Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm DECOMPOSE trong Oracle.

Hàm này có tác dụng ngược với hàm COMPOSE. Xem ví dụ dưới dây để hiểu rõ hơn.

DECOMPOSE('Très bien')
Result: 'Tre`s bien'

DECOMPOSE('é')
Result: 'e´'

DECOMPOSE('olé')
Result: 'ole´'

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP