TOP việc làm .NET

Tổng hợp việc làm .NET mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Automation Tester (Javascript, C#)

 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; C#; Tester; Automation Test;

Lập Trình Viên .NET ( All Levels)

 • Mức lương: $500 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Developer/ Lập Trình Viên (Đi Làm Ngay hoặc Đầu Năm 2019)

 • Mức lương: $400 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; C#; NodeJS; .NET; HTML; ReactJS;

02 .NET Developers

 • Mức lương: $800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

Back-End Developer

 • Mức lương: $500 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; C#; Python;

Junior .NET Developer

 • Mức lương: $400 - $600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

Web Developer

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

10 C#/.NET Developers

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Lead of Software Engineer

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Software Engineer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

.Net Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; SQL; .NET;

Senior Full-stack Engineer for Public Blockchain

 • Mức lương: $1500 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; Java; C#; Golang; Full-Stack;

Lập Trình Viên .NET

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET;

Senior .NET Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Solution Architect

 • Mức lương: $2000 - $3500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET; SQL Server; Business Intelligence;

Junior Software Engineer

 • Mức lương: $500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; .NET;

Automation Tester (Javascript, C#)

 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; C#; Tester; Automation Test;

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET; Angular;

(HCM) 05 Full-Stack Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

Lập Trình Viên .NET ( All Levels)

 • Mức lương: $500 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

(HN) Mobile Apps Game

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Unity; C#; Mobile;

02 .NET Developers

 • Mức lương: $800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

(HCM) Back-End Developers -Up to $1200

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

(HCM) Back-End Developer -Up to $1200

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Tech Lead

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

Back-End Developer

 • Mức lương: $500 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; C#; Python;

(HN) Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET;

(HN) .NET Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; .NET;

(HN) 20 Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; .NET;

(HN) Lập trình viên

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; .NET;

(HN) 05 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#;

(HN) Senior Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; .NET;

Junior .NET Developer

 • Mức lương: $400 - $600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

Web Developer

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

10 C#/.NET Developers

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Lead of Software Engineer

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Software Engineer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

.Net Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; SQL; .NET;

Back-End Engineer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; .NET; Back-End;

Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET; Back-End;

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Junior/Senior .NET Developer

 • Mức lương: $400 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

Senior C# Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Senior Full-stack Engineer for Public Blockchain

 • Mức lương: $1500 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; Java; C#; Golang; Full-Stack;

Lập Trình Viên .NET

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET;

Senior Software Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

Senior .NET Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; .NET;

05 Kỹ Sư Phần Mềm/ Lập Trình Viên

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#;

Fresher Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET; ReactJS; Web;

Solution Architect

 • Mức lương: $2000 - $3500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET; SQL Server; Business Intelligence;