Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm VERSION trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm VERSION trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm VERSION trả về phiên bản của cơ sở dữ liệu MySQL.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm VERSION trong MySQL là:

VERSION( )

3. Version

Hàm VERSION có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT VERSION();
Ket qua: 5.7.24-0ubuntu0.18.04.1

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP