Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm MINUTE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MINUTE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MINUTE trả về phần phút của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MINUTE trong MySQL là:

MINUTE( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị giờ hoặc ngày giờ để trích xuất phút.

3. Version

Hàm MINUTE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT MINUTE('2019-03-29 08:45:20.000004');
Ket qua: 45

mysql> SELECT MINUTE('2019-03-29 08:45:20');
Ket qua: 45

mysql> SELECT MINUTE('2019-03-29');
Ket qua: 20

mysql> SELECT MINUTE('838:11:59');
Ket qua: 11

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP