Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm MICROSECOND trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MICROSECOND trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MICROSECOND của MySQL trả về phần micro giây của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MICROSECOND trong MySQL là:

MICROSECOND( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị giờ hoặc ngày giờ mà từ đó micro giây được trích xuất từ ​​đó.

3. Vesion

Hàm MICROSECOND có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT MICROSECOND('2019-03-28 17:20:04.000009');
Ket qua: 9

mysql> SELECT MICROSECOND('2019-03-28 17:20:04.123213');
Ket qua: 123213

mysql> SELECT MICROSECOND('2019-03-28');
Ket qua: 0

mysql> SELECT MICROSECOND('17:20:04.23456');
Ket qua: 234560

mysql> SELECT MICROSECOND('838:11:59.0000234');
Ket qua: 23

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP