Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm Set issubset() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức Set issubset(), phương thức này dùng để kiểm tra một Set A có phải là con của Set B hay không.

Set A được gọi là con của Set B nếu tất cả các phần tử của A đều nằm trong B. Xem hình sau sẽ hiểu rõ hơn.

python subset jpg

1. Cú pháp Set issubset()

Phương thức này khá đơn giản, cú pháp như sau:

A.issubset(B)

Trong đó A sẽ được dùng để so sánh với B.

Giá trị trả về: Trả về TRUE nếu mọi phần tử của A đều nằm trong B, ngược lại sẽ trả về FALSE.

2. Ví dụ Set issubset()

Hãy xem ví dụ đơn giản sau để hiểu rõ hơn phương thức này.

A = {1, 2, 3}
B = {1, 2, 3, 4, 5}
C = {1, 2, 4, 5}

# Returns True
print(A.issubset(B))

# Returns False
# B is not subset of A
print(B.issubset(A))

# Returns False
print(A.issubset(C))

# Returns True
print(C.issubset(B))

Khi bạn chạy chương trình này thì sẽ nhận được kết quả như sau:

True
False
False
True

Lời kết: Phương thức này giống như bài toán kiểm ta tập hợp con trong toán học.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP