Trang chủ > Lời bài hát > Nhạc cách mạng

Nhạc cách mạng | Lời bài hát

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | @
Bài hát Karaoke
Anh quân bưu vui tính
(Mọi người đều gọi tôi  Là anh lính quân bưu …)
53666
Anh ba hưng
(Có anh Ba Hưng  Vốn thiệt nông dân  Đi lính…)
50933
Ân tình đồng đội ơi
(Bạn nhìn lại xem chúng tôi là nhà nông Những…)
52592
Áo mùa đông
(Gió bấc heo may xào xạc rung cây lá lá…)
59984
Anh vẫn hành quân
(Anh vẫn hành quân.  Trên đường ra chiến dịch.  Mé…)
51971