TOP việc làm HTML & CSS

Tổng hợp việc làm HTML & CSS mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Developer/ Lập Trình Viên (Đi Làm Ngay hoặc Đầu Năm 2019)

 • Mức lương: $400 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; C#; NodeJS; .NET; HTML; ReactJS;

[HOT] Front-end Developer

 • Mức lương: $16000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Front-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; ReactJS;

Chuyên Viên Lập Trình Front-end

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

03 Front-end Developers

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Front-End; VueJS;

Back-end Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; Ruby on Rails; Ruby; Back-End;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; CSS3;

(HN) 04 Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; CSS3;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; HTML; CSS3;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Java;

Nhân viên cắt Website HTML, BOOTSTRAP

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML; Bootstrap;

Front-end Developer

 • Mức lương: $600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

(HN) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; HTML;

(HN) Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; MySQL;

[HOT] Front-end Developer

 • Mức lương: $16000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Front-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; ReactJS;

Front-End Engineer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS;

Front-End Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS;

Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Chuyên Viên Lập Trình Front-end

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

03 Front-end Developers

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Front-End; VueJS;

Back-end Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; Ruby on Rails; Ruby; Back-End;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript;