TOP việc làm Database

Tổng hợp việc làm Database mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 02/2019.

[Cần Gấp] 02 PHP Developer

 • Mức lương: $12000000 - $26000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Agile; MySQL;

Senior PHP Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

PHP Developer

 • Mức lương: $600 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

[Cần Gấp] 02 PHP Developer

 • Mức lương: $12000000 - $26000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Agile; MySQL;

Senior PHP Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Yii; Laravel;

02 Lập Trình Viên Junior PHP

 • Mức lương: $600 - $800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

(HCM) 05 Full-stack Java Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; Java; MySQL; Full-Stack;

(HCM) Senior PHP Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; MySQL;

(HCM) System Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; System Engineer;

(HN) System Admin

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Oracle; SQL; System Admin;

(HN) System Admin

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; System Admin;

(HCM) Senior PHP Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

(HN) 03 Web Developers

 • Mức lương: $600 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; CSS; MySQL; Web;

(HN) 05 PHP Developers

 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

(HCM) Software Developer

 • Mức lương: $500 - $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; ReactJS;

(HN) 10 PHP Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

(HN) Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; MySQL;

PHP Developer

 • Mức lương: $600 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;