Chiến lược tăng View link rút gọn

DANH SÁCH BÀI HỌC
Thủ thuật tạo google docs (google sheets) để chia sẻ link rút gọn kiếm tiền
Chiến thuật đăng link rút gọn lên các diễn đàn lớn
Chiến thuật đăng bài viết lên website chia sẻ link rút gọn
Ý tưởng lập group giới thiệu link hay