TOP việc làm Database

Tổng hợp việc làm Database mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 09/2019. Các tin tuyển dụng Database vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

Project Manager

 • Mã JOB: 13955
 • Mức lương: $18000000 - $30000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Project Manager;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Project Manager 13955]

1. Job description:

 • Lập kế hoạch triển khai dự án sao cho phù hợp với định hướng công ty và đem lại giá trị như mong muốn.
 • Planning and implementing the project so that it fits within our company's orientation and still delivers the expected benefits.
 • Phân bổ dự án tổng thể, xây dựng môi trường làm việc, quản lý nhân sự và tạo điều kiện trao đổi thông tin thuận lợi.
 • Overall project delivery, building working environment, resource management and facilitating communication.
 • Đảm bảo nhân sự bám sát dự án, theo đúng tiến độ, đúng nguyên tắc, chính sách, vị trí và nhiệm vụ cụ thể trong dự án.
 • Ensuring that the Project Team adheres to project approach, process activities, follow rules – policy, roles and responsibilities in the project. 
 • Kiểm soát thời gian triển khai, chi phí và rủi ro của toàn bộ dự án.
 • Control timeline, cost, risk of the project.
 • Làm việc với ban giám đốc, BA (Business Analyst) xác định yêu cầu, mục tiêu cụ thể sau đó lập kế hoạch triển khai dự án.
 • Working with the BOD (Board Of Directors), BA (Business Analyst) identifies SRS (Software Requirement Specification) then make the plan to implement the project.
 • Báo cáo, đánh giá, đề xuất giải pháp cải thiện sau khi hoàn thành dự án với ban giám đốc.
 • Report, evaluate and propose a solution for improvement after finish project to BOD (Board Of Directors).
 • Quản lý tổng thể về hệ thống (Data structure, Code, Server...)
 • Overall management of the system (Data structure, Code, Server…)
 • Quản lý, ghép code vào dự án chính.
 • Manage, merge code to the main project

Senior/Intermediate Java Developer l Up to $2000

 • Mã JOB: 13901
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Java; JavaScript; MySQL; JQuery;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [SeniorIntermediate Java Developer l Up to2000 13901]

 • Work together with our team to deliver projects for many of our clients across the world.
 • Work within the Scrum framework and be involved in requirements analysis, planning, estimations, and continuous software development.
 • Demonstrate technical leadership through self-assignment of tasks and using appropriate technical solutions and architecture.
 • Perform design and code reviews and teach the team good coding practices and logic.
 • Participates in installation, on-going maintenance and production support of software systems.
 • Maintain a high standard of quality through knowledge and coding of unit and integration testing.

Upon successfully passing probation:

 • Full 13th month bonus offered for new hires
 • Performance bonus up to 14 & 15th month, and an additional 8 million health and training annual allowance.
 • Flexible work hours, no expected overtime & 12 days annual leave + 1 extra Christmas holiday + up to 5 extra days as sickness leave.
 • Emphasis on personal & career development with 2 hours/week of English classes, regular mentorship & technical workshops & additional leadership/soft skills training during work hours.

Lập Trình Viên PHP

 • Mã JOB: 13871
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien PHP 13871]

 • Xây dựng và phát triển website dùng PHP & MySQL. 
 • Thiết kế và cùng xây dựng các hệ thống Social, Ecommerce, logistics,... 
 • Tham gia vào thiết kế và review source code.

PHP DEVELOPER

 • Mã JOB: 13744
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Magento; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP DEVELOPER 13744]

Mô tả công việc:

 • Phân tích thiết kế và lập trình chức năng của các website thương mại điện tử sử dụng nền tảng Magento e-commerce cho khách hàng đến từ Châu Âu, Mỹ, Úc...
 • Xây dựng các tính năng mới theo thiết kế và theo yêu cầu. Hỗ trợ triển khai các phần mềm, công nghệ mới
 • Phân tích và tối ưu hóa hiệu năng cho các website
 • Phối hợp với các các developer khác và QA/PM để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng 

PHP Developer

 • Mã JOB: 13677
 • Mức lương: $15000000 - $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP Developer 13677]

 • Có nhiệm vụ quản lý các trao đổi của dữ liệu giữa server và users
 • Phát triển tất cả các logic của server-side. Định nghĩa, vận hành dữ liệu tập trung và đảm bảo hiệu năng cao đáp ứng các yêu cầu từ Front-end.
 • Chịu trách nhiệm tích hợp với các front-end cho các ứng dụng được phát triển khác
 • Có hiểu biết cơ bản về công nghệ front-end là ưu tiên cần thiết
 • Tích hợp các yếu tố user-facing từ nhóm phát triển front-end với logic của server-side
 • Xây dựng các code tái sử dụng và các thư viện cho tương lai, tối ưu hóa ứng dụng đạt tốc độ cao nhất và khả năng triển khai mở rộng cho việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu
 • Thiết kế và triển khai các giải pháp lưu trữ dữ liệu
 • Hiểu biết về tính tuân thủ các bước truy cập và bảo mật

Project Manager

 • Mã JOB: 13955
 • Mức lương: $18000000 - $30000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Project Manager;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Project Manager 13955]

1. Job description:

 • Lập kế hoạch triển khai dự án sao cho phù hợp với định hướng công ty và đem lại giá trị như mong muốn.
 • Planning and implementing the project so that it fits within our company's orientation and still delivers the expected benefits.
 • Phân bổ dự án tổng thể, xây dựng môi trường làm việc, quản lý nhân sự và tạo điều kiện trao đổi thông tin thuận lợi.
 • Overall project delivery, building working environment, resource management and facilitating communication.
 • Đảm bảo nhân sự bám sát dự án, theo đúng tiến độ, đúng nguyên tắc, chính sách, vị trí và nhiệm vụ cụ thể trong dự án.
 • Ensuring that the Project Team adheres to project approach, process activities, follow rules – policy, roles and responsibilities in the project. 
 • Kiểm soát thời gian triển khai, chi phí và rủi ro của toàn bộ dự án.
 • Control timeline, cost, risk of the project.
 • Làm việc với ban giám đốc, BA (Business Analyst) xác định yêu cầu, mục tiêu cụ thể sau đó lập kế hoạch triển khai dự án.
 • Working with the BOD (Board Of Directors), BA (Business Analyst) identifies SRS (Software Requirement Specification) then make the plan to implement the project.
 • Báo cáo, đánh giá, đề xuất giải pháp cải thiện sau khi hoàn thành dự án với ban giám đốc.
 • Report, evaluate and propose a solution for improvement after finish project to BOD (Board Of Directors).
 • Quản lý tổng thể về hệ thống (Data structure, Code, Server...)
 • Overall management of the system (Data structure, Code, Server…)
 • Quản lý, ghép code vào dự án chính.
 • Manage, merge code to the main project

Senior/Intermediate Java Developer l Up to $2000

 • Mã JOB: 13901
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Java; JavaScript; MySQL; JQuery;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [SeniorIntermediate Java Developer l Up to2000 13901]

 • Work together with our team to deliver projects for many of our clients across the world.
 • Work within the Scrum framework and be involved in requirements analysis, planning, estimations, and continuous software development.
 • Demonstrate technical leadership through self-assignment of tasks and using appropriate technical solutions and architecture.
 • Perform design and code reviews and teach the team good coding practices and logic.
 • Participates in installation, on-going maintenance and production support of software systems.
 • Maintain a high standard of quality through knowledge and coding of unit and integration testing.

Upon successfully passing probation:

 • Full 13th month bonus offered for new hires
 • Performance bonus up to 14 & 15th month, and an additional 8 million health and training annual allowance.
 • Flexible work hours, no expected overtime & 12 days annual leave + 1 extra Christmas holiday + up to 5 extra days as sickness leave.
 • Emphasis on personal & career development with 2 hours/week of English classes, regular mentorship & technical workshops & additional leadership/soft skills training during work hours.

Lập Trình Viên PHP

 • Mã JOB: 13871
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien PHP 13871]

 • Xây dựng và phát triển website dùng PHP & MySQL. 
 • Thiết kế và cùng xây dựng các hệ thống Social, Ecommerce, logistics,... 
 • Tham gia vào thiết kế và review source code.

PHP DEVELOPER

 • Mã JOB: 13744
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Magento; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP DEVELOPER 13744]

Mô tả công việc:

 • Phân tích thiết kế và lập trình chức năng của các website thương mại điện tử sử dụng nền tảng Magento e-commerce cho khách hàng đến từ Châu Âu, Mỹ, Úc...
 • Xây dựng các tính năng mới theo thiết kế và theo yêu cầu. Hỗ trợ triển khai các phần mềm, công nghệ mới
 • Phân tích và tối ưu hóa hiệu năng cho các website
 • Phối hợp với các các developer khác và QA/PM để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng 

Java Back-End Developer

 • Mã JOB: 13732
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; SQL; MongoDB; Git; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Java Back End Developer 13732]

 • Develop new features or maintain existing features of the Banking system
 • Conduct testing to ensure the features are delivered with relatively few bugs/issues and within deadlines
 • Communicate with other teams for technical supports when necessary
 • Ensure conformity of work to software quality standards
 • Excellent logical thinking ability
 • Good problem solving, collaboration, and communication skills
 • Comfortable in a Scrum team, using lean and Agile methodologies.
 • Experience in finance not required.

PHP Developer

 • Mã JOB: 13677
 • Mức lương: $15000000 - $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP Developer 13677]

 • Có nhiệm vụ quản lý các trao đổi của dữ liệu giữa server và users
 • Phát triển tất cả các logic của server-side. Định nghĩa, vận hành dữ liệu tập trung và đảm bảo hiệu năng cao đáp ứng các yêu cầu từ Front-end.
 • Chịu trách nhiệm tích hợp với các front-end cho các ứng dụng được phát triển khác
 • Có hiểu biết cơ bản về công nghệ front-end là ưu tiên cần thiết
 • Tích hợp các yếu tố user-facing từ nhóm phát triển front-end với logic của server-side
 • Xây dựng các code tái sử dụng và các thư viện cho tương lai, tối ưu hóa ứng dụng đạt tốc độ cao nhất và khả năng triển khai mở rộng cho việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu
 • Thiết kế và triển khai các giải pháp lưu trữ dữ liệu
 • Hiểu biết về tính tuân thủ các bước truy cập và bảo mật

Junior Developer

 • Mã JOB: 13663
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; MongoDB; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior Developer 13663]

YOOSE is seeking a fresh Developer to work between our advertising operations and development teams. This is an exciting role with more exposure to our digital advertising core business. As is essential to improving our products, you will be involved in both data analysis, database administration, and web development.

This role is based in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Lập Trình Viên C#

 • Mã JOB: 13652
 • Mức lương: $400 - $600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; SQL Server;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien C 13652]

 • Lập trình các phần mềm quản trị cho công ty bằng ngôn ngữ C#, CSDL SQL Server.
 • Hỗ trợ kết xuất các báo cáo số liệu cho công ty từ các phần mềm có sẵn
 • Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh của công ty

(HCM) 05 Ruby on Rails Developer l All Levels

 • Mã JOB: 13881
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: OOP; JavaScript; Ruby on Rails; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 05 Ruby on Rails Developer l All Levels 13881]

 • Develop Frontend and Backend for web
 • Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable code
 • Work in a fast place, global, agile work environment
 • Welcome fresher and internship

(HN) System Admin

 • Mã JOB: 13857
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: SQL; MySQL; System Admin;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN System Admin 13857]

 • Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị và tối ưu hóa các hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu hoặc hệ thống mạng truyền thông.
 • Nghiên cứu các sản phẩm và giải pháp công nghệ mới, để xuất triển khai vào thực tế của VRB.
 • Phối hợp hỗ trợ các bộ phận khác trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống CNTT.
 • Báo cáo, tư vấn cho các cấp quản lý những vấn đề phát sinh liên quan tới các hệ thống máy chủ, lưu trữ hoặc mạng truyền thông được giao.

(HN) System Admin

 • Mã JOB: 13855
 • Mức lương: $750 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Oracle; SQL; System Admin;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN System Admin 13855]

Lendbiz  là nền tảng P2P Lending tiên phong và tin cậy nhất tại Việt nam trong việc kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cần vốn với mạng lưới các Nhà đầu tư. Mô hình này mang lại lợi ích cho tất cả các bên và thúc đẩy phát triển kinh tế Việt nam. Chúng tôi đang cần tuyển dụng các nhân viên tài năng cho vị trí System Admin làm việc tại Hà Nội. 

Bạn sẽ được làm việc trong môi trường Fintech năng động, trẻ trung và được làm việc cùng các chuyên gia về Công nghệ thông tin và Chuyên gia tài chính. Mô tả công việc

 • Vận hành, giám sát dịch vụ, hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định
 • Xây dựng các quy trình, tài liệu vận hành dịch vụ CNTT- Vận hành, giám sát dịch vụ CNTT
 • Hỗ trợ cho người dùng cuối các vướng mắc, khó khăn khi sử dụng phần mềm ứng dụng
 • Quản trị, cấu hình tham số các hệ thống ứng dụng
 • Tham gia tìm, xử lý lỗi ứng dụng hệ thống, cảnh báo các nguy cơ hệ thống

(HCM) 03 PHP Developers

 • Mã JOB: 13752
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 03 PHP Developers 13752]

Swag Soft not only develops products for other clients, we also create platforms within the company.

You will be working with our team together both in Vietnam and in Singapore to create meaningful web applications that will interfaced with mobile, desktop and in VR (Virtual Reality).

(HN) Front-End Developer

 • Mã JOB: 13689
 • Mức lương: $750 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; C++; MySQL; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front End Developer 13689]

 • Understanding Geniee products and advertising industry
 • Communicate with and provide solution to Geniee 's partners
 • Build and maintain close working relationships with multiple departments including: Publisher Sales, Demand Sales, Accounting and Product Management.
 • Provide technical solution to solve business issues
 • Develop or implement current front-end product for localization product
 • Develop or implement new feature for local product based on business team ‘s request
 • Monitor network and system to prevent system from thread or system fault

(HN) NodeJS Developer

 • Mã JOB: 13672
 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; MySQL; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN NodeJS Developer 13672]

 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API Back-End
 • Viết API thực hiện các nghiệp vụ để cung cấp cho nhóm phát triển Front-End
 • Thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với công nghệ hiện đại: NodeJS, WebRTC, SocketCluster, Redis, RabbitMQ
 • Đọc tài liệu yêu cầu từ khách hàng để tham gia xây dựng hệ thống cùng nhóm phát triển
 • Tham gia phát triển các dự án CRM, Call Center, Contact Center, Data mining, Thương mại điện tử, ứng dụng quản lý Back office
 • Tìm hiểu các công nghệ mới

(HCM) Full-stack .NET Developer

 • Mã JOB: 13626
 • Mức lương: $1000 - $1600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET; MS SQL; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full stack NET Developer 13626]

 • We are looking for a smart, dynamic, passionate, experienced Full-stack .NET Developers to join our company. You will be involved from the very start of the development, so we will be counting on your experience to contribute to the Architectural, Design, Development and Process decisions and directions we take.
 • You will have had more than 3 years developing enterprise systems using the Microsoft Stack, .NET, ASP MVC, Entity Framework & SQL Server, JavaScript and Angular  
 • You will be familiar with common design and implementation patterns and principles such as Dependency Injection/Ioc, REST, MVC, MVVM, SOLID principles, etc.
 • You will have ambition, leadership skills, and strong problem-solving capabilities.

Your responsibilities will include:

 • Reporting to the Project Manager and Tech Lead.
 • Liaising with the key stakeholders of the project.
 • Delivering fully implemented vertical feature sets based on the specification within estimates and without defects.
 • Identify and mitigate risk in the projects implementation.
 • Participating in code reviews.
 • Designing and optimizing tables and queries for MS SQL Server.
 • Lead and mentor less senior members of the team.

(HCM) Senior Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13623
 • Mức lương: $1500 - $2200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Full stack Developer 13623]

CREATORY is Influencer-management company that nurture & support individual talents to become the influencers that can impact millions of young generations

Our vision is to influence young generations' consciousness to higher-level by conveying inspiring messages & information through easily-consumed video contents

A, General Description of the position:

We're looking for a technical individual who is a career-focused full-stack developer with a well-rounded experience in web development. You will be responsible for building software to provide the technical architecture of Web site.

B, Main Responsibilities:

 • Developing and Maintaining ERP (Enterprise Resource Planning) System;
 • Testing and troubleshooting site functions as new releases are made;
 • Managing Hosted Linux Server System;
 • Performing routine site maintenance;
 • Other task assigned by line manager.

(HCM) QA/QC/Tester

 • Mã JOB: 13580
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: MySQL; QA; QC; Tester;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM QAQCTester 13580]

You'll play an important role in making sure our customers receive the very best we can do: 

 • Creates units test, maintains and troubleshoots software
 • Creates prototype/test applications
 • Works with members of project teams to ensure specifications are satisfied
 • Adheres to strict delivery schedules
 • Join in product requirement analyzing phase and product improvement

(HCM) System Engineer

 • Mã JOB: 13548
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM System Engineer 13548]

 • Vận hành và khai thác hệ thống network, server web, database,… tại datacenter.
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ hạ tầng network, servers, ứng dụng cho toàn bộ hệ thống
 • Xây dựng giải pháp hệ thống, thiết kế hệ thống
 • Tham gia công việc R&D, nghiên cứu các công nghệ mới
 • Xây dựng và quản lý tài liệu, chỉ dẫn kỹ thuật liên quan tới hệ thống, đảm bảo hiệu quả của tài liệu trong việc lập kế hoạch cũng như vận hành hệ thống.

(HCM) System Engineer

 • Mã JOB: 13546
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM System Engineer 13546]

 • Manage high performance and critical system.
 • Operations include but not limited to building, deploying, orchestrating clusters/real server Develop and maintain scripts and tools, for example, to take snapshots, back up data, auto deploy, check log file.
 • Build monitoring system for infrastructure
 • Audit infrastructure's security and make necessary changes
 • Work with: Haproxy, MySQL, Mongodb, redis, nginx,PHP, NodeJS….
 • Coding some scripts by language: php, python, awk, c.

(HCM) 04 System Engineers

 • Mã JOB: 13540
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: MySQL; System Admin; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 04 System Engineers 13540]

 • Quản trị hệ thống server trên nền Linux và Windows.
 • Cài đặt, vận hành các dịch vụ web, mail, database … trên nền Linux, Windows.
 • Backup dữ liệu.
 • Xử lý sự cố liên quan đến server (phần cứng/phần mềm)
 • Phát triển các công cụ tự động hóa công việc liên quan đến server.
 • Công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

(HCM) Magento2 Developers

 • Mã JOB: 13492
 • Mức lương: $1500 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Magento; MySQL; Magento2;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Magento2 Developers 13492]

 • Phát triển các giải pháp web E-commerce trên nền tảng Magento 2 cho các dự án tại thị trường Mỹ
 • Lập trình các tính năng chuyên biệt, extention với APIs để giao tiếp với mobile app hay các 3rd party apps
 • Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả, tăng độ ổn định và bảo mật.
 • Tham gia phát triển các CBI Platform (marketplace platform), AI Platform và các dự án liên quan tới Big Data, AI, Automation của công ty

(HCM) Magento Developer

 • Mã JOB: 13493
 • Mức lương: $2000 - $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Magento; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Magento Developer 13493]

 • Responsible for software prototyping, system / module design, coding testing and documents
 • To develop technical solutions for new business system and provide production support
 • Maintain and enhance software applications
 • Maintain code integrity and organization
 • Manage end to end implementation activities (Documentation and maintenance of development version control)
 • Understanding and implementation of security and data protection
 • Such other duties and responsibilities as may be reasonably requested by your immediate supervisor/the head of department from time to time.

(HCM) Software Developer

 • Mã JOB: 13462
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: OOP; JavaScript; SQL Server; Software Architect;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Software Developer 13462]

 • Develop new features for a large ERP Rental management system.
 • Study customer’s requirement and framework, coding.
 • Can communicate with client to make clear Sharepoint requirement/tasks .
 • Able to go aboard for business trip.
 • Vietnamese Citizen.
 • All Jobs have training provide before working.

(HCM) Java Web Developer

 • Mã JOB: 13410
 • Mức lương: $1000 - $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Agile; Java; MySQL; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Java Web Developer 13410]

Chúng tôi đang tìm kiếm những kỹ sư IT có thể làm việc tại trung tâm R&D tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
TMON là nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trên di động thuộc Top 3 của Hàn Quốc (Doanh số bán hàng đạt khoảng 2,5 tỷ USD)

Nội dung công việc:

 • Phát triển hệ thống quản lý thương mại điện tử ( thông tin người mua/ đơn hàng/ đặt hàng/ vận chuyển , ...
 • Phát triển hệ thống lưu trữ dựa trên cơ sở dữ liệu NoSQL, MySQL.
 • Phát triển nghiệp vụ ứng dụng dựa trên ngôn ngữ Java.
 • Giải quyết vấn đề dựa trên phương pháp Agile

Thời gian đầu, chúng tôi mong muốn tìm một nhóm từ 5 đến 10 người có thể đáp ứng được yêu cầu trên.
Chúng tôi rất hoan nghênh nếu bạn muốn ứng tuyển cùng với 1 nhóm làm việc.

(HCM) Senior PHP Developer

 • Mã JOB: 13396
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Drupal;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior PHP Developer 13396]

 • Development of websites and web applications on Drupal 8.
 • Enhance and maintain active websites.
 • Coordinate the plan and modify appropriate efforts to meet the needs and requirements of the project change.
 • It is the responsibility to send to the project manager notifications of development status.
 • Owning the development life cycle and technical risk management
 • Solve and / or escalate issues in a timely manner.
 • Trains / mentors develop other team members if and when required.

(HCM) 05 Java Developers

 • Mã JOB: 13384
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 05 Java Developers 13384]

You will be responsible for developing software applications using Java technologies including:

 • Read and understand technical documents.
 • Read existing code and write code
 • Design unit test cases
 • Run unit tests
 • Design integration test cases
 • Run integration tests
 • Communication tool: Hanatalk, Chatwork, Google hangout or TV conference system for video chat
 • Bug management tool: Redmine
 • Source management tool: GIT/SVN

*** However, if you have knowledge of Front-End about JavaScript, HTML, CSS... You can still apply to this position.

(HCM) Java Developer

 • Mã JOB: 13381
 • Mức lương: $900
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; MySQL; Spring;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Java Developer 13381]

 • Dùng kỹ năng của bạn cùng Team JAVA xây dựng các ứng dụng web dựa trên công nghệ Cloud 
 • Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm của Rakus dựa trên kiến thức và giải pháp của riêng bạn. 
 • Hỗ trợ Team Leader và các thành viên trong nhóm Việt Nam hoàn thành tốt các dự án được giao đúng thời hạn. 
 • Làm báo cáo hằng ngày cho Team Leader để theo dõi tiến độ 
 • Phát triển bản thân để có cơ hội thử thách trở thành Team Leader trong tương lai 

*** 

 • Develop Web Application using JAVA Language with your team. 
 • Understand product specification, specification changes, or a new functional additions, programs correctly. 
 • Create the schedule in order to ensure the delivery time of a product strictly. 
 • Discuss with your team leader and give solutions. 
 • Report the progress based on your schedule to your team leader.(Daily)

(HCM) NodeJS Games Server

 • Mã JOB: 13334
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: MySQL; NodeJS; Game;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM NodeJS Games Server 13334]

Asean Fan is now seeking for enthusiastic and passionate NodeJS Game Server. Joining our team you have opportunities to take active roles to grow your career as fast as possible.

We love challenges, we love to learn new things every day. If you do too, we would love to work with you.

What will you do?

 • Design, implementation, deployment and maintenance of available backends for live games.
 • Work on bug fixing and improving game performance.
 • Game team are typically small, and server engineers will contribute to the game design discussion
 • Version control – Git.
 • Develop and run server

(HCM) Data Engineer

 • Mã JOB: 13326
 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PostgreSql; Python; Cloud;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Data Engineer 13326]

You will help to create the most efficient E-commerce delivery platform in Vietnam, used by thousands of people with more than 200.000 transactions per day.

 • Design architect & build data warehouse.
 • Design and implement data model in data warehouse.
 • Work with infrastructure and backend engineering teams to build and extend cross platform ETL and reports generation framework.
 • Support end users on ad hoc data usage and be a subject matter expert on functional side of the business.
 • Design, architect and develop data solutions to help product and business teams to make data driven decisions.

(HCM) Python Developer

 • Mã JOB: 13320
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PostgreSql; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Python Developer 13320]

 • Writing reusable, testable, and efficient code
 • Design and implementation of low-latency, high-availability, and performant applications
 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers with server side logic
 • Implementation of security and data protection
 • Integration of data storage solutions 

(HCM) DevOps Engineer

 • Mã JOB: 13297
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: MySQL; Python; DevOps;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM DevOps Engineer 13297]

 • Developing, deploying, monitoring, and maintaining key infrastructure services/system that will be consumed by the application development teams.
 • Work to improve speed, efficiency and scalability of all systems.
 • Communicate with team members to clarify requirements and overcome obstacles.
 • Perform other duties as assigned by Team Leader

(HCM) NodeJS Developer

 • Mã JOB: 13208
 • Mức lương: $700 - $1400
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; MySQL; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM NodeJS Developer 13208]

 • Lập trình ứng dụng, chức năng hệ thống với NodeJS
 • Tham gia xây dựng cấu trúc phần mềm, hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Xử lý, tổ chức, tối ưu hóa dữ liệu nội bộ và dữ liệu kết nối từ các bên thứ ba
 • Tham gia xây dựng, nâng cấp, tối ưu các tính năng hệ thống, website cho người sử dụng nội bộ và khách hàng
 • Nghiên cứu & ứng dụng các công nghệ hiệu quả mới

(HCM) Lập trình viên .NET

 • Mã JOB: 13119
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET; MS SQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Lap trinh vien NET 13119]

 • Tham gia phát triển phần mềm ERP và các phần mềm của công ty. 
 • Hỗ trợ các dự án của công ty khi cần.
 • Thực hiện các công việc được phân công.

(HCM) 5 Java Developers

 • Mã JOB: 13053
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: OOP; Java; PL/SQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 5 Java Developers 13053]

 • Vị trí: Kỹ sư lập trình Java (Non-Manager)
 • Số lượng: 5 người
 • Phát triển, kiểm thử phần mềm theo yêu cầu của khách hàng, công ty
 • Báo cáo công việc mỗi ngày cho cấp quản lý
 • Chủ động trong công việc.
 • Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
 • Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6

(HCM) Java Developer

 • Mã JOB: 13050
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; .NET; PL/SQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Java Developer 13050]

 • Phát triển các ứng dụng liên quan đến các hệ thống ngân hàng trực tuyến: internet Banking, Mobile Banking, cổng thanh toán (payment gateway), phát triển các tiện ích thanh toán thẻ và các hệ thống ứng dụng khác hỗ trợ giao dịch trực tuyến.
 • Phát triển các ứng dụng quản trị nội bộ: Quản lý và phê duyệt khoản vay, số hoá thủ tục giấy tờ, quản lý bán hàng và các ứng dụng hỗ trợ thúc đẩy công tác quản lý và kinh doanh của ngân hàng.
 • Phát triển ứng dụng trên hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) hoặc ứng dụng tích hợp với hệ thống ngân hàng lõi.
 • Một số ứng dụng có thể phải đảm trách việc thiết kế chi tiết ứng dụng, prototype, dataflow, workflow,...
 • Hỗ trợ chẩn đoán, xử lý sự cố phát sinh liên quan đến các hệ thống ứng dụng được phân công.
 • Thực hiện các chính sách bảo mật, và tuân thủ quy trình/quy định của HDBank.

(HCM) Thiết Kế Ứng Dụng

 • Mã JOB: 13051
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Oracle; Java; C#;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Thiet Ke Ung Dung 13051]

Chịu trách nhiệm thiết kế  ứng dụng có nhiệm vụ phát triển thiết kế ứng dụng chi tiết phù hợp với  yêu cầu nghiệp vụ. Phát triển tích hợp ứng dụng theo kiến trúc SOA.

 • Đưa ra thiết kế chi tiết ứng dụng, prototype, data flow, work flow,...
 • Phát triển tích hợp ứng dụng.
 • Vận hành các hệ thống được phân công.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc phòng phát triển, Trưởng bộ phận thiết kế ứng dụng  chi tiết.
 • Thực hiện các chính sách bảo mật, và tuân thủ quy trình của VIB.

(HCM) Senior Back-End Java Developer

 • Mã JOB: 13045
 • Mức lương: $1500 - $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Back End Java Developer 13045]

Hands-on implementer using Java-based technologies and SQL to develop, test, implement and maintain application features in a high quality and reusable fashion in accordance with principles and best practices of quality software development.

 • Implement Web Application using Java Spring Framework (Spring MVC, Spring Boots....)
 • Implement services using Hibernate framework and MySql
 • Implement Rest API and Micro-services
 • Professional practices with Agile Methodology (Scrum / Kanban)