Lời bài hát ba mươi sáu thứ chim (mã số karaoke)

Ba mươi sáu thứ chim là ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Dân ca quan họ. Bạn có thể tìm lời bài hát, tìm mã số karaoke, hát karaoke và tải video/mp3 MV full HD của ca khúc này miễn phí tại đây.

Mã số karaoke bài hát Ba mươi sáu thứ chim

Sáng tác: Dân ca quan họ
Mã Karaoke Arirang 5 số: 54387
Ca sĩ thể hiện: Đang cập nhật
Thể loại: Mã số karaoke

Lời bài hát ba mươi sáu thứ chim

Trên rừng
ba mươi sáu thứ chim
chim tôi mà thứ chim
thứ chim
là chim chèo bẻo
thứ chim
tôi chích a chòe
trong quan họ a
người trồng tre a
này còn như
người trồng tre
cho tôi biết ơ
tre tôi mà thứ tre
thứ tre
là tre chẻ lạt
thứ tre tôi để làm nhà
trong quan họ a
người trồng cà a
này còn như
người trồng cà
cho tôi biết ơ
là có thứ cà
là cà bà cà
tia thứ tía ơ
cùng có a thứ cà
là thứ cà là xanh xanh
trong quan họ a
người trồng chanh a
này còn như
người trồng chanh
cho tôi biết ơ
chanh tôi mà thứ chanh
thứ chanh
là chanh ăn quả
thứ chanh
tôi để gội đầu
trong quan họ a
người trồng dâu a
này còn như
người trồng dâu
cho tôi biết ơ
dâu tôi mà thứ dâu
thứ dâu
là dâu ăn quả
thứ dâu
tôi để chăn tằm
một nong tằm
là năm nong kén
ư là a
chín có a nén tơ
là hỡi hư song
hỡi hời hư

Trên rừng
ba mươi sáu thứ chim
chim tôi mà thứ chim
thứ chim
là chim chèo bẻo
thứ chim
tôi chích a chòe
trong quan họ a
người trồng tre a
này còn như
người trồng tre
cho tôi biết ơ
tre tôi mà thứ tre
thứ tre
là tre chẻ lạt
thứ tre tôi để làm nhà
trong quan họ a
người trồng cà a
này còn như
người trồng cà
cho tôi biết ơ
là có thứ cà
là cà bà cà
tia thứ tía ơ
cùng có a thứ cà
là thứ cà là xanh xanh
trong quan họ a
người trồng chanh a
này còn như
người trồng chanh
cho tôi biết ơ
chanh tôi mà thứ chanh
thứ chanh
là chanh ăn quả
thứ chanh
tôi để gội đầu
trong quan họ a
người trồng dâu a
này còn như
người trồng dâu
cho tôi biết ơ
dâu tôi mà thứ dâu
thứ dâu
là dâu ăn quả
thứ dâu
tôi để chăn tằm
một nong tằm
là năm nong kén
ư là a
chín có a nén tơ
là hỡi hư song
hỡi hời hư
là hỡi hư hư song
hỡi hời hư.

Trang tìm lời bài hát và mã số karaoke 5 số và 6 số nhanh nhất, bạn có thể tìm thấy thông tin của bài hát này tại đây.

Bạn có thể tìm lời bài hát và mã số karaoke của ca khúc Ba mươi sáu thứ chim do nhạc sĩ Dân ca quan họ sáng tác tại bài viết này, ngoài ra freetuts có đăng video MV full HD và video karaoke, video remix và video cover của một số bạn trẻ khác.

Chúc bạn nghe nhạc thật vui vẻ!

Từ khóa tìm kiếm bài hát: freetuts ba mươi sáu thứ chim

Nguồn: freetuts.net