Nhạc cách mạng | Lời bài hát

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | @
Bài hát Karaoke Lời bài hát
Anh quân bưu vui tính 53666 Mọi người đều gọi tôi  Là anh lính quân bưu  Vui tính nhất trên đời  Ai dá da a ai dà dà  Bởi vì họ bảo tôi  Là anh lính…
Anh ba hưng 50933 Có anh Ba Hưng  Vốn thiệt nông dân  Đi lính hơn năm trường  Vừa mới được huân chương.  Thằng Sáu thấy anh nó mừng  Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn …
Ân tình đồng đội ơi 52592 Bạn nhìn lại xem chúng tôi là nhà nông Những nhà nông hay bông ơ hờ đùa Khi lên buôn rẫy chúng tôi thành nhà y Chữa bệnh chăm lo…
Áo mùa đông 59984 Gió bấc heo may xào xạc rung cây lá lá bay  Một mùa đông bao người đan áo  Gió hút heo may người nào đem manh áo tới đây  Cho…
Anh vẫn hành quân 51971

Anh vẫn hành quân.  Trên đường ra chiến dịch.  Mé đồi quê anh bước,  Trăng non ló đỉnh rừng.  Anh vẫn hành quân.  Lưng đèo qua bãi suối.  Súng…