Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm TAN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TAN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TAN trả về tan của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TAN trong MySQL là:

TAN( number )

Trong đó:

  • number: Số được sử dụng để tính tan. Nó được thể hiện bằng radian.

3. Version

Hàm TAN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT TAN(0.5);
Ket qua: 0.5463024898437905

mysql> SELECT TAN(-5);
Ket qua: 3.380515006246586

mysql> SELECT TAN(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT TAN(1);
Ket qua: 1.5574077246549023

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP