Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_parse() trong PHP

Hàm date_parse() sẽ lấy thông tin chi tiết của chuỗi thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_parse( $str);

Trong đó:

 • $str là chuỗi thời gian.

Lưu ý: Định dạng của $str phải được chấp nhận bởi hàm strtotime().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa thông tin chi tiết của chuỗi thời gian truyền vào nếu chạy thành công. Ngược lại nếu chạy thất bại hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_parse():

Code
$date = date_parse("2017-04-30 10:00:00");
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [year] => 2017
  [month] => 4
  [day] => 30
  [hour] => 10
  [minute] => 0
  [second] => 0
  [fraction] => 0
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
)

Sử dụng hàm date_parse() với chuỗi thời gian được định dạng tương đối:

Code
$date = date_parse("2017-11-12 10:00:00.5 +2 month +1 week +5 hour");
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [year] => 2017
  [month] => 11
  [day] => 12
  [hour] => 10
  [minute] => 0
  [second] => 0
  [fraction] => 0.5
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
  [relative] => Array
    (
      [year] => 0
      [month] => 2
      [day] => 7
      [hour] => 5
      [minute] => 0
      [second] => 0
    )

)

Định dạng tương đối sẽ không ảnh hưởng đến kết quả, tuy nhiên thông tin tương đối sẽ được thêm vào phần tử "relative" của mảng kết quả trả về.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP