HCM - Công ty Cổ phần HCOSFACE Tuyển lập trình viên PHP

  • Ngày bắt đầu nhận hồ sơ: 09.05.2017
  • Ngày kết thúc nhận hồ sơ: 20.05.2017
  • Kỹ năng: PHP & MySQL, HTML, CSS, PHP Framework
  • Mức lương: 8-12 triệu/tháng
  • Tỉnh: TP Hồ Chí Minh
  • Email: bdd.a@hcos.vn
  • Phone: 08 22665522

Các bạn liên hệ theo thông tin trên nhé.

Lưu ý: Mọi thông tin tuyển dụng mình sẽ không chịu trách nhiệm vì mình chỉ đăng giúp các nhà tuyển dụng.

Nguồn: freetuts.net

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.