Đăng nhập dành cho nhà tuyển dụng

Thông tin cần biết

Quý khách phải đăng nhập để xem được thông tin các ứng viên đã ứng cử

Mỗi tin đăng sẽ có hai thông tin bảo mật là IDmật khẩu, nếu quý khách quên thì hãy liên hệ với admin để được giải quyết.

Sau khi đăng nhập quý khách có thể xem thông tin CV đã ứng tuyển vào việc làm của mình.