Hàm STUFF trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

1. Mô tả

Hàm STUFF xóa một chuỗi ký tự khỏi chuỗi nguồn và sau đó chèn một chuỗi ký tự khác vào chuỗi nguồn, bắt đầu từ một vị trí đã chỉ định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm STUFF trong SQL Server (Transact-SQL) là:

STUFF( source_string, start, length, add_string )

Trong đó:

  • source_string: Chuỗi nguồn cần sửa đổi.
  • start: Vị trí trong source_string để xóa length ký tự và sau đó chèn add_string.
  • length: Số lượng ký tự cần xóa từ source_string.
  • add_string: Chuỗi các ký tự để chèn vào source_string tại vị trí bắt đầu.

3. Version

Hàm STUFF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT STUFF('Freetuts.net', 1, 12, 'MyFreetuts.net');
Ket qua: 'MyFreetuts.net'

SELECT STUFF('Freetuts.net', 5, 4, 'tutorial');
Ket qua: 'Freetutorial.net'

SELECT STUFF('Freetuts.net', 10, 4, ' xin chao moi nguoi');
Ket qua: 'Freetuts. xin chao moi nguoi'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP