Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm PERIOD_DIFF trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm PERIOD_DIFF trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm PERIOD_DIFF trả về chênh lệch theo tháng giữa hai thời gian(được định dạng là YYMM hoặc YYYYMM).

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm PERIOD_DIFF trong MySQL là:

PERIOD_DIFF( period1, period2 )

Trong đó:

  • period1, period2: Một khoảng thời gian được định dạng là YYMM hoặc YYYYMM.

Lưu ý:

  • Các tham số period1period2 phải được định dạng là YYMM hoặc YYYYMM, nhưng không phải có cùng định dạng với nhau. Vì vậy, period1 có thể được định dạng là YYMM và period2 có thể được định dạng là YYYYMM hoặc ngược lại.

3. Version

Hàm PERIOD_DIFF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT PERIOD_DIFF(201904,201903);
Ket qua: 1

mysql> SELECT PERIOD_DIFF(201903,201901);
Ket qua: 2

mysql> SELECT PERIOD_DIFF(201908,202208);
Ket qua: -36

mysql> SELECT PERIOD_DIFF(1901,1908);
Ket qua: -7

mysql> SELECT PERIOD_DIFF(201911,1902);
Ket qua: 9

mysql> SELECT PERIOD_DIFF(1912,201909);
Ket qua: 3

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP