HCM - Công ty Cổ phần HCOSFACE Tuyển lập trình viên PHP

  • Ngày nhận hồ sơ: 09.05.2017
  • Ngày hết hạn: 20.05.2017
  • Kỹ năng yêu cầu: PHP & MySQL, HTML, CSS, PHP Framework
  • Mức lương: 8-12 triệu/tháng
  • Email nhận CV: bdd.a@hcos.vn
  • Điện thoại liên hệ: 08 22665522

Ứng viên vui lòng gửi CV qua email bdd.a@hcos.vn

Các bạn liên hệ theo thông tin trên nhé.

Lưu ý: Mọi thông tin tuyển dụng mình sẽ không chịu trách nhiệm vì mình chỉ đăng giúp các nhà tuyển dụng.

Nguồn: freetuts.net