Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm TO_DATE trong Oracle.

Hàm TO_DATE có tác dụng chuyển định dạng của một chuỗi hoặc một dãy số sang định dạng ngày tháng, có rất nhiều định dạng khác nhau và bạn có thể tham khảo tại bài viết "bảng định dạng ngày tháng trong Oracle".

1. Hàm TO_DATE  trong Oracle

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp và cách sử dụng hàm này nhé.

Cú pháp

TO_DATE( string1 [, format_mask] [, nls_language] )

Trong đó:

  • string1 là chuỗi cần chuyển, thường nó là một dãy số tự nhiên hoặc một chuỗi có định dạng date sẵn.
  • format_mask không bắt buộc, là kiểu định dạng trả về
  • nls_language không bắt buộc, là ngôn ngữ dùng để chuyển chuỗi string1 về kiểu date

Return

Hàm sẽ trả về giá trị đinhj dạng ngày tháng.

Version

Sử dụng được ở hầu hết các phiên bản mới nhất như:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ chuyển String to Date  trong Oracle

Để hiểu rõ hơn về hàm này thì bạn hãy tham khảo các ví dụ dưới đây nhé, sẽ rất trực quan.

TO_DATE('2003/07/09', 'yyyy/mm/dd')
# Kết quả: date value of July 9, 2003

TO_DATE('070903', 'MMDDYY')
# Kết quả: date value of July 9, 2003

TO_DATE('20020315', 'yyyymmdd')
# Kết quả: date value of Mar 15, 2002

Hoặc bạn có thể chạy thử bằng cách sủ dụng bản dual.

SELECT TO_DATE('2015/05/15 8:30:25', 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS')
FROM dual;

Kết quả: 2015/05/15 8:30:25

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP