Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm lcfirst() trong PHP

Tìm hiểu cú pháp và cách sử dụng hàm lcfirst() trong PHP.

# Công dụng

Hàm lcfirst() dùng để chuyển đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi sang chữ in thường. Đối với hàm này thì chỉ chuyển đổi đúng với những ký tự không dấu, ví dụ chữ C sẽ thành c, còn chữ Â thì sẽ không chuyển được.

# Cú pháp

Cú pháp của hàm lcfirst() như sau:

string lcfirst ( string $str )

Trong đó $str là chuỗi cần chuyển đổi.

Giá trị trả về là chuỗi đã chuyển đồi ký tự đầu tiên sang chữ in thường.

# Ví dụ

Sau đây là một ví dụ liên quan tới hàm lcfirst().

$domain = 'Freetuts.net';
echo lcfirst($domain);       // freetuts.net


$domain = 'FREETUTS.NET';
echo lcfirst($domain);       // fREETUTS.NET

Chúc bạn học tốt.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP