Hàm trop() trong PHP

Hàm chop() trong PHP dùng để loại bỏ các ký tự cho trước ra khỏi chuỗi, nghĩ dễ hiểu nó là loại bỏ những gì mình không muốn xuất hiện trong chuỗi.

Ví dụ:

echo chop("I love you Linh", "Linh");

Kết quả: I love you

Như trong cái ví dụ này thì ban đầu mình có chuỗi là "I love you Linh" (Anh yêu em Linh), sau một thời gian mình không yêu Linh nữa nên đã loại bỏ Linh bằng hàm chop(). Cú pháp của hàm chop() trong PHP là:

chop($chuoi, $ky_tu_can_loai_bo);

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP