Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm DAYOFYEAR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAYOFYEAR trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAYOFYEAR trả về ngày trong năm cho một giá trị ngày.

2. Cú  pháp

Cú pháp của hàm DAYOFYEAR trong MySQL là:

DAYOFYEAR( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất ngày trong năm.

Lưu ý:

  • Hàm DAYOFYEAR trả về ngày trong năm (một số từ 1 đến 366) cho một giá trị ngày.

3. Version

Hàm DAYOFYEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DAYOFYEAR('2019-03-28');
Ket qua: 87

mysql> SELECT DAYOFYEAR('2019-02-21');
Ket qua: 52

mysql> SELECT DAYOFYEAR('2019-01-20');
Ket qua: 20

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP