Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm FROM_DAYS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FROM_DAYS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm FROM_DAYS lấy một đại diện số của ngày và trả về giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FROM_DAYS trong MySQL là:

FROM_DAYS( numeric_day )

Trong đó:

  • numeric_day: Ngày số để chuyển đổi thành một ngày.

3. Version

Hàm FROM_DAYS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT FROM_DAYS(12345);
Ket qua: 0033-10-19

mysql> SELECT FROM_DAYS(245767);
Ket qua: 0672-11-20

mysql> SELECT FROM_DAYS(777897);
Ket qua: 2129-10-23

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP