Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

1. Mô tả

Hàm CHARINDEX trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CHARINDEX trong SQL Server (Transact-SQL) là:

CHARINDEX( substring, string, [start_position] )

Trong đó:

  • substring: Chuỗi con mà bạn muốn tìm.
  • string: Chuỗi để tìm kiếm.
  • start_position: Không bắt buộc. Vị trí trong chuỗi nơi tìm kiếm sẽ bắt đầu. Vị trí đầu tiên là 1.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi, hàm CHARINDEX sẽ trả về 0.
  • Hàm CHARINDEX tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

3. Version

Hàm CHARINDEX có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT CHARINDEX('f', 'Freetuts.net');
Ket qua: 1

SELECT CHARINDEX('t', 'Freetuts.net', 3);
Ket qua: 5

SELECT CHARINDEX('t', 'Freetuts.net', 4);
Ket qua: 5

SELECT CHARINDEX('tut', 'Freetuts.net');
Ket qua: 5

SELECT CHARINDEX('s', 'Freetuts.net');
Ket qua: 8

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP