Hàm + trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng toán tử + trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

1. Mô tả

Toán tử + dùng để nối 2 hoặc nhiều chuỗi với nhau.

2. Cú pháp

Cú pháp của toán tử + trong SQL Server (Transact-SQL) là:

string1 + string2 + string_n

Trong đó:

  • string1: Chuỗi đầu tiên để nối.
  • string2: Chuỗi thứ hai để nối.
  • string_n:  Chuỗi thứ n để nối.

3. Version

Toán tử + có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT 'Freetus' + '.net';
Ket qua: '	Freetus.net'

SELECT 'Free' + 'Tuts' + 'Dot' + 'Net';
Ket qua: 'FreeTutsDotNet'

SELECT 'Freetus.net' + ' Xin' + ' Chao' + ' Moi' + ' Nguoi';
Ket qua: '	Freetus.net Xin Chao Moi Nguoi'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP