Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm bin2hex() trong PHP

Hàm bin2hex trong PHP dùng để chuyển đổi từ chuỗi nhị phân sang thập lục phân.

Ví dụ:

$supertroll = bin2hex("freetuts.net");
echo $supertroll;

Kết quả: 66726565747574732e6e6574

Muốn chuyển đổi từ thập lục phân sang nhị phân thì chỉ cần bọc string bằng hàm hex2bin();

$troll = hex2bin("66726565747574732e6e6574");
echo $troll;

Kết quả: freetuts.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP