Tác Giả

Chuyên mục tổng hợp tiểu sử những tác giả nổi tiếng tại Việt Nam và nước ngoài. Ngoài ra sẽ đưa tin những giải thưởng của những tác giả nổi tiếng đoạt giải.