TOP việc làm JAVASCRIPT

Tổng hợp việc làm JAVASCRIPT mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Full-stack Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Full-Stack; Web;

Automation Tester (Javascript, C#)

 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; C#; Tester; Automation Test;

[HOT] Front-end Developer

 • Mức lương: $16000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Full-stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; NodeJS; Full-Stack;

Junior Java Developer for IoT

 • Mức lương: $16000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; NodeJS;

Mobile App Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Mobile; React Native;

PHP/Javascript Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Magento; JavaScript;

Chuyên Viên Lập Trình Front-end

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

Full-stack Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Full-Stack; Web;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript;

(HN) 04 Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML;

(HN) Senior Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; HTML; CSS3;

Automation Tester (Javascript, C#)

 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; C#; Tester; Automation Test;

Front-end Developer

 • Mức lương: $600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

(HN) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript;

(HN) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; HTML;

(HN) Senior Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HN) NodeJS Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript;

(HCM) 20 Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

[HOT] Front-end Developer

 • Mức lương: $16000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Full-stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; NodeJS; Full-Stack;

(HCM) Junior Developer

 • Mức lương: $600 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

Junior Java Developer for IoT

 • Mức lương: $16000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; NodeJS;

Front-End Engineer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS;

Front-End Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS;

Mobile App Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Mobile; React Native;

Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

PHP/Javascript Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Magento; JavaScript;

Chuyên Viên Lập Trình Front-end

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

Intern/Fresher Web Developer

 • Mức lương: $500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Web;

(HN) Senior Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; NodeJS;

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; .NET;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript;

(HCM) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; NodeJS;