TOP việc làm JAVASCRIPT

Tổng hợp việc làm JAVASCRIPT mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 08/2019. Các tin tuyển dụng JAVASCRIPT vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

Junior Developer

 • Mã JOB: 13663
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; MongoDB; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior Developer 13663]

YOOSE is seeking a fresh Developer to work between our advertising operations and development teams. This is an exciting role with more exposure to our digital advertising core business. As is essential to improving our products, you will be involved in both data analysis, database administration, and web development.

This role is based in Ho Chi Minh City, Vietnam.

PHP Developer

 • Mã JOB: 13651
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP Developer 13651]

 • Tham gia nhóm phát triển cũng như viết các modules, plugin mã nguồn mở áp dụng thanh toán trên mã nguồn mở trên WordPress, Joomla, OpenCart, Magento… cũng như trên mô hình MVC trong PHP
 • Tự phân tích viết code và phát triển source web & database theo yêu cầu của công ty.
 • Phát triển các ứng dụng phần mềm theo yêu cầu của công ty.
 • R&D (nghiên cứu và phát triển) nhằm áp dụng các kỹ thuật làm web mới cho công ty.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13644
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13644]

As a Frontend Software developer, you will be a part of our teams and projects to build multi web products from our vision of a Medical eco-system. 

Responsibilities:

 • Work closely with product owner to turn wireframes and visual designs into working prototypes
 • Prototype and develop new ideas and participate in all parts of the lifecycle from research to release
 • Develop and maintain inspiring user experience, features for mobile products
 • Write high quality code that is well tested and documented
 • Troubleshoot and fix production issues
 • Collaborate with product owners, business users for business requirements

03 Lập Trình Viên Front-End

 • Mã JOB: 13612
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Lap Trinh Vien Front End 13612]

 • Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy
 • Làm việc trên các javascript framework như Reactjs/Vuejs… kết hợp với Bootstrap.
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI/UX
 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API với team backend
 • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng
 • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề, cải tiến sản phẩm từ phản hồi của người dùng.

Middle Web Developers (Python/JavaScript)

 • Mã JOB: 13609
 • Mức lương: $600 - $1300
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Middle Web Developers PythonJavaScript 13609]

We’re looking for a Web Server Engineer to:

 • Create/maintain web applications
 • Implement web interfaces using Python, Django, AWS, AWS Dynamodb, MySQL, HTML/CSS, and JavaScript
 • Work in a team environment and collaborate with senior software developers, test analysts and operations staff.
 • Perform various software development tasks to build and maintain a suite of web-based business applications.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13588
 • Mức lương: $700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End; Angular 2;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13588]

 • Thiết kế và phát triển các dự án Web với Ruby on Rails.
 • Viết báo cáo, lên kế hoạch làm việc.
 • Nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo các công nghệ mới.
 • Công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn

50 Javascript Developers | $1,000 - $2,000

 • Mã JOB: 13585
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [50 Javascript Developers 1000 2000 13585]

We are looking for a smart, motivated software developer to join our AITT team to develop several new software products for emerging market. Candidates with ability to learn and adapt quickly, having excellent programming skills, driven to explore and develop new things, having desire to build great industrial software product that are feature rich yet simple, user friendly, and maintainable are best suit for the job.

 • Programming business management software OhStore, OhCool, OhCoolEx, OhJob, OhTask, OhChat, OhSala…
 • Building web application e-commerce sites.
 • Candidates depending on ability, experience and passion will choose suitable projects.

Lập Trình Viên PHP

 • Mã JOB: 13404
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien PHP 13404]

 • Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên phân công theo kế hoạch.
 • Cùng cấp quản lý phân tích và thiết kế các tính năng sản phẩm.
 • Lập trình và kiểm thử dự án phần mềm.
 • Nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.
 • Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty.
 • Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Trưởng Nhóm và Lập Trình Viên Phát Triển Sản Phẩm

 • Mã JOB: 13403
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Truong Nhom va Lap Trinh Vien Phat Trien San Pham 13403]

 • Trực tiếp tham gia phân tích nghiệp vụ hệ thống với khách hàng
 • Nghiên cứu và đề xuất công nghệ, framework phục vụ cho việc phát triển hệ thống
 • Xây dựng và phát triển hệ thống dựa trên những đặc tả yêu cầu của khách hàng
 • Tham gia đóng góp ý tưởng với trưởng nhóm và khách hàng nhằm cải thiện sản phẩm hoặc quy trình làm việc.
 • Tổng hợp, báo cáo và trao đổi tiến độ dự án với khách hàng
 • Giải quyết những vấn đề phát sinh của dự án
 • Thực hiện công việc theo kế hoạch.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13358
 • Mức lương: $1000 - $1600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13358]

Your Mission

 • You are playing the primary role to deliver high-quality code and to boost our development team to a higher level. This is a key role in achieving further growth and requires a bright, focused and creative mind to do. Frontend developer works with the rest of the team on growing the company through the developing and maintaining the code base on our internal and external products.

Your Challenges

 • Use a combination of markup languages to write web pages.
 • Responsible for creating and implementing an array of Web-based products using React, JavaScript.
 • Build reusable code and libraries for future use.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.
 • Optimize Frontend to ensure fast loading speeds.

Senior Front-End Developer

 • Mã JOB: 13288
 • Mức lương: $1700 - $3000
 • Địa điểm: Others
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Front End Developer 13288]

 • Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices.
 • Create website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices.
 • Gather and refine specifications and requirements based on technical needs.
 • Create and maintain software documentation.
 • Responsible for maintaining, expanding, and scaling of BookDoc site.
 • Collaborate with back-end developers to integrate user-facing elements with server-side logic.
 • Stay plugged into emerging technologies/industry trends and apply them into operations and activities.
 • Cooperate & coordinate with web or UX designers to match visual design intent.
 • Perform other ad-hoc duties that may be assigned by superior from time to time.

(HN) Front-End Web Developer

 • Mã JOB: 13673
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front End Web Developer 13673]

EMOTIV is seeking a full time Senior Front End Web Developer to help build responsive single page apps and hybrid cross-platform mobile apps and data visualization dashboards for use with Emotiv EEG headsets.

The successful candidate will be based in or willing to relocate to Hanoi, Vietnam.

Responsibilities

 • Develop the user face for Emotiv applications using React JS;
 • Optimize applications for speed and scalability;
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs across multiple device types (desktop, tablet, mobile);
 • Collaborate with other team members and stakeholders;

(HN) Senior Front-End Developers

 • Mã JOB: 13674
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Senior Front End Developers 13674]

* Location: Hanoi city

* Vacancies: 02

 • Develop website; a real-time system and write frontend-code on multiple platforms: PC, Mobile, Tablet
 • Improve the performance, standardize the websites, SEO to create images for company
 • Ensure high performance on multiple platforms
 • Write tested, idiomatic and documented JavaScript, HTML and CSS
 • Coordinate the workflow between the graphic designer, the HTML coder and yourself
 • Cooperate with the back-end developer in the process of building the RESTfull API.

(HN) PHP Developer

 • Mã JOB: 13671
 • Mức lương: $15000000 - $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN PHP Developer 13671]

 • Phát triển Product liên quan tới lĩnh vực Entertainment, Ecommerce, Marketing, AI, Bigdata.
 • Tham gia phân tích và phát triển sản phẩm.
 • Tham gia nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào sản phẩm.

(HN) NodeJS Developer

 • Mã JOB: 13672
 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; MySQL; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN NodeJS Developer 13672]

 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API Back-End
 • Viết API thực hiện các nghiệp vụ để cung cấp cho nhóm phát triển Front-End
 • Thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với công nghệ hiện đại: NodeJS, WebRTC, SocketCluster, Redis, RabbitMQ
 • Đọc tài liệu yêu cầu từ khách hàng để tham gia xây dựng hệ thống cùng nhóm phát triển
 • Tham gia phát triển các dự án CRM, Call Center, Contact Center, Data mining, Thương mại điện tử, ứng dụng quản lý Back office
 • Tìm hiểu các công nghệ mới

(HN) Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 13670
 • Mức lương: $1000 - $2500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Senior Front end Developer 13670]

 • Design and implement front-end code of web and cross-platform applications with Typescript, HTML, CSS, Javascript using Angular, Ionic and AngularJS 
 • Collaborate with the product team and back-end developers, to push the limits of existing UI technology and create the best possible user experience 
 • Understand business process to deliver high quality products that satisfy customer demands 
 • Create rapid UI prototypes, as needed, for evaluation 
 • Participate in all aspects of an iterative software development process, including: scoping, detailed design, effort estimation, coding, testing, debugging, maintenance and support 

(HN) Senior PHP Developer

 • Mã JOB: 13668
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Senior PHP Developer 13668]

To support our offshore software development operations in Vietnam, we are looking for a Senior Developer for our IT Department. Successful candidates will be active in the scope and should possess the requirements as below.

Scope of Responsibilities:

 • Participate as senior developer in software development projects for international customers under supervision of our leaders from Vietnam and Germany. Further information about such projects could be possibly discussed during interviews.
 • Working directly for Spectos Asia in the local office in Hanoi, Vietnam and cooperate directly with partner companies in Hanoi and other sites in Vietnam, on-site if necessary. 
 • Perform maintenance and support tasks on existing software systems upon request of the customer
 • Other assignments within the ability of the successful candidates when required.

Job Description:

As a Developer / Senior Developer, successful candidates will have to perform the following tasks under supervision of our Leader IT Staff:

 • Assist in the analysis of problems as defined by the business consultants and design suitable solutions 
 • Performing tasks related to implementing, documenting and deploying software components
 • Assist in software testing activities and cooperate closely with QA-staff in finding and fixing software errors

(HN) 05 PHP Developers

 • Mã JOB: 13669
 • Mức lương: $10000000 - $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Laravel;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN 05 PHP Developers 13669]

 • Tham gia phát triển hệ thống phần mềm của CodeGym
 • Tham gia lên ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai các dự án mới
 • Nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức mới vào sản phẩm của công ty

(HN) Front-end Developer

 • Mã JOB: 13666
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front end Developer 13666]

 • Developing new user-facing features using React.js/ Angular/ JavaScript
 • Responsible for development of new highly-responsive, web-based user interface
 • Develop a flexible and well-structured front-end architecture, along with the APIs to support it
 • Optimizing components for maximum performance across a vast array of web-capable devices and browsers
 • Translating designs and wireframes into high quality code
 • Work and collaborate with the rest of the engineering team
 • Work with product team and graphic designers
 • Learn and understand user interactions

(HN) Web Developer

 • Mã JOB: 13667
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; .NET; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Web Developer 13667]

Bạn sẽ tham gia đội ngũ phát triển năng động nhiệt huyết, xây dựng các công cụ, giải pháp tài chính cho các công ty, tập đoàn lớn hàng đầu thế giới. 

Bạn sẽ sử dụng, học hỏi, nghiên cứu các công nghệ lập trình, phát triển ứng dụng web mới nhất để tạo ra các sản phẩm có tính năng vượt trội, dẫn đầu thị trường quốc tế.

Công việc chính bao gồm:

 • Xây dựng, phát triển sản phẩm trên nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft.
 • Tham gia phân tích yêu cầu, nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới
 • Phối hợp với thành viên trong nhóm và các bộ phận khác nhằm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt nhất.
 • Thực hiện peer review, unit testing, tối ưu, đảm bảo chất lượng code.

Junior Developer

 • Mã JOB: 13663
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; MongoDB; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior Developer 13663]

YOOSE is seeking a fresh Developer to work between our advertising operations and development teams. This is an exciting role with more exposure to our digital advertising core business. As is essential to improving our products, you will be involved in both data analysis, database administration, and web development.

This role is based in Ho Chi Minh City, Vietnam.

PHP Developer

 • Mã JOB: 13651
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [PHP Developer 13651]

 • Tham gia nhóm phát triển cũng như viết các modules, plugin mã nguồn mở áp dụng thanh toán trên mã nguồn mở trên WordPress, Joomla, OpenCart, Magento… cũng như trên mô hình MVC trong PHP
 • Tự phân tích viết code và phát triển source web & database theo yêu cầu của công ty.
 • Phát triển các ứng dụng phần mềm theo yêu cầu của công ty.
 • R&D (nghiên cứu và phát triển) nhằm áp dụng các kỹ thuật làm web mới cho công ty.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13644
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13644]

As a Frontend Software developer, you will be a part of our teams and projects to build multi web products from our vision of a Medical eco-system. 

Responsibilities:

 • Work closely with product owner to turn wireframes and visual designs into working prototypes
 • Prototype and develop new ideas and participate in all parts of the lifecycle from research to release
 • Develop and maintain inspiring user experience, features for mobile products
 • Write high quality code that is well tested and documented
 • Troubleshoot and fix production issues
 • Collaborate with product owners, business users for business requirements

03 Lập Trình Viên Front-End

 • Mã JOB: 13612
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Lap Trinh Vien Front End 13612]

 • Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy
 • Làm việc trên các javascript framework như Reactjs/Vuejs… kết hợp với Bootstrap.
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI/UX
 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API với team backend
 • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng
 • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề, cải tiến sản phẩm từ phản hồi của người dùng.

Middle Web Developers (Python/JavaScript)

 • Mã JOB: 13609
 • Mức lương: $600 - $1300
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Middle Web Developers PythonJavaScript 13609]

We’re looking for a Web Server Engineer to:

 • Create/maintain web applications
 • Implement web interfaces using Python, Django, AWS, AWS Dynamodb, MySQL, HTML/CSS, and JavaScript
 • Work in a team environment and collaborate with senior software developers, test analysts and operations staff.
 • Perform various software development tasks to build and maintain a suite of web-based business applications.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13588
 • Mức lương: $700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End; Angular 2;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13588]

 • Thiết kế và phát triển các dự án Web với Ruby on Rails.
 • Viết báo cáo, lên kế hoạch làm việc.
 • Nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo các công nghệ mới.
 • Công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn

Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 13587
 • Mức lương: $2000 - $2500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Full Stack Developer 13587]

We are looking for a highly skilled programmer who is comfortable with both front and back end programming. Full-Stack Developers are responsible for developing and web architecture, ensuring the responsiveness of applications and working alongside graphic designers for web design features, among other duties.

Full-Stack Developers will be required to see out a project from conception to final product, requiring good organizational skills and attention to detail.

Full-Stack Developer Responsibilities:

 • Front-End & Back-End architecture design.
 • Developing back end website applications.
 • Creating servers and databases for functionality.
 • Ensuring cross-platform optimization for mobile phones.
 • Working alongside graphic designers for web design features.
 • Designing and developing APIs.
 • Managing project and team - Designer, web publisher

50 Javascript Developers | $1,000 - $2,000

 • Mã JOB: 13585
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [50 Javascript Developers 1000 2000 13585]

We are looking for a smart, motivated software developer to join our AITT team to develop several new software products for emerging market. Candidates with ability to learn and adapt quickly, having excellent programming skills, driven to explore and develop new things, having desire to build great industrial software product that are feature rich yet simple, user friendly, and maintainable are best suit for the job.

 • Programming business management software OhStore, OhCool, OhCoolEx, OhJob, OhTask, OhChat, OhSala…
 • Building web application e-commerce sites.
 • Candidates depending on ability, experience and passion will choose suitable projects.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13532
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13532]

 • Chuyển đổi từ design sang HTML + Responsive dựa trên file design và tài liệu đặc tả yêu cầu
 • Tạo các template/theme thương mại cho framework moosocial (cakePHP based framework)
 • Có kiến thức về React Native và Hybrid/Native mobile applications là một lợi thế
 • Làm việc trên framework cakePHP, moosocial

Chi tiết hơn về công việc sẽ trao đổi kỹ hơn trong lúc phỏng vấn.

Chi tiết về moosocial, vui lòng tham khảo tại https://moosocial.com/

Lập Trình Viên PHP

 • Mã JOB: 13404
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien PHP 13404]

 • Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên phân công theo kế hoạch.
 • Cùng cấp quản lý phân tích và thiết kế các tính năng sản phẩm.
 • Lập trình và kiểm thử dự án phần mềm.
 • Nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.
 • Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty.
 • Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Trưởng Nhóm và Lập Trình Viên Phát Triển Sản Phẩm

 • Mã JOB: 13403
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Truong Nhom va Lap Trinh Vien Phat Trien San Pham 13403]

 • Trực tiếp tham gia phân tích nghiệp vụ hệ thống với khách hàng
 • Nghiên cứu và đề xuất công nghệ, framework phục vụ cho việc phát triển hệ thống
 • Xây dựng và phát triển hệ thống dựa trên những đặc tả yêu cầu của khách hàng
 • Tham gia đóng góp ý tưởng với trưởng nhóm và khách hàng nhằm cải thiện sản phẩm hoặc quy trình làm việc.
 • Tổng hợp, báo cáo và trao đổi tiến độ dự án với khách hàng
 • Giải quyết những vấn đề phát sinh của dự án
 • Thực hiện công việc theo kế hoạch.

Front-End Developer [Shopify]

 • Mã JOB: 13360
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer Shopify 13360]

 • Tham gia vào các lĩnh vực khác nhau để phát triển web app hoàn thiện
 • Chia sẻ và học hỏi kiến thức kinh nghiệm với các thành viên
 • Xây dựng Shopify themes và điều chỉnh các theme đã có
 • Phối hợp làm việc với quản lý dự án để xử lý các yêu cầu về tính năng mới

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13358
 • Mức lương: $1000 - $1600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13358]

Your Mission

 • You are playing the primary role to deliver high-quality code and to boost our development team to a higher level. This is a key role in achieving further growth and requires a bright, focused and creative mind to do. Frontend developer works with the rest of the team on growing the company through the developing and maintaining the code base on our internal and external products.

Your Challenges

 • Use a combination of markup languages to write web pages.
 • Responsible for creating and implementing an array of Web-based products using React, JavaScript.
 • Build reusable code and libraries for future use.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.
 • Optimize Frontend to ensure fast loading speeds.

Senior Front-End Developer

 • Mã JOB: 13288
 • Mức lương: $1700 - $3000
 • Địa điểm: Others
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Front End Developer 13288]

 • Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices.
 • Create website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices.
 • Gather and refine specifications and requirements based on technical needs.
 • Create and maintain software documentation.
 • Responsible for maintaining, expanding, and scaling of BookDoc site.
 • Collaborate with back-end developers to integrate user-facing elements with server-side logic.
 • Stay plugged into emerging technologies/industry trends and apply them into operations and activities.
 • Cooperate & coordinate with web or UX designers to match visual design intent.
 • Perform other ad-hoc duties that may be assigned by superior from time to time.

Software Developers

 • Mã JOB: 13287
 • Mức lương: $15000000 - $25000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Software Developers 13287]

 • Write code Golang on micro-service BKGo in-house framework and frameworks like symfony, laravel to build backend.
 • Write javascript code using frameworks like jQuery, Vue.js, ReactJS to build frontend for web and mobile products.
 • Optimize the system to handle large amounts of data.
 • Deploy code on server test, daily production.
 • Participate in product suggestions and optimize these features.

Back-End NodeJS Developer

 • Mã JOB: 13265
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End NodeJS Developer 13265]

With the mission to "Help Vietnam Eat Better and Live Better," Lixi Technologies currently own and operate two lifestyle platforms:

 • Diadiemanuong.com (DDAU) was the first Food & Lifestyle review forum in Vietnam, established in 2010. As of 2018, DDAU is the second biggest community, helping millions of users to discover and review tens of thousands of F&B merchants in Vietnam.
 • Lixi App is the e-commerce platform for services, established in 2018. Lixi offers multiple Online-to-Offline (O2O) services, including E-voucher, Cash Rebate, and Food Delivery.

This is an excellent opportunity for you to be a key member in helping the organisation to define the vision, set the strategy and execute the product road map.

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Leads the technical planning, user story creation, technical acceptance creation and coding of a project
 • Guide and manage other developers that are contributing code to the project
 • Estimate the level of work of development tasks within a project
 • Identify and correct complex bugs and problems
 • Plan technical architectures that minimize or eliminates performance problems, complexity, or solution fragility
 • Review mockups and other artifacts
 • Interact with business stakeholders and guide them through decision making, determine the best approach, provide time and cost estimates and develop high-quality solutions using NodeJS and Authentication.
 • Quick thinking and ability to solve complex issues and problems.

FULL-STACK WEB DEVELOPER

 • Mã JOB: 13232
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Full-Stack; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [FULL STACK WEB DEVELOPER 13232]

We are responsible for developing Garoon product – collaborative software – of Cybozu Group:

 • Developing new function
 • Maintaining current functions
 • Developing platform using RESTful API & JS API to support third party to customize Cybozu’s product or integrate with other systems
 • Executing automation testing
 • Executing R&D in new technologies to apply to Cybozu’s product
 • Configuring and administrating CI (Continuous Integration) & CD (Continuous Delivery) tools/utilities to support in deploying development environment & automation testing
 • Scope of work: analyzing requirements, writing specifications, improving UI/UX, designing database & coding
 • Method of development: Agile/Scrum
 • Programming languages: PHP, JavaScript & other ones - NodeJS, Shell Script, C/C++ - which can be applied according to the need of work
 • Database: MySQL

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13197
 • Mức lương: $500 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13197]

 • Dựa trên file design, tài liệu đặc tả để xây dựng web Nhật.
 • Tạo Website sử dụng CMS (Wordpress,...)
 • Responsive website.
 • Làm việc theo mô hình Lab

Để biết rõ hơn về công việc cũng như công ty, xin vui lòng tham khảo links bên dưới: https://allgrow-labo.jp/vn/

[Remote] Senior Front-End Developer

 • Mã JOB: 13154
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Remote Senior Front End Developer 13154]

 • Analyze and setup advanced features of company's app for customers.
 • Customize layout app as customer's design.
 • Build Widgets to increase more utilities for the main app.
 • Contact and integrate with the third-party apps.
 • Implement special requirements of customer.
 • Work with agencies to implement their requests.
 • Support team member to resolve complicated technical issues.
 • Observe daily issues and discuss with Team Leader to optimize app, workflow or process of the team.
 • Collaborate with the product team to raise and resolve technical issue.
 • Analyze requirements and maintain technical documentation

*Please be noted this is a Full-time position*

[Remote] Junior Front-End Developer

 • Mã JOB: 13153
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Remote Junior Front End Developer 13153]

 • Install and configure company's application for customers.
 • Diagnose and troubleshoot technical issues.
 • Maintain app installation process.
 • Implement custom requests of customers.
 • Properly escalate unresolved issues to appropriate internal teams.
 • Do integration with third-party apps.
 • Document technical knowledge in the form of Knowledge base articles.

*Please be noted this is a Full-time position*

Java Developer

 • Mã JOB: 13116
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Java Developer 13116]

 • Thành thạo một trong những ngôn ngữ sau: Java, Javascript.
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Junior/Senior Front-End Developer

 • Mã JOB: 13101
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3; Redux;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JuniorSenior Front End Developer 13101]

 • Sử dụng ReactJS phát triển chức năng cho các sản phẩm của công ty
 • Phát triển phần mềm theo mô hình Agile

Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 13057
 • Mức lương: $700 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Front end Developer 13057]

At Tiki, we believe in growing a sustainable business with strong fundamentals. It means acquiring new customers not just based on promotion but also on excellent customer service while maintaining an optimal spending. In the backend, it means aiming for efficiency and optimization in Fulfillment and Supply Chain. Together with a strong operation team, solid IT solutions is a key to enable all of that. It helps Tiki to survive and grow fast in a tough market like Vietnamese e-commerce.

As a member of Operation Product team, you will work on various solutions that manage our entire fleet of warehouses (inventory management, order fulfillment) and logistics network (including our own Tiki Delivery team – key enabler for initiative such as TikiNow). At the same time, we also support our Finance & Accounting team to record, track and optimize the company cash flow.

In more details, you will:

 • Work with Product Owner to understand the requirement and build the product within aligned timeline
 • Work with QC team to deliver bug-free product and also contribute for automation testing
 • Provide last-tier support for assigned product lines

We have a strong team with diversified background and a keen interest on being the best in e-commerce. You will gain more domain knowledge in what probably is one of the hottest IT sectors right now and have chances to encounter and solve challenging problems at large scale (think of millions of orders, millions of customers and a magnitude more of data in our backend system).

Full-Stack Developers

 • Mã JOB: 13036
 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Full Stack Developers 13036]

 • Đồng hành dự án bác sĩ Watson trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Hỗ trợ trong việc phát triển cho các hệ thống số hoá, tin học hoá nhà máy sản xuất và quản trị khách hàng.
 • Xây dựng các module, thư viện cho phần tương tác với người dùng (Tiêu chí: layout gọn gàng, các màn hình được xây dựng tốt và hình ảnh ấn tượng)
 • Xây dựng các module, thư viện cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu trên server
 • Các module có thể test dễ dàng và có thể tái sử dụng

(HCM) .Net Developer

 • Mã JOB: 13640
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Net Developer 13640]

 • Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án
 • Góp phần xây dựng công ty, tham gia định hướng chiến lược và phát triển sản phẩm
 • Phân tích thiết kế, viết tài liệu mô tả

(HCM) Junior .NET Developer

 • Mã JOB: 13634
 • Mức lương: $600 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; JavaScript; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Junior NET Developer 13634]

 • Code, implement, unit test, maintain and troubleshoot web application.
 • Comply with established coding quality standard of the company.
 • Report to IT Manager.
 • Assist IT Manager in reviewing work result of low-level members.
 • Participate in R&D, training, knowledge sharing activities.
 • Follow the project and organization processes, policies and regulations.
 • Ensure the assigned tasks to be performed on-time and with high quality

(HCM) Senior Full-stack Engineer

 • Mã JOB: 13625
 • Mức lương: $2700 - $3500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Full stack Engineer 13625]

Overview

 • GuardRails provides continuous security feedback that empowers developers to find, fix, and prevent vulnerabilities and enables teams to create web and mobile applications securely, without needing external expertise.
 • As GuardRails and our core product continues to grow, we are building a dedicated team that owns key parts of our platform. This team will have the autonomy needed to ship value to our users and customers.
 • As part of this team, you'll work with modern technologies to continue advancing our core product as we pursue our vision to make application security a commodity and empower all development teams around the globe to move fast and be safe.
 • We’re looking for driven, autonomous and experienced full stack engineers that are keen to take ownership in helping to evolve what GuardRails has to offer.
 • You'll code and build features in cross-functional feature teams, that are powered by a full CI/CD environment.
 • At GuardRails we are working on establishing a true remote team and as such, besides the technical requirements below, we are looking for people that are proactive, with excellent communication skills and the ability to work on tasks independently.

(HCM) Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13622
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full stack Developer 13622]

We are looking for Full-stack Developers with excellent programming skills to join our team. We need a person who, as part of a team, can create highly scalable web apps that thousands of users interact with daily. The ideal candidate has experience building real products for the web and should be able to present examples of their work. (INTERNS ARE ALSO WELCOME) 

Are you interested in learning something new every day? Would you like to work in a young, creative and fun team? Do you love to work with the latest technologies? Have you ever imagined yourself working remotely? Then you may be the person we are looking for! 

As a Full Stack Developer, your daily responsibilities will include: 

 • Analyze customer requirements and design solution 
 • Create fully functional applications that run across multiple devices and multiple browsers 
 • Research new technologies and share with team members 
 • Collaborate with project leaders, designers and other stakeholders to get projects done on time with high quality

(HCM) Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13620
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full stack Developer 13620]

Role & Responsibilities

 • Participate in the full stack development of cyber security related software products
 • Assist the team lead / lead developer in Singapore in code review and mentoring of junior developers.

(HCM) Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13621
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Ruby on Rails; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full stack Developer 13621]

The Role:

Dropfoods is looking for a talented “Full stack Developer (RoR)”.

As a Full Stack Software Engineer, you enjoy working across the software stack to design, develop and deploy engaging experiences for mobile and web. We value strong engineers who are agile enough to jump into any project. Our ideal candidate is both a team player and an independent self-starter; is a perfectionist at heart but wants to release fast and iterate. Our full stack developers are capable of full cycle project leadership including application architecture, design input, site layout/user interface, database design/programming, and development. If you thrive in a collaborative, startup environment and have a passion for writing elegant code that runs at web-scale, we'd love to hear from you.

Responsibilities:

 • Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices.
 • Create site layout/user interface by using frontend technologies HTML, CSS, Javascript, AJAX, React.
 • Manage backend, database. AWS cloud services.
 • Ability to architect new schemas, as well as maintain and improve performance of existing ones. Integrate data from various back-end services and databases.
 • Development of robust and user-friendly applications.
 • Gather and refine specifications and requirements based on technical needs.
 • Stay plugged into emerging technologies/industry trends and apply them into operations and activities.
 • Create and maintain software documentation.
 • Be responsible for maintaining, expanding, and scaling our applications.
 • Alert colleagues to emerging technologies or applications and the opportunities to integrate them into operations and activities.
 • Communicate to the Project Manager with efficiency and accuracy any progress and/or delays. Work closely with our talented Product, Design, and Engineering teams to design, build, and deliver products as per the requirement.