TOP việc làm Database

Tổng hợp việc làm Database mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 04/2019. Các tin tuyển dụng Database vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

10 PHP Developers

 • Mã JOB: 12371
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [10 PHP Developers 12371]

 • Tham gia các dự án out sourcing trong và ngoài nước.
 • Phát triển các sản phẩm phần mềm của công ty.

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

 • Mã JOB: 12315
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [LAP TRINH VIEN PHP 12315]

 Nội dung công việc:
 • Tạo API, phát triển Web + App.

PHP Developer

 • Mã JOB: 12245
 • Mức lương: $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP Developer 12245]

 • Trực tiếp tham gia vào các dự án phát triển phần mềm cho các khách hàng US, AU và EU
 • Tham gia phát triển sản phẩm của công ty
 • Phân tích yêu cầu dự án và lên kế hoạch thực thi
 • Phát triển các tính năng server-side, API và tích hợp với các ứng dụng third-party
 • Phối hợp cùng với Front-end developer hoàn thành các chức năng liên quan
 • Thực hiện review code, tối ưu hệ thống và tham gia vào thiết kế kiến trúc hệ thống
 • Tham gia vào xây dựng và tối ưu quy trình sản xuất
 • Nghiên cứu, đề xuất cải tiến quy trình hoặc áp dụng công nghệ mới vào công việc
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

[JOB TOKYO] WEB/MOBILE DEVELOPER

 • Mã JOB: 12242
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Others
 • Kỹ năng: Linux; Oracle; Java; Mobile; Web; Japanese - N5;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JOB TOKYO WEBMOBILE DEVELOPER 12242]

Nội dung công việc

 • Tham gia vào các dự án về phát triển và vận hành Web, Application
 • Thiết kế, phát triển server, database, hệ thống bảo mật
 • Nghiên cứu các công nghệ mới theo yêu cầu của từng dự án

PHP DEVELOPER

 • Mã JOB: 12228
 • Mức lương: $8000000 - $14000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel; CodeIgniter;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP DEVELOPER 12228]

Mô tả công việc

 • Phát triển ứng dụng website, module tích hợp, API dựa trên nền tảng PHP;
 • Thiết kế chỉnh sửa website, giao diện cho công ty;
 • Tìm hiểu công nghệ mới để phát triển sản phẩm của công ty.

JUNIOR DATA ENGINEER

 • Mã JOB: 12222
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; Python; Database;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JUNIOR DATA ENGINEER 12222]

We are looking for Talented Data Engineer (A-Players) who will help us build a data center and collaborate with the AI team to apply machine learning algorithms to improve recommender system.
A-Players that we looking for match with culture of tech team and have aptitude of learning new things. They must have strong, firsthand technical expertise in full-stack technologies and ability to fashion robust scalable solutions. They must be at ease working in an agile environment with little supervision and embody a passion for continuous improvement and test-driven development.

RESPONSIBILITY

 • Design and build optimal, scalable architectural data warehouse solutions, store and process data based on Hiip’s software stacks: Python, MongoDB, MySQL.
 • Implement services follow modular programming and clean code principles.
 • Responsibility for database architect testing for scalability and performance.
 • Work independently and part of teams to develop solutions that optimize product development process with Scrum.

PHP DEVELOPER

 • Mã JOB: 12201
 • Mức lương: $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP DEVELOPER 12201]

 • Xây dựng và phát triển sản phẩm trên nên tảng Web/ App/ Web App (Back-end + Front-end).
 • Giải quyết bài toán C10K cho các sản phẩm của công ty.
 • Tối ưu hóa và triển khai các giải pháp tối ưu trên nền tảng có sẵn hoặc đề xuất giải pháp mới.
 • Lập trình các tính năng mới của sản phẩm đi ghép xe.
 • Đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm và deadline.
 • Liên tục nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới (AI, Blockchain...) để áp dụng vào sản phẩm.

PHP/NodeJS DEVELOPER

 • Mã JOB: 12262
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHPNodeJS DEVELOPER 12262]

 • Tham gia các dự án tham vọng áp dụng công nghệ AI vào bài toán Marketing Automation 
 • Trực tiếp xây dựng phân hệ web của hệ sinh thái NovaonX - Nền tảng marketing automation đầu tiên tại Việt Nam với hơn 10.000 nhà quảng cáo tin dùng
 • Phối hợp chặt chẽ với team design và BA để xây dựng giao diện cho tính năng mới trong từng sprint 
 • Vận hành và tối ưu hóa tốc độ phân hệ web đáp ứng hàng triệu người dùng 

PHP DEVELOPER

 • Mã JOB: 12452
 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP DEVELOPER 12452]

Công việc chính:

 • Phát triển các module cho website thương mại điện tử của công ty
 • Phân tích phát triển UI/UX, tìm kiếm giải pháp công nghệ support cho các hoạt động nội bộ
 • Phân tích và tối ưu hóa thuật toán xử lý dữ liệu
 • Tìm kiếm, nghiên cứu các công nghệ mới để hỗ trợ cho phát triển hoạt động thương mại điện tử

10 PHP Developers

 • Mã JOB: 12371
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [10 PHP Developers 12371]

 • Tham gia các dự án out sourcing trong và ngoài nước.
 • Phát triển các sản phẩm phần mềm của công ty.

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

 • Mã JOB: 12315
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [LAP TRINH VIEN PHP 12315]

 Nội dung công việc:
 • Tạo API, phát triển Web + App.

PHP Developer

 • Mã JOB: 12245
 • Mức lương: $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP Developer 12245]

 • Trực tiếp tham gia vào các dự án phát triển phần mềm cho các khách hàng US, AU và EU
 • Tham gia phát triển sản phẩm của công ty
 • Phân tích yêu cầu dự án và lên kế hoạch thực thi
 • Phát triển các tính năng server-side, API và tích hợp với các ứng dụng third-party
 • Phối hợp cùng với Front-end developer hoàn thành các chức năng liên quan
 • Thực hiện review code, tối ưu hệ thống và tham gia vào thiết kế kiến trúc hệ thống
 • Tham gia vào xây dựng và tối ưu quy trình sản xuất
 • Nghiên cứu, đề xuất cải tiến quy trình hoặc áp dụng công nghệ mới vào công việc
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

[JOB TOKYO] WEB/MOBILE DEVELOPER

 • Mã JOB: 12242
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Others
 • Kỹ năng: Linux; Oracle; Java; Mobile; Web; Japanese - N5;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JOB TOKYO WEBMOBILE DEVELOPER 12242]

Nội dung công việc

 • Tham gia vào các dự án về phát triển và vận hành Web, Application
 • Thiết kế, phát triển server, database, hệ thống bảo mật
 • Nghiên cứu các công nghệ mới theo yêu cầu của từng dự án

Junior PHP Developer

 • Mã JOB: 12237
 • Mức lương: $450 - $850
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel; CodeIgniter; Yii2;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior PHP Developer 12237]

 • Phát triển hệ thống web (nền tảng Yii2, Laravel) cho khách hàng Nhật.
 • Làm việc theo nhóm, trên các dự án theo phân công bởi Project Manager.

PHP DEVELOPER

 • Mã JOB: 12228
 • Mức lương: $8000000 - $14000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel; CodeIgniter;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP DEVELOPER 12228]

Mô tả công việc

 • Phát triển ứng dụng website, module tích hợp, API dựa trên nền tảng PHP;
 • Thiết kế chỉnh sửa website, giao diện cho công ty;
 • Tìm hiểu công nghệ mới để phát triển sản phẩm của công ty.

JUNIOR DATA ENGINEER

 • Mã JOB: 12222
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; Python; Database;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JUNIOR DATA ENGINEER 12222]

We are looking for Talented Data Engineer (A-Players) who will help us build a data center and collaborate with the AI team to apply machine learning algorithms to improve recommender system.
A-Players that we looking for match with culture of tech team and have aptitude of learning new things. They must have strong, firsthand technical expertise in full-stack technologies and ability to fashion robust scalable solutions. They must be at ease working in an agile environment with little supervision and embody a passion for continuous improvement and test-driven development.

RESPONSIBILITY

 • Design and build optimal, scalable architectural data warehouse solutions, store and process data based on Hiip’s software stacks: Python, MongoDB, MySQL.
 • Implement services follow modular programming and clean code principles.
 • Responsibility for database architect testing for scalability and performance.
 • Work independently and part of teams to develop solutions that optimize product development process with Scrum.

PHP DEVELOPER

 • Mã JOB: 12201
 • Mức lương: $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP DEVELOPER 12201]

 • Xây dựng và phát triển sản phẩm trên nên tảng Web/ App/ Web App (Back-end + Front-end).
 • Giải quyết bài toán C10K cho các sản phẩm của công ty.
 • Tối ưu hóa và triển khai các giải pháp tối ưu trên nền tảng có sẵn hoặc đề xuất giải pháp mới.
 • Lập trình các tính năng mới của sản phẩm đi ghép xe.
 • Đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm và deadline.
 • Liên tục nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới (AI, Blockchain...) để áp dụng vào sản phẩm.

Back-end Web Developer

 • Mã JOB: 12198
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Back-End; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back end Web Developer 12198]

 • Tham gia phát triển các dự án website và hệ thống
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
 • Nghiên cứu các giải pháp mới để tối ưu hóa trong quá trình làm việc

SOFTWARE DEVELOPER

 • Mã JOB: 12189
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; MySQL; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [SOFTWARE DEVELOPER 12189]

 • Develop application software for company based on Java web and Windows form
 • Deploy web applications for employees.
 • Maintain and update company’s website.
 • Support IT issues for the company's projects.
 • Some other IT related tasks in each stage.
 • Understand and apply new technologies to related fields.

.NET DEVELOPER

 • Mã JOB: 12146
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; .NET; Bootstrap; SQL Server;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [NET DEVELOPER 12146]

 • Lập trình .NET C#, web MVC, cơ sở dữ liệu SQL Sever
 • Nghiên cứu công nghệ phát triển các hệ thống mới kết nối với các sàn TMĐT toàn cầu
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào cải tiến sản phẩm dịch vụ
 • Phát triển API và các giải pháp công nghệ trong TMĐT toàn cầu

10 PHP Developers

 • Mã JOB: 12117
 • Mức lương: $400 - $800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; CakePHP;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [10 PHP Developers 12117]

 • You will be building social networking product/project on top of Wordpress and/or popular Social networking software mooSocial. Implement new features/products/Projects or improve existing ones by using state of the art technologies.
 • Ensure to meet the development goal and deadline of the assigned tasks.
 • Unitest, maintain and troubleshoot software.

PHP/NodeJS DEVELOPER

 • Mã JOB: 12262
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHPNodeJS DEVELOPER 12262]

 • Tham gia các dự án tham vọng áp dụng công nghệ AI vào bài toán Marketing Automation 
 • Trực tiếp xây dựng phân hệ web của hệ sinh thái NovaonX - Nền tảng marketing automation đầu tiên tại Việt Nam với hơn 10.000 nhà quảng cáo tin dùng
 • Phối hợp chặt chẽ với team design và BA để xây dựng giao diện cho tính năng mới trong từng sprint 
 • Vận hành và tối ưu hóa tốc độ phân hệ web đáp ứng hàng triệu người dùng 

Database Developer

 • Mã JOB: 12104
 • Mức lương: $800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Oracle; Database; PL/SQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Database Developer 12104]

Working on a development team writing and maintaining code for securities software solution.

Lập trình viên PHP

 • Mã JOB: 12072
 • Mức lương: $650 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; OOP; MySQL; Yii2;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap trinh vien PHP 12072]

 • Phát triển web application cho những dự án nội bộ và đối tác của công ty
 • Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án
 • Chi tiết hơn trao đổi khi phỏng vấn
 • Địa điểm làm việc: Tầng 5, tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Python Developer|Up to $1000

 • Mã JOB: 12063
 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; PostgreSql; Python; Odoo;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Python DeveloperUp to1000 12063]

 • Tiếp nhận các yêu cầu về Odoo (OpenERP), phân tích và xây dựng giải pháp, xây dựng chức năng theo yêu cầu của công ty.
 • Hỗ trợ end-users trong quá trình vận hành hệ thống: Hướng dẫn, đào tạo, xử lý các tình huống phát sinh.
 • Cấu hình, chức năng của Odoo (OpenERP) đào tạo hướng dẫn lại trong nội bộ.

JUNIOR FULL-STACK DEVELOPER

 • Mã JOB: 12057
 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; NodeJS; Full-Stack; Angular;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JUNIOR FULL STACK DEVELOPER 12057]

 • Work with other teams – product, sales, operation – to determine needs for platform.
 •  Design optimal, scalable architecture and database based on Hiip’s software stacks: Laravel, Node.js, Python, MySQL, MongoDB, AWS and new others cool technologies.
 • Implement services & end-user features follow modular programming and clean code principles.
 • Work with others member of Product & Tech team to develop solutions that optimize product development process with Scrum.

(HCM) NodeJS Technical Architect

 • Mã JOB: 12482
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: MySQL; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM NodeJS Technical Architect 12482]

PYCOGroup is looking for NodeJS Technical Architect to work with us on an amazing project. This position will design the structure of project IT systems and oversee project to ensure the proper architecture is implemented

 • Design, implement and/or use RESTful web services
 • Building scalable microservices-based system
 • Understand the needs of the customer or business and utilize this knowledge to develop applications that are consistent with the specific needs and requests of the customer
 • Participate in agile software development, prototyping and code reviews with a scable team of developers

(HN) 05 Java Developers

 • Mã JOB: 12363
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; MySQL; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN 05 Java Developers 12363]

Nếu bạn là một lập trình viên đam mê kĩ thuật và ưa thử thách thì đây là công việc dành cho bạn!

Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam (Nissho Việt Nam) là công ty con của Nissho Electronics Corporation – Công ty thành viên chuyên về công nghệ thông tin của Tập đoàn Sojitz. Tập đoàn Sojitz là một trong những tập đoàn thương mại đầu tư lớn nhất của Nhật Bản

Hiện tại Nissho Electronics VN đang cần tuyển Java/ .NET Developers số lượng lớn vào làm việc tại dự án khủng (200 man-month) dự kiến start trong tháng 4/2019.

Công việc cụ thể:

 • Tham gia trực tiếp vào dự án lớn sắp triển khai (200mm), sử dụng công nghệ chủ yếu là Java và .NET, outsource cho thị trường Nhật.
 • Sẽ tham gia triển khai từ đầu dự án: requirements, lên thiết kế, coding,…
 • Công việc cụ thể: Phụ trách thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi của chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.
 • Địa điểm làm việc: Phòng 808, tầng 8, tòa nhà Oriential, số 324 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

(HN) Back-end Developer

 • Mã JOB: 12359
 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Back end Developer 12359]

 • Tham gia vào các dự án phát triển các start-up thuộc hệ sinh thái của công ty
 • Tham gia tìm hiểu, phát triển công nghệ, sản phẩm phần mềm mới

(HN) Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 12357
 • Mức lương: $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; MongoDB; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Full Stack Developer 12357]

Advesa needs to recruit enthusiastic, professional NodeJS programmers, not only participating in developing applications for leading e-commerce partners but also focusing on developing the company& services.
 Becoming a programmer of Advesa, you will have the opportunity to work in a dynamic international environment, have many opportunities for advancement, personal development, cooperation with leading experts. Advesa always encourages
programmers to actively learn new technology, overcome language barriers, constantly exchange and find the best solution.

WHAT WE DO:

 • Participate in analysis of requirements, system design.
 • Research and apply new technologies.
 • Improving and improving project quality.
 • Participate in forums, tech shows about the company&technology.

(HCM) 10 ASP.NET Developers

 • Mã JOB: 12322
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; MySQL; MS SQL; VB.NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 10 ASPNET Developers 12322]

Are you a people-driven person with a passion for results? Do you thrive in a high-energy team driven setting? Do you have experience in ASP.Net development? If your answer is yes, we have an opening that may fit you.

Here’s your responsibility:

 • Develop Web Application and winForm Application system on .Net Framework (C#)
 • Develop Applications for eOffice projects, E-commerce websites
 • Maintenance, repair and upgrade existing Application Systems, develop additional features
 • Assist Team Lead in reporting of project status and deliverable estimation
 • Perform other duties as assigned

(HCM) Back-End Developer

 • Mã JOB: 12264
 • Mức lương: $20000000 - $25000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; MySQL; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back End Developer 12264]

 • Tham gia vận hành & bảo trì các ứng dụng web hiện có của công ty.
 • Xây dựng, phát triển và nâng cấp hệ thống BackEnd, Search Engine cho các sản phẩm tại công ty.
 • Báo cáo kết quả tới trưởng nhóm, trưởng phòng (khi có yêu cầu).
 • Thông tin chi tiết về công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

(DN) Senior Web Developer

 • Mã JOB: 12033
 • Mức lương: $800
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: Java; SQL; MySQL; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [DN Senior Web Developer 12033]

 • Lập trình chính trong các dự án gia công phần mềm sử dụng ngôn ngữ Java, .NET cho khách hàng Nhật.
 • Nhận yêu cầu từ người quản lý dự án, tham gia phân tích  thiết kế hệ thống, database, kiến trúc hệ thống.
 • Tham gia vào một số dự án bảo trì hệ thống đang được sử dụng tại Nhật.

(DN) Junior Web Developer

 • Mã JOB: 12034
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: Java; MySQL; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [DN Junior Web Developer 12034]

 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

(DN) .NET Developer

 • Mã JOB: 12029
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: ASP.NET; .NET; MS SQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [DN NET Developer 12029]

 • Thực hiện nhiêm vụ, phân tích, phát triển hệ thống, hệ thống thanh toán các dịch vụ quanh core banking của ngân hàng.

(HN) Java Developer|up to $1500

 • Mã JOB: 11968
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; SQL Server;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Java Developerup to1500 11968]

 • Xây dựng, triển khai các dự án trên nền tảng JAVA.
 • Phát triển các hệ thống mạng và phần mềm viễn thông.
 • Làm việc trên Database Oracle, SQL Server, DB2, PostgeSQL...

(HCM) Senior PHP Developer

 • Mã JOB: 11846
 • Mức lương: $1500 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; CSS; JavaScript; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior PHP Developer 11846]

 • Take part in discussions and timely SCRUM meetings with regards to estimation, defining solutions and architecture design
 • Innovate and implement new features, writing code that’s easy to read, change and test
 • Create shared understanding within and between teams through clear, concise documentation and communications.
 • Work on the infrastructure, architecture, and services that support our operations
 • Design, implement, test, and support features to provide new functionality
 • Introduce ongoing systems optimization by implementing good quality code
 • Work closely with product managers and engineers and designers to develop awesome products

(HCM) PHP Developer

 • Mã JOB: 11831
 • Mức lương: $800 - $1400
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM PHP Developer 11831]

 • Join various software development && maintenance projects (Web Application, API development,...).
 • The responsibility includes: design, coding, troubleshooting and work with project team as well as customers.
 • Review source code and coach colleagues to follow coding standards, design patterns, and implement tests.
 • Ensuring quality of work through development and implementation of QA procedures and standards.
 • Collaborate with other team members Research and use new technology.
 • Optimized to improve the performance and enhance the scalability of system (Desktop application, Web Application).
 • Working in a challenging environment.
 • Leading other member.