dụng hàm alert() thì giả sử website của bạn đang hoạt động và khi khách hàng vào trang web sẽ xuất hiện những popup debug không mong muốn, chính vì vậy ta sử dụng console để xem kết quả.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP