Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm DAYOFWEEK trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAYOFWEEK trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAYOFWEEK của MySQL trả về chỉ mục ngày trong tuần cho một giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DAYOFWEEK trong MySQL là:

DAYOFWEEK( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất ngày trong tuần.

Lưu ý:

  • Hàm DAYOFWEEK trả về chỉ số ngày trong tuần trong đó 1 = Chủ nhật, 2 = Thứ Hai, 3 = Thứ Ba, 4 = Thứ Tư, 5 = Thứ Năm, 6 = Thứ Sáu, 7 = Thứ Bảy

3. Version

Hàm DAYOFWEEK có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DAYOFWEEK('2019-03-28');
Ket qua: 5

mysql> SELECT DAYOFWEEK('2019-03-27');
Ket qua: 4

mysql> SELECT DAYOFWEEK('2019-03-29');
Ket qua: 6

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP