Function PHP là gì?

Trong lập trình thì #function hay còn gọi là hàm, nó dùng để xây dựng một chức năng cụ thể nào đó. Ví dụ bạn viết một chương trình kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì bạn sẽ gom tất cả các đoạn code đó vào một function và khi nào sử dụng thì chỉ việc gọi ra là được.

Function phát triển mạnh trong lập trình hướng module và đến nay là lập trình hướng đối tượng vẫn hay sử dụng. Tuy nhiên có một số ngôn ngữ chỉ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng đó là C#.

Quảng cáo

Mình lấy một ví dụ trong PHP để các bạn hiểu rõ hơn về function nhé. Giả sử mình viết đoạn code kiểm tra hai số a và b số nào lớn hơn.

// Đoạn code đầu tiên
$a = $_GET['a'];
$b = $_GET['b'];

if ($a > $b){
  echo 'a lớn hơn b';
}
else if ($a < $b){
  echo 'b lớn hơn a';
}
else {
  echo 'a = b';
}

// Đoạn code thứ hai
$c = $_GET['c'];
$d = $_GET['d'];

if ($c > $d){
  echo 'c lớn hơn d';
}
else if ($c < $d){
  echo 'd lớn hơn b';
}
else {
  echo 'c = d';
}

Chương trình này kiểm tra hai cặp ($a, $b) và ($c,$d) nên mình đã viết hai lần, nhìn rất rối và bị trùng lặp code. 

Nhưng nếu mình sử dụng function thì chương trình viết lại như sau.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

function tim_so_lon_hon($a, $b)
{
  if ($a > $b){
    echo 'a lớn hơn b';
  }
  else if ($a < $b){
    echo 'b lớn hơn a';
  }
  else {
    echo 'a = b';
  }
}

// Đoạn code đầu tiên
$a = $_GET['a'];
$b = $_GET['b'];

tim_so_lon_hon($a, $b);

// Đoạn code thứ hai
$c = $_GET['c'];
$d = $_GET['d'];

tim_so_lon_hon($c, $d);

Đây chính là điểm mạnh của hàm.

Quảng cáo

Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì đọc bài xây dựng hàm trong PHP nhé.

Bài viết khác

Mục lục