VIỆC LÀM LẬP TRÌNH - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kênh tổng hợp việc làm công nghệ thông tin, tại đây bạn sẽ tìm thấy các tin tuyển dụng về các chủ đề như lập trình web, thiết kế web, SEO, Marketing ... Ngoài ra bạn có thể để lại thông tin CV và freetuts.net sẽ giúp bạn tìm được công việc phù hợp nhất.

Nếu bạn muốn để lại CV thì hãy sử dụng chương trình hỗ trợ tìm việc làm lập trình miễn phí nhé, còn nếu bạn bạn muốn đăng tin tuyển dụng thì hãy hoàn thành form đăng tin tuyển dùng này.

Sau đây là danh sách các việt làm mới nhất được đăng tại freetuts.net.

BẢN TIN/THÔNG BÁO
BẢN TIN/THÔNG BÁO X