Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm DAYNAME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAYNAME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAYNAME trả về tên ngày trong tuần cho một ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DAYNAME trong MySQL là:

DAYNAME( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất tên ngày trong tuần.

3. Version

Hàm DAYNAME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DAYNAME('2019-03-28');
Ket qua: 'Thursday'

mysql> SELECT DAYNAME('2019-03-27');
Ket qua: 'Wednesday'

mysql> SELECT DAYNAME('2019-03-27 18:15:15');
Ket qua: 'Wednesday'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP