Tìm hiểu các cách tạo link rút gọn trên kênh

Hầu như kênh rút gọn nào cũng cung cấp các cách tạo link khác nhau, mỗi cách tạo link đều nhằm một mục đích cụ thể. Và hầu như các kênh rút gọn đều sử dụng chung một bộ source nên chức năng giống nhau, chỉ khác phần giao diện mà thôi, vì vậy mình sẽ lấy một ví dụ với 123link để làm demo cho bài viết nhé.

Khi bạn đăng nhập vào phần dashboard thì sẽ thấy phần giao diện sau:

Tại đây bạn sẽ quan tâm đến phần  tools, đây là phần tạo link chuyên nghiệp, còn bạn muốn tạo link đơn lẻ thì dùng chúc năng New Shorten Link nhé.

1. Quick Link

Đây là chức năng dùng để tạo link nhanh, thường dùng trong hệ thống website có chức năng chuyển hướng link (như freetuts đang dùng chức năng này).

Chức năng này sẽ cung cấp cho bạn 1 API token và  một đường link kèm API token và link bạn muốn chia sẻ (bạn chỉ cần quan tâm đến đường link này thôi nhé). Tại đây bạn sẽ chỉnh phần mà mình đã khoanh tròn màu xanh thành link của bạn muốn chia sẻ, sau đó copy toàn bộ rồi share cho mọi người.

Nhược điểm là đường link này rất dài dòng, nên thường dùng trong hệ thống có chức năng chuyển hướng redirect, và thường những người  biết lập trình sẽ sử dụng link này cho blog của họ.

2. Mass Shrinker

Chức năng này dùng để tạo một số lượng link lớn, và như nó cảnh báo thì có thể bạn sẽ bị khóa tài khoản nếu lạm dụng tạo link nhiều mà không sử dụng. Mình thấy chức năng này cũng ít người dùng, chỉ những trường hợp cần tạo link số lượng nhiều thì mới đụng tới.

Bạn sẽ nhập 20 URL và mỗi URL sẽ nằm trên một hàng, sau đó click vào nút Shorten thì hệ thống sẽ tự tạo link và thêm vào tài khoản của bạn.

3. Full Page Script

Chức năng này chỉ dành cho website vì nó sử dụng Javascript để tự động tạo link, nghĩa là bạn không cần làm gì cả, mọi thứ đã có đoạn mã js này lo.

Bạn thích sử dụng chức năng nào thì copy mã javascript đó rồi đặt lên mã nguồn website của bạn nhé.

4. Developer API

Phần này dành cho lập trình viên, nó sẽ cung cấp cho bạn 1 API và đường dẫn để gửi request. Kết quả của nó sẽ trả về một mảng JSON chứa URL đã được rút gọn.

Chức năng này chỉ dành cho những ngừoi biết code, vài cũng ít ai sử dụng bởi nó quá phưc tạp, không phù hợp.

5. Bookmarklet

Chức năng này cho phép bạn tự thiết lập alias cho link. alias là đoạn code phía sau URL rút gọn, mã này là duy nhất nên khi bạn tạo mã nếu bị trùng thì sẽ bị lỗi, vì vậy bạn nên sử dụng cho những link đặc biệt mà thôi. Ví dụ mình sẽ tạo alias cho freetuts.net là freetuts thì lúc này URL short link sẽ là http://123link.pw/freetuts.

Nếu bạn không nhập gì thì hệ thống sẽ tự generate alias.

Nếu bạn muốn rút gọn link mà không cần đăng nhập thì hãy kéo button này đặt lên thành tool của browser nhé.

6. Lời kết

Ok, như vậy là bạn đã hiểu được một số cách quản lý link và tạo link trong phần Tools, một khi hiểu hết phần này thì coi như bạn đã hiểu hết hệ thống rút gọn link rồi đấy. Trong danh sách chức năng trên thì mình hay sử dụng phần quicklink là quá đủ cho blog rồi, còn muốn tạo link đơn lẻ thì bạn nên sử dụng trang weltop.vip nhé, sẽ được giới thiệu ở bài tiếp theo.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net