Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm TIMESTAMP trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TIMESTAMP trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TIMESTAMP chuyển đổi một biểu thức thành giá trị datetime và nếu được chỉ định sẽ thêm một khoảng thời gian tùy chọn vào giá trị.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TIMESTAMP trong MySQL là:

TIMESTAMP( expression, [ interval ] )

Trong đó:

  • expression: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ sẽ được chuyển đổi.
  • [interval]: Không bắt buộc. Đó là một giá trị thời gian để thêm vào biểu thức.

Lưu ý:

  • Hàm TIMESTAMP sẽ trả về giá trị ngày giờ.

3. Version

Hàm TIMESTAMP có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT TIMESTAMP('2019-04-01');
Ket qua: '2019-04-01 00:00:00'

mysql> SELECT TIMESTAMP('2019-04-01', '05:35:05');
Ket qua: '2019-04-01 05:35:05'

mysql> SELECT TIMESTAMP('2019-04-01', '05:35:05');
Ket qua: '2019-04-01 05:35:05'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP