TOP việc làm Database

Tổng hợp việc làm Database mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

PHP Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

PHP Software Engineer

 • Mức lương: $700 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Back-end Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; Ruby; Back-End;

Senior Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; MVC; MySQL;

Solution Architect

 • Mức lương: $2000 - $3500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET; SQL Server; Business Intelligence;

Senior Database Administrator

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: MS SQL; SQL Server;

[Cần Gấp] 02 Lập Trình Viên PHP

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

(HN) 10 PHP Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

(HN) Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; MySQL;

PHP Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

PHP Software Engineer

 • Mức lương: $700 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Back-end Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; Ruby; Back-End;

Senior Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; MVC; MySQL;

Solution Architect

 • Mức lương: $2000 - $3500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET; SQL Server; Business Intelligence;

Senior Database Administrator

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: MS SQL; SQL Server;

[Cần Gấp] 02 Lập Trình Viên PHP

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

(HCM) Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;