TOP việc làm HTML & CSS

Tổng hợp việc làm HTML & CSS mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 09/2019. Các tin tuyển dụng HTML & CSS vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13966
 • Mức lương: $600 - $800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13966]

 • Validating user actions on the client side and providing responsive feedback.
 • Improve UI/UX of main websites 
 • Build HTML from PSD or Sketch file.
 • Optimize performance on Front End side
 • Support Marketing team and other teams to develop new sites
 • Follow best practices and naming convention (BEM)

Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 13950
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; HTML; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Full Stack Developer 13950]

 • Develop Android/iOS mobile application using Flutter.
 • Develop web application using React.
 • Develop beautiful and performant web pages.
 • Build and Integrate APIs using microservices architecture.
 • Be a fast learner and independant thinker. Should be able to rapid prototype.
 • Strong technical ability to write code and excellent troubleshooting skills.
 • Problem-solving and technical innovation

 

Senior Web Developer

 • Mã JOB: 13945
 • Mức lương: $750 - $1100
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; CSS; JavaScript; HTML; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Web Developer 13945]

We are now on the lookout for Full-Stack Web Developers to join our team of problem solvers.

Responsibilities

 • Turn a PSD or Sketch file into a HTML page that looks exactly the same across all modern browsers and runs smoothly on all devices.
 • Highly experience with PHP programming languages & RDBS like MySQL.
 • Design a database using hand-draw or any tool like MySQL Workbench.
 • Using GIT as the code versioning platform, to develop and maintain CMS based, Framework based projects.
 • Deploy the web project cross environments & platforms.

Senior/Intermediate Java Developer l Up to $2000

 • Mã JOB: 13901
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Java; JavaScript; MySQL; JQuery;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [SeniorIntermediate Java Developer l Up to2000 13901]

 • Work together with our team to deliver projects for many of our clients across the world.
 • Work within the Scrum framework and be involved in requirements analysis, planning, estimations, and continuous software development.
 • Demonstrate technical leadership through self-assignment of tasks and using appropriate technical solutions and architecture.
 • Perform design and code reviews and teach the team good coding practices and logic.
 • Participates in installation, on-going maintenance and production support of software systems.
 • Maintain a high standard of quality through knowledge and coding of unit and integration testing.

Upon successfully passing probation:

 • Full 13th month bonus offered for new hires
 • Performance bonus up to 14 & 15th month, and an additional 8 million health and training annual allowance.
 • Flexible work hours, no expected overtime & 12 days annual leave + 1 extra Christmas holiday + up to 5 extra days as sickness leave.
 • Emphasis on personal & career development with 2 hours/week of English classes, regular mentorship & technical workshops & additional leadership/soft skills training during work hours.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13873
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13873]

 • Chuyển đổi từ design sang HTML + Responsive dựa trên file design và tài liệu đặc tả yêu cầu
 • Tạo các template/theme thương mại cho framework moosocial (cakePHP based framework)
 • Có kiến thức về React Native và Hybrid/Native mobile applications là một lợi thế
 • Làm việc trên framework cakePHP, moosocial

Chi tiết hơn về công việc sẽ trao đổi kỹ hơn trong lúc phỏng vấn.

Chi tiết về moosocial, vui lòng tham khảo tại https://moosocial.com/

[GẤP] LẬP TRÌNH VIÊN WEBSITE

 • Mã JOB: 13872
 • Mức lương: $8000000 - $15000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [GAP LAP TRINH VIEN WEBSITE 13872]

 • Xây dựng, phát triển website, mobile app thương mại điện tử
 • Vận hành hệ thống ứng dụng thương mại khi đi vào hoạt động
 • Tham gia vào các dự án lập trình, phát triển hệ thống phần mềm khác tại công ty
 • Các hệ thống của công ty được phát triển trên nền tảng WebForm (ASP.NET MVC, .NET Core), Mobile 
 • Làm việc tại VP tầng 2, tòa nhà CT4-Vimeco, Nguyễn Chánh, Hà Nội.
 • Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ sáu và sáng thứ bảy

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13771
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13771]

 • Hỗ trợ trong việc phát triển front-end cho các hệ thống số hoá, tin học hoá nhà máy sản xuất và quản trị khách hàng.
 • Xây dựng các module, thư viện cho phần tương tác với người dùng (tiêu chí: layout gọn gàng, các màn hình được xây dựng tốt và hình ảnh ấn tượng). 

06 Web Developers

 • Mã JOB: 13730
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; JavaScript; Front-End; Back-End; CSS3; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [06 Web Developers 13730]

Bạn có thể ứng cử vào 1 trong 2 vị trí Front-End hoặc Back-End sau:

Front-End

 • Nhận file thiết kế PSD/AI cắt HTML,CSS dùng framework Bootstrap
 • Kiểm tra tương thích trên nhiều thiết bị, trình duyệt, hệ điều hành.
 • Tối ưu hóa cải thiện tốc độ load trang.

Back-End

 • Nghiên cứu, phân tích, lập trình các dự án Thương mại điện tử quốc tế có tính ứng dụng cao.
 • Lập trình nâng cấp thêm tính năng hiện có của website nhằm cải thiện giao diện, tốc độ load trang phục vụ Digital Marketing.
 • Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng (web-based, mobile-based) phục vụ cho việc quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp;
 • Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu;
 • Hỗ trợ trích xuất dữ liệu từ các CSDL, phục vụ cho mục đích làm báo cáo

Front-End Ionic Developer

 • Mã JOB: 13712
 • Mức lương: $800 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3; Ionic;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Ionic Developer 13712]

 • Thiết kế, phát triển và thực hiện các ứng dụng dựa trên nền Ionic Framework, AngularJS, HTML, CSS, JS.
 • Thiết kế và phát triển các dự án về chuyển phát nhanh / thương mại điện tử
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên, công ty giao; phối hợp với các bộ phận để nâng cao chất lượng dịch vụ;

Front-End Angular 2+ Developer

 • Mã JOB: 13711
 • Mức lương: $800 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; Front-End; CSS3; Angular 2+;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Angular 2 Developer 13711]

 • Thiết kế, phát triển và thực hiện các ứng dụng dựa trên nền Ionic Framework, Angular 2+, HTML, CSS, JS.
 • Thiết kế và phát triển các dự án về chuyển phát nhanh / thương mại điện tử
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên, công ty giao; phối hợp với các bộ phận để nâng cao chất lượng dịch vụ;

03 Front-end Developers

 • Mã JOB: 13533
 • Mức lương: $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; AngularJS; HTML; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Front end Developers 13533]

RESPONSIBILITY

 • Build educational management system with VueJS
 • Write reusable web components
 • Enhance and refactor your code on a daily basis
 • Participate in team discussion and code reviews

TOP 3 REASONS TO JOIN US

 1. Develop software of Korean famous Brand like LG, Samsung, Huynhdai.
 2. Co work with advanced foreign developers
 3. Develope Software for Vietnamese Government and Big Company 

03 Lập Trình Viên Front-End

 • Mã JOB: 13612
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Lap Trinh Vien Front End 13612]

 • Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy
 • Làm việc trên các javascript framework như Reactjs/Vuejs… kết hợp với Bootstrap.
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI/UX
 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API với team backend
 • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng
 • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề, cải tiến sản phẩm từ phản hồi của người dùng.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13966
 • Mức lương: $600 - $800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13966]

 • Validating user actions on the client side and providing responsive feedback.
 • Improve UI/UX of main websites 
 • Build HTML from PSD or Sketch file.
 • Optimize performance on Front End side
 • Support Marketing team and other teams to develop new sites
 • Follow best practices and naming convention (BEM)

Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 13950
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; HTML; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Full Stack Developer 13950]

 • Develop Android/iOS mobile application using Flutter.
 • Develop web application using React.
 • Develop beautiful and performant web pages.
 • Build and Integrate APIs using microservices architecture.
 • Be a fast learner and independant thinker. Should be able to rapid prototype.
 • Strong technical ability to write code and excellent troubleshooting skills.
 • Problem-solving and technical innovation

 

Senior Web Developer

 • Mã JOB: 13945
 • Mức lương: $750 - $1100
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; CSS; JavaScript; HTML; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Web Developer 13945]

We are now on the lookout for Full-Stack Web Developers to join our team of problem solvers.

Responsibilities

 • Turn a PSD or Sketch file into a HTML page that looks exactly the same across all modern browsers and runs smoothly on all devices.
 • Highly experience with PHP programming languages & RDBS like MySQL.
 • Design a database using hand-draw or any tool like MySQL Workbench.
 • Using GIT as the code versioning platform, to develop and maintain CMS based, Framework based projects.
 • Deploy the web project cross environments & platforms.

Senior/Intermediate Java Developer l Up to $2000

 • Mã JOB: 13901
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Java; JavaScript; MySQL; JQuery;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [SeniorIntermediate Java Developer l Up to2000 13901]

 • Work together with our team to deliver projects for many of our clients across the world.
 • Work within the Scrum framework and be involved in requirements analysis, planning, estimations, and continuous software development.
 • Demonstrate technical leadership through self-assignment of tasks and using appropriate technical solutions and architecture.
 • Perform design and code reviews and teach the team good coding practices and logic.
 • Participates in installation, on-going maintenance and production support of software systems.
 • Maintain a high standard of quality through knowledge and coding of unit and integration testing.

Upon successfully passing probation:

 • Full 13th month bonus offered for new hires
 • Performance bonus up to 14 & 15th month, and an additional 8 million health and training annual allowance.
 • Flexible work hours, no expected overtime & 12 days annual leave + 1 extra Christmas holiday + up to 5 extra days as sickness leave.
 • Emphasis on personal & career development with 2 hours/week of English classes, regular mentorship & technical workshops & additional leadership/soft skills training during work hours.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13873
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13873]

 • Chuyển đổi từ design sang HTML + Responsive dựa trên file design và tài liệu đặc tả yêu cầu
 • Tạo các template/theme thương mại cho framework moosocial (cakePHP based framework)
 • Có kiến thức về React Native và Hybrid/Native mobile applications là một lợi thế
 • Làm việc trên framework cakePHP, moosocial

Chi tiết hơn về công việc sẽ trao đổi kỹ hơn trong lúc phỏng vấn.

Chi tiết về moosocial, vui lòng tham khảo tại https://moosocial.com/

[GẤP] LẬP TRÌNH VIÊN WEBSITE

 • Mã JOB: 13872
 • Mức lương: $8000000 - $15000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [GAP LAP TRINH VIEN WEBSITE 13872]

 • Xây dựng, phát triển website, mobile app thương mại điện tử
 • Vận hành hệ thống ứng dụng thương mại khi đi vào hoạt động
 • Tham gia vào các dự án lập trình, phát triển hệ thống phần mềm khác tại công ty
 • Các hệ thống của công ty được phát triển trên nền tảng WebForm (ASP.NET MVC, .NET Core), Mobile 
 • Làm việc tại VP tầng 2, tòa nhà CT4-Vimeco, Nguyễn Chánh, Hà Nội.
 • Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ sáu và sáng thứ bảy

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13850
 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13850]

We are looking for a front-end developer who takes pride in developing functional and beautifully designed websites. You would be working with an established and well documented process, but also expected to make suggestions for improvements in a proactive manner - One of our designers would handover the completed design in Zeplin and then you can use our boilerplate to start bringing the design to life. The quality of the work should be your second name - it should not only look like design but you should also test your work on multiple browsers before handing over.

In your free time at work, you should always be looking at and learning new technologies to suggest improvements and changes to our process.

Responsibilities

 • Being part of the project brief and being in a close knit team with the designers. Suggesting improvements and also making the PM and designer aware of any features that would be out of scope or too difficult to build.
 • Follow our standards (SOPs, standards) to ensure the highest quality possible
 • Suggest improvements and changes to our standards to make sure we are constantly growing
 • Learn about new technologies
 • Test your work and hand over only the perfect quality to the back-end developer

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13771
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13771]

 • Hỗ trợ trong việc phát triển front-end cho các hệ thống số hoá, tin học hoá nhà máy sản xuất và quản trị khách hàng.
 • Xây dựng các module, thư viện cho phần tương tác với người dùng (tiêu chí: layout gọn gàng, các màn hình được xây dựng tốt và hình ảnh ấn tượng). 

06 Web Developers

 • Mã JOB: 13730
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; JavaScript; Front-End; Back-End; CSS3; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [06 Web Developers 13730]

Bạn có thể ứng cử vào 1 trong 2 vị trí Front-End hoặc Back-End sau:

Front-End

 • Nhận file thiết kế PSD/AI cắt HTML,CSS dùng framework Bootstrap
 • Kiểm tra tương thích trên nhiều thiết bị, trình duyệt, hệ điều hành.
 • Tối ưu hóa cải thiện tốc độ load trang.

Back-End

 • Nghiên cứu, phân tích, lập trình các dự án Thương mại điện tử quốc tế có tính ứng dụng cao.
 • Lập trình nâng cấp thêm tính năng hiện có của website nhằm cải thiện giao diện, tốc độ load trang phục vụ Digital Marketing.
 • Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng (web-based, mobile-based) phục vụ cho việc quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp;
 • Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu;
 • Hỗ trợ trích xuất dữ liệu từ các CSDL, phục vụ cho mục đích làm báo cáo

Front-End Ionic Developer

 • Mã JOB: 13712
 • Mức lương: $800 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3; Ionic;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Ionic Developer 13712]

 • Thiết kế, phát triển và thực hiện các ứng dụng dựa trên nền Ionic Framework, AngularJS, HTML, CSS, JS.
 • Thiết kế và phát triển các dự án về chuyển phát nhanh / thương mại điện tử
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên, công ty giao; phối hợp với các bộ phận để nâng cao chất lượng dịch vụ;

Front-End Angular 2+ Developer

 • Mã JOB: 13711
 • Mức lương: $800 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; Front-End; CSS3; Angular 2+;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Angular 2 Developer 13711]

 • Thiết kế, phát triển và thực hiện các ứng dụng dựa trên nền Ionic Framework, Angular 2+, HTML, CSS, JS.
 • Thiết kế và phát triển các dự án về chuyển phát nhanh / thương mại điện tử
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên, công ty giao; phối hợp với các bộ phận để nâng cao chất lượng dịch vụ;

Junior Developer

 • Mã JOB: 13663
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; MongoDB; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior Developer 13663]

YOOSE is seeking a fresh Developer to work between our advertising operations and development teams. This is an exciting role with more exposure to our digital advertising core business. As is essential to improving our products, you will be involved in both data analysis, database administration, and web development.

This role is based in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13588
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End; Angular 2;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13588]

 • Thiết kế và phát triển các dự án Web với Ruby on Rails.
 • Viết báo cáo, lên kế hoạch làm việc.
 • Nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo các công nghệ mới.
 • Công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13574
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; AngularJS; HTML; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13574]

 • Tập trung phát triển giao diện ứng dụng trên nền web
 • Xử lý các request cơ bản
 • Bảo trì, hỗ trợ trong các dự án lớn của Công Ty.

03 Front-end Developers

 • Mã JOB: 13533
 • Mức lương: $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; AngularJS; HTML; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Front end Developers 13533]

RESPONSIBILITY

 • Build educational management system with VueJS
 • Write reusable web components
 • Enhance and refactor your code on a daily basis
 • Participate in team discussion and code reviews

TOP 3 REASONS TO JOIN US

 1. Develop software of Korean famous Brand like LG, Samsung, Huynhdai.
 2. Co work with advanced foreign developers
 3. Develope Software for Vietnamese Government and Big Company 

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13532
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13532]

 • Chuyển đổi từ design sang HTML + Responsive dựa trên file design và tài liệu đặc tả yêu cầu
 • Tạo các template/theme thương mại cho framework moosocial (cakePHP based framework)
 • Có kiến thức về React Native và Hybrid/Native mobile applications là một lợi thế
 • Làm việc trên framework cakePHP, moosocial

Chi tiết hơn về công việc sẽ trao đổi kỹ hơn trong lúc phỏng vấn.

Chi tiết về moosocial, vui lòng tham khảo tại https://moosocial.com/

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13458
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13458]

 • The web interface developer works with both creative and technical resources to create the presentation layer of websites and applications.
 • The primary responsibility of this position is the creation of cross-browser HTML/CSS templates from approved designs that adhere to web standards while maintaining the creative direction.
 • Ensure the clarity and precision of technical information being communicated between 3FORCOM teams and clients project teams
 • Co-monitor (with Project Manager) the quality of project deliveries.

03 Lập Trình Viên Front-End

 • Mã JOB: 13612
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Lap Trinh Vien Front End 13612]

 • Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy
 • Làm việc trên các javascript framework như Reactjs/Vuejs… kết hợp với Bootstrap.
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI/UX
 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API với team backend
 • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng
 • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề, cải tiến sản phẩm từ phản hồi của người dùng.

(HN) Front-End Developer

 • Mã JOB: 13687
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front End Developer 13687]

 • Tham gia phân tích, thiết kế các dự án frontend và phát triển các sản phẩm của công ty.
 • Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến sản phẩm.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác, khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm.

(HN) PHP Developer

 • Mã JOB: 13671
 • Mức lương: $15000000 - $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN PHP Developer 13671]

 • Phát triển Product liên quan tới lĩnh vực Entertainment, Ecommerce, Marketing, AI, Bigdata.
 • Tham gia phân tích và phát triển sản phẩm.
 • Tham gia nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào sản phẩm.

(HN) Senior PHP Developer

 • Mã JOB: 13668
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Senior PHP Developer 13668]

To support our offshore software development operations in Vietnam, we are looking for a Senior Developer for our IT Department. Successful candidates will be active in the scope and should possess the requirements as below.

Scope of Responsibilities:

 • Participate as senior developer in software development projects for international customers under supervision of our leaders from Vietnam and Germany. Further information about such projects could be possibly discussed during interviews.
 • Working directly for Spectos Asia in the local office in Hanoi, Vietnam and cooperate directly with partner companies in Hanoi and other sites in Vietnam, on-site if necessary. 
 • Perform maintenance and support tasks on existing software systems upon request of the customer
 • Other assignments within the ability of the successful candidates when required.

Job Description:

As a Developer / Senior Developer, successful candidates will have to perform the following tasks under supervision of our Leader IT Staff:

 • Assist in the analysis of problems as defined by the business consultants and design suitable solutions 
 • Performing tasks related to implementing, documenting and deploying software components
 • Assist in software testing activities and cooperate closely with QA-staff in finding and fixing software errors

(HCM) UX/UI Developer

 • Mã JOB: 13564
 • Mức lương: $900 - $1100
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; UX/UI Design; HTML;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM UXUI Developer 13564]

Trong thời gian tới, DOL cần phát triển và mở rộng sản phẩm để phục vụ những dự án ấp ủ ở quy mô lớn hơn, tạo nhiều giá trị hơn cả về giáo dục lẫn công nghệ. DOL Tech cần những UI/UX Developer tài năng để cùng hiện thực hoá những dự án này.

 • Có thể xây dựng bố cục Web Page từ thiết kế
 • Khả năng tự quản lý tốt và trách nhiệm cao
 • Có thể giao tiếp, làm việc nhóm tốt, ví dụ: làm việc cùng team Marketing, Design, Development

(HCM) Ruby on Rails Developer

 • Mã JOB: 13486
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; JavaScript; Ruby on Rails; HTML;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Ruby on Rails Developer 13486]

 • You will be part of a hand-picked team developing an enterprise SaaS platform for sales community. It is being used by hundreds of top tech companies and growing rapidly. The platform runs on AWS infrastructure. It supports web, iOS, Android clients.
 • Your role is as important as any other members in the team. You will participate fully in defining, developing, validating and maintaining the products. You will work on all the features, both front-end and back-end. You will communicate directly to on-shore teams (Sales, Marketing, Customer Support, Management) in the US.
 • You will learn a lot about how to build and run a SaaS product and your English will be improved significantly after a short period.

(HCM) PHP E-commerce Developer

 • Mã JOB: 13398
 • Mức lương: $800 - $1400
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM PHP E commerce Developer 13398]

We are looking for e-commerce talents for e-commerce websites development and training for new resources

Responsibilities

 • Main:

         + Coding, unit test

         + Training new members

 • Nice to have: Solutions, tech support

(HCM) Senior Full-stack Engineer

 • Mã JOB: 13387
 • Mức lương: $1400 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; Java; JavaScript; Full-Stack; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Full stack Engineer 13387]

About Karros Technologies

Karros Technologies is a branch of U.S-based company Education Logistics, and we are growing. We have a passion for technology, customer commitment, and innovation. Right now, we are seeking a Senior Full-stack Developer to become a key part of our Education Transportation Framework team. You will be working with our UIUX Designer and Engineers to develop and maintain the next generation of our web-based applications. The ideal candidate will be a master of JavaScript and its frameworks, and will have a passion for building rich, modern front-end experiences for our customers. This is an exciting opportunity to join our young and dynamic team that foster a collaborative and creative atmosphere where innovative ideas are encouraged and appreciated.

Roles and Responsibilities

 • Design, build and maintain advanced web applications
 • Cooperate closely with the UIUX designer, and backend engineering team to design, create, and integrate APIs and data contracts for UI consumption
 • Build testable, reusable code and libraries
 • Optimize applications for maximum speed and scalability
 • Work together with the R&D Leadership to establish technical strategy,architecture, and roadmap for global expansion and allow for next-generation capabilities

(HCM) NodeJS Developer

 • Mã JOB: 13365
 • Mức lương: $700 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM NodeJS Developer 13365]

We have a great opportunity to join our team and work on the enhancement or one of the top Facebook Marketing partners in the word. The successful candidate will work closely with the Solutions Development team to improve the current product of a next generation Social Advertising Operating Optimization Tool. 

This a very great opportunity for an energetic and motivated developer who wants to learn latest technologies related with marketing, social media and advertising

You will work as a senior front end developer in this project related to Node JS technology.

 • Analyze the client requirements
 • Propose technical solutions for client.
 • Perform as a key member in technical problem resolution on projects under experienced team leaders.
 • Collaborates with leads to explore existing systems, determines areas of complexity, potential risks to successful implementation, learns the applications capabilities
 • Follows coding standards, builds appropriate unit tests, integration tests and deployment scripts.

(HCM) Fullstack Developers

 • Mã JOB: 13110
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Fullstack Developers 13110]

We are looking for an frontend/ full stack Javascript developer.

Using the latest technologies and Cloud system, you will work on one or multiple projects among the financial web application / the account integration system / eCommerce platform.

We keep developing the current projects and working for green field new projects at the same time.

We are working remotely. And every quarter, we are doing workshops and working together at the office for a week.

You will be assigned daily tasks and join the scrum meeting(Agile) everyday by Skype.

Once you push code to GIT, it would be reviewed and get feedback.

Any level of developers can apply. If you are a fresher (less than 6 months experience), please send CV to info@jinformation.net

(HCM) Front-end Developer

 • Mã JOB: 13065
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Developer 13065]

Parcel Perform is looking for Frontend developer, Senior to Lead level. As Senior Frontend developer, you will be building the interfaces to interact with Parcel Perform system. Our goal has always been to create a seamless experience between human and computer. And because of that, we continuously incorporate the latest advancement in web technologies and expand the scope of user interface. Some of the latest additions are conversational UI, Progressive Web App, and Accelerated Mobile Page. Such complexity can be hard, especially with a focus on good engineering practices. But that is ok. We aren’t here for ease anyway. We are here for people who want to operate at the next level in their career.

(HCM) Junior/Senior Front-end Developers

 • Mã JOB: 13064
 • Mức lương: $600 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM JuniorSenior Front end Developers 13064]

As a front end developer, what you’ll be responsible for:

 • Contribute to large scale digital project development : e-Commerce, CMS, PWA, …
 • Transform graphic models (Adobe, Sketch) into HTML / CSS / JS Pages
 • Respect high quality standards using best practices (accessibility, performance…)
 • Ensure the product’s high ranking in search results (SEO)
 • Apply Responsive Web Design (RWD) principles (srcset, seamless CSS integration, mobile first…) 
 • Deliver code quality, optimized, maintainable and clear 
 • Integrate solutions on technical platforms : Content Management System (CMS), Frameworks, ...
 • Collaborate with web designers (UX/UI), back-end developers, and team leaders
 • Work in an agile environment  (Scrum, Kanban, ...)

Senior candidates have additional duties:

 • Ensure code quality, best practices and make sure that design patterns are well implemented
 • Provide technical guidance and mentoring to junior developers
 • Communicate risks and issues
 • Realize daily and weekly activity reporting 
 • Demonstrate software to product owners and collect feedback

(HN) 05 .NET Developers

 • Mã JOB: 13032
 • Mức lương: $15000000 - $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; MVC; .NET; HTML;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN 05 NET Developers 13032]

 • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm cho nhiều dự án khác nhau.
 •  Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu.
 • Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án, sản phẩm thực tế đã có trên nền .Net của Công ty.
 • Thiết kế và chỉnh sửa các chức năng khách hàng yêu cầu khi đủ kỹ năng cần thiết.
 • Tham gia hỗ trợ khách hàng nhằm gia tăng kỹ năng mềm cho bản thân.
 • Sẽ trao đổi chi tiết thêm khi phỏng vấn.