Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Bài này mình sẽ nói về một hàm dùng để lấy giá trị của chuỗi tương ứng với số thứ tự của nó trong bảng mã ASCII hệ thập phân đó là hàm NCHR, đây là chữ ghi tắt của Number Character.

1. Cú pháp hàm NCHR trong Oracle

Về cơ bản hàm này có một tham số truyền vào như sau.

Cú pháp

NCHR( number_code )

Trong đó number_code là một số tương ứng với giá trị trả về là ký tự trong bản mã ASCII. Ví dụ bạn nhập vào số 74 thì kết quả trả về chữ T.

Return

Hàm này sẽ trả về ký tự tương ứng với number_code mà bạn truyền vào dựa vào bảng ASCII.

2. Ví dụ hàm NCHR trong Oracle

Để các bạn dễ hình dùng thì mình sẽ đưa ra một vài ví dụ mẫu nhé.

NCHR(116)
Result: 't'

NCHR(84)
Result: 'T'

NCHR(82)
Result: 'R'

Với hàm này mình thấy khi làm việc quản trị thì rất ít khi sử dụng.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP