Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm YEARWEEK trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm YEARWEEK trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm YEARWEEK trả về năm và tuần cho một giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm YEARWEEK trong MySQL là:

YEARWEEK( date_value, [ mode ] )

Trong đó:

  • date_value: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất năm và tuần.
  • mode: Không bắt buộc. Nó được sử dụng để xác định ngày bắt đầu vào ngày nào. Nó có thể là một trong những điều sau đây:
Giá trị Mô tả Trả về
0 Ngày đầu tuần là chủ nhật 0-53
1 Ngày đầu tuần là thứ Hai và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 0-53
2 Ngày đầu tuần là chủ nhật 1-53
3 Ngày đầu tuần là thứ Hai và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 1-53
4 Ngày đầu tuần là Chủ nhật và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 0-53
5 Ngày đầu tuần là thứ hai 0-53
6 Ngày đầu tuần là Chủ nhật và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 1-53
7 Ngày đầu tuần là thứ hai 1-53

Lưu ý:

  • Hàm YEARWEEK sẽ trả về giá trị năm cũng như giá trị tuần (trong khoảng 0-53 hoặc 1-53) tùy thuộc vào mode được chỉ định.
  • Hàm YEARWEEK có thể trả về giá trị năm khác với năm được hiển thị trong date_value do chế độ được chỉ định. Điều này chỉ nên xảy ra trong tuần đầu tiên của năm và tuần cuối cùng của năm.
  • Nếu bạn đang chạy MySQL 4.0.14+ và chế độ không được chỉ định, hàm YEARWEEK sẽ sử dụng giá trị trong biến hệ thống default_week_format làm mode.
  • Nếu bạn đang chạy phiên bản MySQL cũ hơn 4.0,14 và chế độ không được chỉ định, hàm YEARWEEK sẽ sử dụng 0 làm mode.

3. Version

Hàm YEARWEEK có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.8

4. Ví dụ

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-01-01');
Ket qua: 201852

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-04-01');
Ket qua: 201913

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-01-20');
Ket qua: 201903

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-07-15');
Ket qua: 201928

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-12-30');
Ket qua: 201952

mysql> SELECT YEARWEEK('2018-01-01');
Ket qua: 201753

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP