Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm trop() trong PHP

Hàm chop() trong PHP dùng để loại bỏ các ký tự cho trước ra khỏi chuỗi, nghĩ dễ hiểu nó là loại bỏ những gì mình không muốn xuất hiện trong chuỗi.

Ví dụ:

echo chop("I love you Linh", "Linh");

Kết quả: I love you

Như trong cái ví dụ này thì ban đầu mình có chuỗi là "I love you Linh" (Anh yêu em Linh), sau một thời gian mình không yêu Linh nữa nên đã loại bỏ Linh bằng hàm chop(). Cú pháp của hàm chop() trong PHP là:

chop($chuoi, $ky_tu_can_loai_bo);

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP