Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm DAYOFMONTH trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAYOFMONTH trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAYOFMONTH trả về phần ngày của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DAYOFMONTH trong MySQL là:

DAYOFMONTH( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất ngày trong tháng.

Lưu ý:

  • Hàm DAYOFMONTH trả về ngày trong tháng (một số từ 1 đến 31) cho một giá trị ngày.

3. Version

Hàm DAYOFMONTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DAYOFMONTH('2019-03-29');
Ket qua: 29

mysql> SELECT DAYOFMONTH('2019-03-29 10:20:05');
Ket qua: 29

mysql> SELECT DAYOFMONTH('2019-03-10');
Ket qua: 10

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP