Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm MAKETIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MAKETIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MAKETIME trả về thời gian cho một kết hợp giờ, phút, giây nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MAKETIME trong MySQL là:

MAKETIME( hour, minute, second )

Trong đó:

  • hour: Giá trị giờ được sử dụng để tạo thời gian
  • minute: Giá trị phút được sử dụng để tạo thời gian.
  • second: Giá trị giây được sử dụng để tạo thời gian.

Lưu ý:

  • Giá trị thời gian nằm trong khoảng từ '-838: 59: 59' đến '838: 59: 59'.

3. Version

Hàm MAKETIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT MAKETIME(10,5,5);
Ket qua:  '10:05:05'

mysql> SELECT MAKETIME(15,30,0);
Ket qua: '15:30:00'

mysql> SELECT MAKETIME(22,49,45);
Ket qua: '22:49:45'

mysql> SELECT MAKETIME(838,59,59);
Ket qua:  '838:59:59'

mysql> SELECT MAKETIME(-838,59,59);
Ket qua:  '-838:59:59'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP