Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm TRUNCATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TRUNCATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TRUNCATE trả về một số bị cắt cụt đến một số vị trí thập phân nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TRUNCATE trong MySQL là:

TRUNCATE( number, decimal_places )

Trong đó:

  • number:  Số để cắt ngắn
  • decimal_places: Số lượng các vị trí thập phân cắt ngắn đến. Giá trị này phải là số nguyên dương hoặc âm.

3. Version

Hàm TRUNCATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, 0);
Ket qua: 115

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, 1);
Ket qua: 115.3

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, 2);
Ket qua: 115.34

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, -1);
Ket qua: 110

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, -2);
Ket qua: 100

mysql> SELECT TRUNCATE(-115.34523, 0);
Ket qua: -115

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP