Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm WEEKDAY trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm WEEKDAY trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm WEEKDAY trả về chỉ mục ngày trong tuần cho một ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm WEEKDAY trong MySQL là:

WEEKDAY( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất chỉ mục ngày trong tuần.

Lưu ý: 

  • Hàm WEEKDAY trả về chỉ mục của ngày trong tuần (0 = Thứ Hai, 1 = Thứ Ba, 2 = Thứ Tư, 3 = Thứ Năm, 4 = Thứ Sáu, 5 = Thứ Bảy, 6 = Chủ Nhật) với giá trị ngày.

3. Version

Hàm WEEKDAY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT WEEKDAY('2019-04-02');
Ket qua: 1

mysql> SELECT WEEKDAY('2019-04-03');
Ket qua: 2

mysql> SELECT WEEKDAY('2019-04-20 08:40:15');
Ket qua: 5

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP