Tải sách 10 câu hỏi khi kinh doanh tại nhà

MOBE đã tổng hợp 10 câu hỏi rất hay bằng tiếng Anh xoanh quanh vấn đề kinh doanh tại nhà. Cuốn sách này được chính ông chủ của MOBE là Matt Lloyd viết.

Cuốn sách có tổng cộng 31 trang và được viết bằng tiếng Anh, vì vậy nếu bạn biết chút tiếng Anh thì có thể down về tham khảo, nếu đọc không hiểu thì có thể sư dụng google translate.

Thông tin sơ lược về cuốn sách

THE 10 QUESTIONS You Absolutely Must Ask Before Choosing aHome-Based Business

  • Why do you want to start an online home-based business? 
  • What are your income goals and can the business you select support those goals?
  • How much are you willing to invest in an online home-based business?
  • Can you talk to someone who is working the business you are interested in and will give you the real details?
  • Do you have the confidence of your convictions once you’ve decided on a business? 
  • Are you prepared to totally commit to the online home-based business you choose?
  • Does your choice of online home-based business have an attractive commission structure? 
  • Does your choice of online home-based business provide good leads?
  • Does your chosen online homebased business offer support and services?
  • Are you ready to let MOBE transform your life?

Hướng dẫn download

Trước tiên bạn cần vào đường link này để vào trang download, sau đó ban nhập email của mình và thực hiện theo sự hướng dẫn trên màn hình.

Bước cuối cùng bạn sẽ nhận được một file PDF.

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 34- THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 30 – HTML CSS cơ bản

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql.

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

XEM