Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm HOUR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm HOUR trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm HOUR trả về phần giờ của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm HOUR trong MySQL là:

HOUR( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị giờ hoặc ngày giờ để trích xuất giờ.

Lưu ý:

  • Hàm HOUR trả về giờ (một số trong khoảng từ 0 đến 838) với giá trị ngày.
  • Vì giá trị thời gian có thể nằm trong khoảng từ -838: 59: 59 'đến' 838: 59: 59 ', hàm HOUR có thể trả về giá trị lên tới 838 (tức là: cao hơn 23).

3. Version

Hàm HOUR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT HOUR('2019-03-28 08:45:20.000004');
Ket qua: 8

mysql> SELECT HOUR('2019-03-28 12:20:01');
Ket qua: 12

mysql> SELECT HOUR('2019-03-28');
Ket qua: 0

mysql> SELECT HOUR('838:59:59');
Ket qua: 838

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP