TOP việc làm JAVASCRIPT

Tổng hợp việc làm JAVASCRIPT mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 02/2019.

02 Front-end Developers for Product

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End; ReactJS; Product;

Full-Stack Developer

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; C#; .NET;

React Native Developer

 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Mobile; React Native;

Back-End Developer

 • Mức lương: $900 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Back-End; ReactJS;

Full-stack Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Full-Stack; Web;

Senior PHP Developer

 • Mức lương: $800 - $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML; Back-End;

02 Front-end Developers for Product

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End; ReactJS; Product;

Full-Stack Developer

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; C#; .NET;

Lập Trình Viên Web

 • Mức lương: $500 - $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Python;

React Native Developer

 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Mobile; React Native;

(HCM) 10 Front-end Developers

 • Mức lương: $500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; CSS3;

(HCM) Java Developers

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; J2EE; JavaScript; HTML; Git;

(HCM) Full-stack Java Developer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; Java; JavaScript; Hibernate; Spring;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End;

(HN) Front-End Develoepr

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript; Front-End;

Back-End Developer

 • Mức lương: $900 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Back-End; ReactJS;

Front-end Developer

 • Mức lương: $400 - $600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript; Web;

Back-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1700
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; Python; Git; Golang; Ruby; Back-End;

(HCM) Web Developer

 • Mức lương: $1000 - $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Ruby on Rails; Web;

(HCM) Ruby on Rails Developers

 • Mức lương: $1000 - $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Ruby on Rails;

(HCM) Javascript Developer

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS;

(HCM) Sr. Full-stack Developer

 • Mức lương: $1200 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Full-Stack;

(HN) Full-stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; Golang; Full-Stack;

Full-stack Developer

 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Laravel; SVN; Git; Full-Stack;

Full-stack Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Full-Stack; Web;

Test Automation Engineer (Javascript, C#)

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; C#; Tester; Automation Test;

(HN) 10 AngularJS Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; VueJS;

(HCM) Senior Javascript Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; ReactJS;

(HCM) Front-end Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS;

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript;

(HCM) PHP Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript;

(HCM) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript;

(HN) 03 Front-end Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript;

(HN) Front-end Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript;

(HN) Core Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; NodeJS;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HCM) Back-End Developer | Up to $1500

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript;

(HCM) 08 PHP Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; CSS; HTML5; JavaScript;

(HCM) Senior Web Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS; Web;

(HCM) Team Leader

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript;

(HN) 04 Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; HTML;

(HN) Senior Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; HTML; CSS3;

(HN) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript;

(HN) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; HTML;