TOP việc làm .NET

Tổng hợp việc làm .NET mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 08/2019. Các tin tuyển dụng .NET vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

Junior .NET Developer

 • Mã JOB: 13676
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior NET Developer 13676]

 • Có nhiệm vụ quản lý các trao đổi của dữ liệu giữa server và users
 • Phát triển tất cả các logic của server-side. Định nghĩa, vận hành dữ liệu tập trung và đảm bảo hiệu năng cao đáp ứng các yêu cầu từ front-end.
 • Chịu trách nhiệm tích hợp với các front-end cho các ứng dụng được phát triển khác
 • Có hiểu biết cơ bản về công nghệ front-end là ưu tiên cần thiết
 • Tích hợp các yếu tố user-facing từ nhóm phát triển front-end với logic của server-side
 • Xây dựng các code tái sử dụng và các thư viện cho tương lai, tối ưu hóa ứng dụng đạt tốc độ cao nhất và khả năng triển khai mở rộng cho việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu
 • Thiết kế và triển khai các giải pháp lưu trữ dữ liệu
 • Hiểu biết về tính tuân thủ các bước truy cập và bảo mật

[All Levels] Lập Trình Viên .NET

 • Mã JOB: 13656
 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [All Levels Lap Trinh Vien NET 13656]

 • Tham gia phát triển sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng Kiotviet.
 • Phối hợp các phòng ban khác trong phân tích nghiệp vụ, phát triển và triển khai sản phẩm.
 • Xây dựng chức năng của sản phẩm bao gồm back-end và front-end cho hệ thống > 100K người sử dụng.
 • Giải quyết các vấn đề khó về tối ưu hệ thống cũng như nghiệp vụ người dùng.
 • Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để cải tiến sản phẩm.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác được giao

Lập Trình Viên C#

 • Mã JOB: 13652
 • Mức lương: $400 - $600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; SQL Server;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien C 13652]

 • Lập trình các phần mềm quản trị cho công ty bằng ngôn ngữ C#, CSDL SQL Server.
 • Hỗ trợ kết xuất các báo cáo số liệu cho công ty từ các phần mềm có sẵn
 • Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh của công ty

[All Levels] Web Developers | Up to $1,000

 • Mã JOB: 13592
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; MVC; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [All Levels Web Developers Up to1000 13592]

 • Phát triển các dự án trên nền tảng .NET, C#, SQL Server, Oracle, Redis, Restfull Service…
 • Nghiên cứu các công nghệ, xây dựng các giải pháp tài chính (Fintech Solution), quản lý nguồn nhân lực (HRM), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), thương mại điện tử (e-commerce).
 • Tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng phần mềm (nghiên cứu, thiết kế, code) 

04 Web Developers

 • Mã JOB: 13572
 • Mức lương: $800 - $2100
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [04 Web Developers 13572]

 • Công ty làm outsource và làm product, có vốn đầu tư Nhật Bản 100%
 • Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc tại Hồ Chí Minh
 • Những bạn có năng lực tiếng Nhật nếu có nguyện vọng sẽ được chuyển sang công ty mẹ ở Nhật làm việc
 • Những bạn có dự định làm việc tại Nhật trong sẽ có lộ trình và được trợ cấp học tiếng Nhật.
 • Lập trình web một trong những nền tảng: Java, PHP, C#, CSS, HTML
 • Nhận yêu cầu và đề xuất giải pháp liên quan kỹ thuật
 • Tham gia các qui trình trong dự án (concept, design, test, release and support)
 • Trọng tâm là tăng hợp đồng từ các end user, các công ty bán hàng và các siers (kỹ sư xây dựng hệ thống) lớn.
 • Phát triển nhiều hệ thống web như các trang EC hay hệ thống dùng trong kinh doanh. Những ngôn ngữ phát triển chính là PHP, Java, Ruby.

*Mức lương:

- Mới tốt nghiệp

 • Cao học:  500USD trở lên
 • Đại học:   430USD trở lên
 • Cao đẳng chuyên ngành:   380USD trở lên

- Đã có kinh nghiệm

 • 800~2.100USD/tháng

- Hệ thống lương theo tháng:

 • Tùy theo độ tuổi, mức độ công việc, kinh nghiệm, năng lực

[Junior/Senior] .NET Developer

 • Mã JOB: 13558
 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; MVC; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JuniorSenior NET Developer 13558]

The prospective candidate will be expected to significantly impact and drive digital transformation alongside the Development Lead and Solution Architect by orchestrating solutions that map our current business requirements to end-to-end technology solutions.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Research new technologies, multi-tasking on multiple web projects with other team members;
 • Break down detailed specifications and implement business requirements based upon the needs of the company and its clients;
 • Assist the development team with Unit testing and Cross testing methodologies;
 • Support, mentor and coordinate with other team members and our clients;

Solution Architect

 • Mã JOB: 13557
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET; Architect;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Solution Architect 13557]

The prospective employee is responsible for providing architectural leadership to envision and build the most innovative and complex solutions using current and emerging technologies for our customers, partners, and internal systems.
These solutions are usually characterised as high risk, high value, high complexity, and high visibility; and are not typically not limited to a single domain.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Drives and delivers strategy through leading technology decisions and proving expertise across multi domain solutions & offerings;
 • Quantifies the needs of the business to achieve value outcomes, champions required methodology, captures/reuses IP and shares recommended practice;
 • Performs risk management and architectural oversight for cross domain solutions;
 • Participates in opportunity development focused on complex solutions in line with company strategy.
 • Show passion for the customer through professionalism and striving for excellence in all aspects of the customer engagement;
 • Apply advanced analysis skills and experience in principals of architecture to define appropriate customer solutions;
 • Represent and deliver the full value of Microsoft technologies and services to our customer.

02 Lập Trình Viên C#/.NET

 • Mã JOB: 13551
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [02 Lap Trinh Vien CNET 13551]

 • Lập trình .NET, C#, theo bảng thiết kế. 
 • Lập bảng thiết kế theo sự phân công của Trưởng nhóm. 
 • Xây dựng và phát triển các phần mềm trên nền tảng công nghệ Microsoft, webform, winform.
 • Triển khai và đào tạo khách hàng (nếu có) sử dụng
 • Hỗ trợ trong quá trình sử dụng phần mềm cho khách hàng (nếu có).

05 LẬP TRÌNH VIÊN .NET WEBFORM / WINFORM

 • Mã JOB: 13515
 • Mức lương: $18000000 - $35000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET; Winform; WebForm;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [05 LAP TRINH VIEN NET WEBFORM WINFORM 13515]

 • Tham gia nghiên cứu phát triển các dự án mới của công ty: Các hệ thống quảng cáo thông minh, mạng xã hội, dự án phần mềm, website của công ty.
 • Thực hiện các công việc theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Lập Trình Viên .NET

 • Mã JOB: 13481
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien NET 13481]

 • Tham gia dự án phát triển phần mềm sản phẩm của công ty như: web/wap/API
 • Tham gia phát triển cung cấp các API kết nối với các dịch vụ của đối tác 
 • Phối hợp với Product Owner để phát triển các tính năng mới cho sản phẩm
 • Tiếp quản, vận hành và duy trì hệ thống các web app hiện tại
 • Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án web/wap/app đang họat động và đáp ứng các dự án khác

Lập Trình Viên .NET

 • Mã JOB: 13477
 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien NET 13477]

 • Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .Net 
 • Tham gia trực tiếp dự án của công ty
 • Quản lý, phát triển, triển khai sản phẩm trong các mảng dự án về Y tế, Chính quyền điện tử, Quản trị doanh nghiệp
 • Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới để ứng dụng xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới
 • Triển khai, đào tạo các công nghệ mới
 • Tối ưu hiệu xuất xử lý của các sản phẩm, dịch vụ hiện có

Senior Web Developer

 • Mã JOB: 13405
 • Mức lương: $1300 - $1800
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: C#; MVC; Web; .NET Core;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Web Developer 13405]

We are looking for experienced developers who want to work in a product company and be fully responsible for their own projects from conception to user feedback. This is a great opportunity to be part of the company from the beginning, have autonomy on projects and influence on culture, methods and the work environment.

As a senior developer, you will be given responsibility and the option to run cross-team projects as they come up, and we expect you to proactively bring ideas and suggestions for further improving our architecture and processes. You control the face of the company and will need to cooperate closely with other teams to ensure new data from those teams end up improving portal features.

We are about 60 employees, who live and breathe our product, working in a flat and agile structure with small teams who make independent decisions. The product is constantly being improved, and we follow up on all new features to see how they perform and if they work as expected.

Our new team member is a timely, problem-solving person, a good motivator and coach.

You should be an expert with 5+ years of experience in some of these, have knowledge about many, and know when to ask others for support for the remaining ones.

Trưởng Nhóm và Lập Trình Viên Phát Triển Sản Phẩm

 • Mã JOB: 13403
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Truong Nhom va Lap Trinh Vien Phat Trien San Pham 13403]

 • Trực tiếp tham gia phân tích nghiệp vụ hệ thống với khách hàng
 • Nghiên cứu và đề xuất công nghệ, framework phục vụ cho việc phát triển hệ thống
 • Xây dựng và phát triển hệ thống dựa trên những đặc tả yêu cầu của khách hàng
 • Tham gia đóng góp ý tưởng với trưởng nhóm và khách hàng nhằm cải thiện sản phẩm hoặc quy trình làm việc.
 • Tổng hợp, báo cáo và trao đổi tiến độ dự án với khách hàng
 • Giải quyết những vấn đề phát sinh của dự án
 • Thực hiện công việc theo kế hoạch.

.NET Developer

 • Mã JOB: 13362
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET; MVC5; English;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [NET Developer 13362]

Bolloré Group

 • Driven by a strong entrepreneurial spirit and the desire to create a link between people and their environment, Bolloré group associates humanism with a results-based culture.
 • Thanks to its family shareholding stability, the Group has been conducting a long-term investment and visionary strategy for the past 200 years.
 • Operating in 143 countries with 80 000 employees generating more than 23 billion dollars revenue, Bolloré group is now holding strong positions in each of its business lines: transportation and logistics, communications and media, electricity storage and solutions.
 • B' Information Services is Bolloré Group company based in Paris, deliver and implement IT solutions for Transportation, Logistics and Energy business line with 400 employees globally (Paris, Singapore, Ho Chi Minh, Montreal, Johannesburg, Abidjan...).

B' Information Services in Vietnam

 • Looking to grow our development teams in Vietnam, B' Information Services engage in a collaboration with ekino Vietnam, part of Havas Group / Bolloré Group.
 • Ho Chi Minh team is specialized on Microsoft .Net technologies (ASP.Net MVC, Winforms, API, Azure,
 • Xamarin, Knockout JS...), ESB platform (Webmethods, Java...) and deliver projects using Agile methodology.
 • Working with B' Information Services you’ll have the opportunities to develop your skills and career in an exciting work-place in touch with an international and innovative environment.

Main tasks and activities

 • Contribute to develop new features in compliance with department best practices
 • Ensure maintenance and management of developed solutions
 • Code unit tests and ensure required corrective actions implementation
 • Participate to common daily meeting with teams based in Paris
 • Realize daily and weekly activity reporting using Group tools

Reporting line

 • Report to the Lead Developer

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm

 • Mã JOB: 13274
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; .NET; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Chuyen Vien Phat Trien Phan Mem 13274]

 • Tham gia xây dựng, tư vấn, phản hồi về kiến trúc tổng quan (high-level design) cho từng thành phần của hệ thống theo kiến trúc micro-services.
 • Chịu trách nhiệm chính cho việc lên kế hoạch, hiện thực, kiểm thử và triển khai phần mềm
 • Tham gia tư vấn về kiến trúc của các thành phần hệ thống, khả năng mở rộng (extending), tăng quy mô (scaling), khả năng phục hồi (resiliency) và bảo mật (security).
 • Đảm bảo việc kiểm thử (testing) được thực hiện đầy đủ từ đơn vị code (unit test) đến toàn hệ thống (end-to-end) và hoàn toàn tự động hoá.
 • Liên tục nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, sáng tạo và đề ra những ý tưởng tối ưu cho phần mềm với người quản lý (team lead) hoặc kiến trúc sư phần mềm (architect).
 • Giữ vững và duy trì chất lượng code cao nhất cùng với việc chọn các giải pháp tối ưu cho từng vấn đề.
 • Các công việc cụ thể được trao đổi khi phỏng vấn..

Junior .NET Developer

 • Mã JOB: 13676
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior NET Developer 13676]

 • Có nhiệm vụ quản lý các trao đổi của dữ liệu giữa server và users
 • Phát triển tất cả các logic của server-side. Định nghĩa, vận hành dữ liệu tập trung và đảm bảo hiệu năng cao đáp ứng các yêu cầu từ front-end.
 • Chịu trách nhiệm tích hợp với các front-end cho các ứng dụng được phát triển khác
 • Có hiểu biết cơ bản về công nghệ front-end là ưu tiên cần thiết
 • Tích hợp các yếu tố user-facing từ nhóm phát triển front-end với logic của server-side
 • Xây dựng các code tái sử dụng và các thư viện cho tương lai, tối ưu hóa ứng dụng đạt tốc độ cao nhất và khả năng triển khai mở rộng cho việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu
 • Thiết kế và triển khai các giải pháp lưu trữ dữ liệu
 • Hiểu biết về tính tuân thủ các bước truy cập và bảo mật

(HN) Web Developer

 • Mã JOB: 13667
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; .NET; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Web Developer 13667]

Bạn sẽ tham gia đội ngũ phát triển năng động nhiệt huyết, xây dựng các công cụ, giải pháp tài chính cho các công ty, tập đoàn lớn hàng đầu thế giới. 

Bạn sẽ sử dụng, học hỏi, nghiên cứu các công nghệ lập trình, phát triển ứng dụng web mới nhất để tạo ra các sản phẩm có tính năng vượt trội, dẫn đầu thị trường quốc tế.

Công việc chính bao gồm:

 • Xây dựng, phát triển sản phẩm trên nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft.
 • Tham gia phân tích yêu cầu, nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới
 • Phối hợp với thành viên trong nhóm và các bộ phận khác nhằm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt nhất.
 • Thực hiện peer review, unit testing, tối ưu, đảm bảo chất lượng code.

[All Levels] Lập Trình Viên .NET

 • Mã JOB: 13656
 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [All Levels Lap Trinh Vien NET 13656]

 • Tham gia phát triển sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng Kiotviet.
 • Phối hợp các phòng ban khác trong phân tích nghiệp vụ, phát triển và triển khai sản phẩm.
 • Xây dựng chức năng của sản phẩm bao gồm back-end và front-end cho hệ thống > 100K người sử dụng.
 • Giải quyết các vấn đề khó về tối ưu hệ thống cũng như nghiệp vụ người dùng.
 • Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để cải tiến sản phẩm.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác được giao

Lập Trình Viên C#

 • Mã JOB: 13652
 • Mức lương: $400 - $600
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; SQL Server;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien C 13652]

 • Lập trình các phần mềm quản trị cho công ty bằng ngôn ngữ C#, CSDL SQL Server.
 • Hỗ trợ kết xuất các báo cáo số liệu cho công ty từ các phần mềm có sẵn
 • Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh của công ty

Back-End Developer

 • Mã JOB: 13647
 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Developer 13647]

 • Design, Create, and Maintain clean, composable, reusable, reliable, and maintainable C# code
 • Write unit test and integration test to ensure quality, and performance of applications
 • Conduct code reviews with team members.
 • Identify bugs, and give solutions to solve the problems.
 • Learn and share new technologies, languages and techniques to make team accomplish their work.

Software Developer

 • Mã JOB: 13613
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Software Developer 13613]

 • Phát triển hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp trên Mobile
 • Phát triển chức năng trên ứng dụng cho các dự án của công ty Bông Mai và đối tác

[All Levels] Web Developers | Up to $1,000

 • Mã JOB: 13592
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; MVC; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [All Levels Web Developers Up to1000 13592]

 • Phát triển các dự án trên nền tảng .NET, C#, SQL Server, Oracle, Redis, Restfull Service…
 • Nghiên cứu các công nghệ, xây dựng các giải pháp tài chính (Fintech Solution), quản lý nguồn nhân lực (HRM), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), thương mại điện tử (e-commerce).
 • Tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng phần mềm (nghiên cứu, thiết kế, code) 

04 Web Developers

 • Mã JOB: 13572
 • Mức lương: $800 - $2100
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [04 Web Developers 13572]

 • Công ty làm outsource và làm product, có vốn đầu tư Nhật Bản 100%
 • Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc tại Hồ Chí Minh
 • Những bạn có năng lực tiếng Nhật nếu có nguyện vọng sẽ được chuyển sang công ty mẹ ở Nhật làm việc
 • Những bạn có dự định làm việc tại Nhật trong sẽ có lộ trình và được trợ cấp học tiếng Nhật.
 • Lập trình web một trong những nền tảng: Java, PHP, C#, CSS, HTML
 • Nhận yêu cầu và đề xuất giải pháp liên quan kỹ thuật
 • Tham gia các qui trình trong dự án (concept, design, test, release and support)
 • Trọng tâm là tăng hợp đồng từ các end user, các công ty bán hàng và các siers (kỹ sư xây dựng hệ thống) lớn.
 • Phát triển nhiều hệ thống web như các trang EC hay hệ thống dùng trong kinh doanh. Những ngôn ngữ phát triển chính là PHP, Java, Ruby.

*Mức lương:

- Mới tốt nghiệp

 • Cao học:  500USD trở lên
 • Đại học:   430USD trở lên
 • Cao đẳng chuyên ngành:   380USD trở lên

- Đã có kinh nghiệm

 • 800~2.100USD/tháng

- Hệ thống lương theo tháng:

 • Tùy theo độ tuổi, mức độ công việc, kinh nghiệm, năng lực

[Junior/Senior] .NET Developer

 • Mã JOB: 13558
 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; MVC; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JuniorSenior NET Developer 13558]

The prospective candidate will be expected to significantly impact and drive digital transformation alongside the Development Lead and Solution Architect by orchestrating solutions that map our current business requirements to end-to-end technology solutions.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Research new technologies, multi-tasking on multiple web projects with other team members;
 • Break down detailed specifications and implement business requirements based upon the needs of the company and its clients;
 • Assist the development team with Unit testing and Cross testing methodologies;
 • Support, mentor and coordinate with other team members and our clients;

Solution Architect

 • Mã JOB: 13557
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET; Architect;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Solution Architect 13557]

The prospective employee is responsible for providing architectural leadership to envision and build the most innovative and complex solutions using current and emerging technologies for our customers, partners, and internal systems.
These solutions are usually characterised as high risk, high value, high complexity, and high visibility; and are not typically not limited to a single domain.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Drives and delivers strategy through leading technology decisions and proving expertise across multi domain solutions & offerings;
 • Quantifies the needs of the business to achieve value outcomes, champions required methodology, captures/reuses IP and shares recommended practice;
 • Performs risk management and architectural oversight for cross domain solutions;
 • Participates in opportunity development focused on complex solutions in line with company strategy.
 • Show passion for the customer through professionalism and striving for excellence in all aspects of the customer engagement;
 • Apply advanced analysis skills and experience in principals of architecture to define appropriate customer solutions;
 • Represent and deliver the full value of Microsoft technologies and services to our customer.

02 Lập Trình Viên C#/.NET

 • Mã JOB: 13551
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [02 Lap Trinh Vien CNET 13551]

 • Lập trình .NET, C#, theo bảng thiết kế. 
 • Lập bảng thiết kế theo sự phân công của Trưởng nhóm. 
 • Xây dựng và phát triển các phần mềm trên nền tảng công nghệ Microsoft, webform, winform.
 • Triển khai và đào tạo khách hàng (nếu có) sử dụng
 • Hỗ trợ trong quá trình sử dụng phần mềm cho khách hàng (nếu có).

05 LẬP TRÌNH VIÊN .NET WEBFORM / WINFORM

 • Mã JOB: 13515
 • Mức lương: $18000000 - $35000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET; Winform; WebForm;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [05 LAP TRINH VIEN NET WEBFORM WINFORM 13515]

 • Tham gia nghiên cứu phát triển các dự án mới của công ty: Các hệ thống quảng cáo thông minh, mạng xã hội, dự án phần mềm, website của công ty.
 • Thực hiện các công việc theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Lập Trình Viên .NET

 • Mã JOB: 13481
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien NET 13481]

 • Tham gia dự án phát triển phần mềm sản phẩm của công ty như: web/wap/API
 • Tham gia phát triển cung cấp các API kết nối với các dịch vụ của đối tác 
 • Phối hợp với Product Owner để phát triển các tính năng mới cho sản phẩm
 • Tiếp quản, vận hành và duy trì hệ thống các web app hiện tại
 • Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án web/wap/app đang họat động và đáp ứng các dự án khác

Lập Trình Viên .NET

 • Mã JOB: 13477
 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien NET 13477]

 • Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .Net 
 • Tham gia trực tiếp dự án của công ty
 • Quản lý, phát triển, triển khai sản phẩm trong các mảng dự án về Y tế, Chính quyền điện tử, Quản trị doanh nghiệp
 • Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới để ứng dụng xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới
 • Triển khai, đào tạo các công nghệ mới
 • Tối ưu hiệu xuất xử lý của các sản phẩm, dịch vụ hiện có

Senior Web Developer

 • Mã JOB: 13405
 • Mức lương: $1300 - $1800
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: C#; MVC; Web; .NET Core;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Web Developer 13405]

We are looking for experienced developers who want to work in a product company and be fully responsible for their own projects from conception to user feedback. This is a great opportunity to be part of the company from the beginning, have autonomy on projects and influence on culture, methods and the work environment.

As a senior developer, you will be given responsibility and the option to run cross-team projects as they come up, and we expect you to proactively bring ideas and suggestions for further improving our architecture and processes. You control the face of the company and will need to cooperate closely with other teams to ensure new data from those teams end up improving portal features.

We are about 60 employees, who live and breathe our product, working in a flat and agile structure with small teams who make independent decisions. The product is constantly being improved, and we follow up on all new features to see how they perform and if they work as expected.

Our new team member is a timely, problem-solving person, a good motivator and coach.

You should be an expert with 5+ years of experience in some of these, have knowledge about many, and know when to ask others for support for the remaining ones.

Trưởng Nhóm và Lập Trình Viên Phát Triển Sản Phẩm

 • Mã JOB: 13403
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Truong Nhom va Lap Trinh Vien Phat Trien San Pham 13403]

 • Trực tiếp tham gia phân tích nghiệp vụ hệ thống với khách hàng
 • Nghiên cứu và đề xuất công nghệ, framework phục vụ cho việc phát triển hệ thống
 • Xây dựng và phát triển hệ thống dựa trên những đặc tả yêu cầu của khách hàng
 • Tham gia đóng góp ý tưởng với trưởng nhóm và khách hàng nhằm cải thiện sản phẩm hoặc quy trình làm việc.
 • Tổng hợp, báo cáo và trao đổi tiến độ dự án với khách hàng
 • Giải quyết những vấn đề phát sinh của dự án
 • Thực hiện công việc theo kế hoạch.

Fresher .NET Developer

 • Mã JOB: 13392
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Fresher NET Developer 13392]

 • Thiết kế và phát triển các dự án trên nền tảng web/desktop app trong lĩnh vực E- Commerce, Warehouse Management …
 • Tìm hiểu nghiệp vụ, tài liệu và thiết kế của dự án tham gia.
 • Tham gia xuyên suốt các công đoạn Thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu cho các chức năng hệ thống.
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.
 • Các công việc khác theo phân công của quản lý.

.NET Developer

 • Mã JOB: 13362
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET; MVC5; English;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [NET Developer 13362]

Bolloré Group

 • Driven by a strong entrepreneurial spirit and the desire to create a link between people and their environment, Bolloré group associates humanism with a results-based culture.
 • Thanks to its family shareholding stability, the Group has been conducting a long-term investment and visionary strategy for the past 200 years.
 • Operating in 143 countries with 80 000 employees generating more than 23 billion dollars revenue, Bolloré group is now holding strong positions in each of its business lines: transportation and logistics, communications and media, electricity storage and solutions.
 • B' Information Services is Bolloré Group company based in Paris, deliver and implement IT solutions for Transportation, Logistics and Energy business line with 400 employees globally (Paris, Singapore, Ho Chi Minh, Montreal, Johannesburg, Abidjan...).

B' Information Services in Vietnam

 • Looking to grow our development teams in Vietnam, B' Information Services engage in a collaboration with ekino Vietnam, part of Havas Group / Bolloré Group.
 • Ho Chi Minh team is specialized on Microsoft .Net technologies (ASP.Net MVC, Winforms, API, Azure,
 • Xamarin, Knockout JS...), ESB platform (Webmethods, Java...) and deliver projects using Agile methodology.
 • Working with B' Information Services you’ll have the opportunities to develop your skills and career in an exciting work-place in touch with an international and innovative environment.

Main tasks and activities

 • Contribute to develop new features in compliance with department best practices
 • Ensure maintenance and management of developed solutions
 • Code unit tests and ensure required corrective actions implementation
 • Participate to common daily meeting with teams based in Paris
 • Realize daily and weekly activity reporting using Group tools

Reporting line

 • Report to the Lead Developer

02 Nhân viên Lập Trình Game

 • Mã JOB: 13331
 • Mức lương: $8000000 - $15000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Unity; C#; Game; 3D;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [02 Nhan vien Lap Trinh Game 13331]

 • Phát triển các dự án game 2D/3D.
 • Phát triển các thư viện, plugin…phục vụ công việc chung.
 • Phát triển các dự án game tương tác trong lĩnh vực giải trí, truyền thông .
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát triển game theo yêu cầu của quản lý.

Số Lượng:

 • Nhân viên chính thức: 2 nhân viên
 • Sinh viên thực tập: không giới hạn

Fresher Web Developer

 • Mã JOB: 13327
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; .NET; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Fresher Web Developer 13327]

 • Lập trình website, hệ thống quản lý doanh nghiệp Salesforce CRM
 • Coding, testing dựa theo thiết kế chi tiết (detail design) 
 • Tham gia các dự án outsource

C#/.NET Developer

 • Mã JOB: 13313
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [CNET Developer 13313]

 • Xây dựng và phát triển công cụ, hệ thống mới để sử dụng trên các dự án khác.
 • Phân tích các yêu cầu hệ thống và đưa ra giải pháp phù hợp.
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới.

.Net Developer

 • Mã JOB: 13306
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: MVC; .NET; Winform; WebForm;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Net Developer 13306]

 • Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng .NET cho khách hàng Nhật Bản.
 • Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
 • Được tham gia đồng hành cùng với những tập đoàn lớn của Nhật để xây dựng các sản phẩm Y tế hướng tới hàng triệu người dùng tại thị trường Nhật Bản và Việt Nam.

03 Full-stack .NET/C# Developers (AngularJS/NodeJS/ReactJS)

 • Mã JOB: 13289
 • Mức lương: $600 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; C#; NodeJS; .NET; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Full stack NETC Developers AngularJSNodeJSReactJS 13289]

Futurify is looking for 3 in-house developers who have at least 1 year experience with .NET development. You’ll work within an open-minded, passionate and supportive team to build web-based and mobile apps for clients around the globe. 

The qualified candidate is responsible for participating in the Agile application development life cycle for new development design, architecture, and testing of web-based and mobile applications. The developer will also participate in peer reviews and unit testing, and must be adaptable to different responsibilities, possess good communication skills, and have a passion for constantly improving the individual and team effectiveness.

You will be assigned to work on the projects that best suit your skills. If you think your skills match our checklist of requirements, let us know more about you

Responsibilities

 • Design, develop and enhance custom responsive web apps, mobile apps that meet business requirements using Microsoft .NET technologies.
 • Develop user interface components and implementing them using front-end frameworks (AngularJS/ ReactJS/ Node.js).
 • Independently research technical solutions and product functionality.
 • Develop within an Agile delivery approach which supports incremental development of high-quality, fully tested applications every week.
 • Adhere to, promote, and maintain development standards and best practices; participate in code reviews on a regular basis.
 • Assist both development and test teams in activities with acceptance testing and troubleshooting.
 • Proactively seek opportunities to implement improvements in personal and team processes.
 • Join daily/ weekly meeting with teammates and foreign clients.
 • Execute assigned tasks from team lead.
 • Work with like-minded folk, get things done, and celebrate success.

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm

 • Mã JOB: 13274
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; .NET; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Chuyen Vien Phat Trien Phan Mem 13274]

 • Tham gia xây dựng, tư vấn, phản hồi về kiến trúc tổng quan (high-level design) cho từng thành phần của hệ thống theo kiến trúc micro-services.
 • Chịu trách nhiệm chính cho việc lên kế hoạch, hiện thực, kiểm thử và triển khai phần mềm
 • Tham gia tư vấn về kiến trúc của các thành phần hệ thống, khả năng mở rộng (extending), tăng quy mô (scaling), khả năng phục hồi (resiliency) và bảo mật (security).
 • Đảm bảo việc kiểm thử (testing) được thực hiện đầy đủ từ đơn vị code (unit test) đến toàn hệ thống (end-to-end) và hoàn toàn tự động hoá.
 • Liên tục nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, sáng tạo và đề ra những ý tưởng tối ưu cho phần mềm với người quản lý (team lead) hoặc kiến trúc sư phần mềm (architect).
 • Giữ vững và duy trì chất lượng code cao nhất cùng với việc chọn các giải pháp tối ưu cho từng vấn đề.
 • Các công việc cụ thể được trao đổi khi phỏng vấn..

[Junior/Senior] ASP.NET Developer

 • Mã JOB: 13271
 • Mức lương: $500 - $1100
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; MVC5; Web; .NET Core;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JuniorSenior ASPNET Developer 13271]

 • Phát triển hệ thống CRM, Ecommerce, OmniChannel
 • Sử dụng các công nghệ: .Net, MS SQL Server, Postgres SQL, TFS
 • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới.
 • Nâng cấp và bảo trì hệ thống

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mã JOB: 13267
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [FRESHER SOFTWARE ENGINEER 13267]

The Brilliant Career You Love

Ready to start your brilliant career as a Software Engineer - one of the hottest positions in the industry?

You will be trained to work on complex systems with talented developers, using cutting-edge technology-based frameworks and following high standard software development practices and CI/DI processes.

Your key responsibilities:

 • Participate in all software development activities following Scrum process
 • Design solutions and approach for software features or subsystems
 • Write high-quality code to implement software features or fix bugs
 • Perform unit testing, documentation and all other activities defined in Definition of Done before passing source code to Testing team
 • Communicate and report internally or directly to client on status or result of work

Senior .NET Developer

 • Mã JOB: 13264
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET; .NET Core;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior NET Developer 13264]

 • Code, implement, unit test, maintain and troubleshoot web application.
 • Comply with established coding quality standard of the company.
 • Report to Team Leader.
 • Assist Team Leader in reviewing work result of low-level members.
 • Participate in R&D, training, knowledge sharing activities.
 • Follow the project and organization processes, policies and regulations.
 • Ensure the assigned tasks to be performed on-time and with high quality.

Back-end Web Developer

 • Mã JOB: 13263
 • Mức lương: $8000000 - $15000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; MySQL; Back-End; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back end Web Developer 13263]

 • Tham gia phát triển các dự án website và hệ thống
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
 • Nghiên cứu các giải pháp mới để tối ưu hóa trong quá trình làm việc

Software Engineer

 • Mã JOB: 13251
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; Ruby on Rails; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Software Engineer 13251]

 • Phân tích yêu cầu, thiết kế và phát triển, kiểm thử Front-End/Back-End cho các dự án web của khách hàng Nhật và product của công ty.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ mới.

Senior .NET Developer

 • Mã JOB: 13229
 • Mức lương: $1000 - $1800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET; ReactJS; Angular;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior NET Developer 13229]

Netpower Vietnam has vacant positions for two developers located at our Vietnam office to join our ever-expanding product team. You will join an existing international team of great people and will have a chance to contribute to a great success story while learning and growing with us.

Primary responsibilities including but not limited to:

 • Develop and support the existing HSEQ platform.
 • Tailor the user experience of the platform.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.
 • Contribute to the system implementation efforts at various layers.
 • Work with team leader and product owner to develop the product.
 • Do peer code reviewing and do refactoring the source code.
 • Daily scrum meeting.

[HCM] 02 Fresher .NET Developer

 • Mã JOB: 13228
 • Mức lương: $700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; MVC; .NET; SQL Server;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 02 Fresher NET Developer 13228]

Hiện tại, US Express đang tuyển dụng lập trình viên .NET (ưu tiên các bạn sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường) làm việc tại Văn phòng TpHCM, với các công việc chính dưới đây:

 • Lập trình .NET C#, web MVC, cơ sở dữ liệu SQL Sever
 • Nghiên cứu công nghệ phát triển các hệ thống mới kết nối với các sàn TMĐT toàn cầu
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào cải tiến sản phẩm dịch vụ
 • Phát triển API và các giải pháp công nghệ trong TMĐT toàn cầu

Lập trình viên phần mềm (Fresher/Junior)

 • Mã JOB: 13195
 • Mức lương: $400 - $800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; Java; C#; Database;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap trinh vien phan mem FresherJunior 13195]

Gia nhập đại gia đình The JITSers, bạn đang đến với cơ hội được làm việc cùng các thành viên sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê trong lĩnh vực phần mềm. Tại JITS, We are One! One team – One dream!

 • Vị trí tuyển dụng: Software Developer (Fresher/Junior)
 • Nơi làm việc: Tòa nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 • Giờ làm việc: từ 8:30 AM đến 06:00 PM, từ thứ Hai đến thứ Sáu
 • Website: www.jits.com.vn 

Mô tả công việc 

Tham gia phát triển, nâng cấp và triển khai các sản phẩm phần mềm của công ty: hệ thống phần mềm trong ngành Ngân hàng và Tài chính:

 • Tìm hiểu nghiệp vụ, tài liệu và thiết kế của dự án tham gia
 • Code các chức năng, module được phân công theo team dự án 
 • Phối hợp với team Test để kiểm tra lỗi, fix bug và hoàn thiện chức năng, sản phẩm
 • Tham gia triển khai và support khách hàng: Tiếp nhận yêu cầu, sửa lỗi dữ liệu hoặc phối hợp với đội Phát triển để sửa các lỗi nghiêm trọng, lỗi hệ thống phát sinh trong quá trình triển khai dự án cho khách hàng

***Đến với JITS, bạn đang đến với cơ hội được tham gia vào các dự án phát triển, triển khai và tư vấn giải pháp phần mềm trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính với đối tác là những ngân hàng, công ty tài chính hàng đầu tại Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam…

Software Developer

 • Mã JOB: 13174
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Software Developer 13174]

Top 3 Reasons To Join Us

 • Trusting and empowering
 • Opportunities for advanced career development
 • International-standard working environment

The Job

 • Develop and maintain a state-of-the-art cloud solution, which provides research collaboration
 • platform in sports and healthcare.
 • Support Requirements Analysis and Design Definition
 • Develop new features and maintain existing features
 • Redesign, refactor existing code
 • Research and Integrate third-party library
 • Test and assure quality

10 Junior .NET/ASP.NET, PHP Developers

 • Mã JOB: 13150
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; ASP.NET; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [10 Junior NETASPNET PHP Developers 13150]

 • Tham gia vào giai đoạn phân tích và thiết kế phần mềm
 • Tham gia phát triển sản phẩm của công ty trên nền tảng .NET hoặc PHP.
 • Lập trình viên .NET: Phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ Window Form, Webform APS.NET (C#), ADO.NET Entity Framework / NHibernate / N-Tier, MVC4 / 5, MVVM, WCF, WebAPI, WebSocket, VueJS, Crystal Reportm, Entity Framework ...
 • Lập trình viên PHP: Phát triển các dự án eLearning, CRM, ERP, CMS, Sàn thương mại điện tử ...
 • Cài đặt, triển khai phần mềm trên môi trường của khách hàng
 • Tham gia hỗ trợ tổ chức đào tạo, hỗ trợ người dùng trong quá trình chạy UAT và vận hành.

Web Developers

 • Mã JOB: 13078
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C++; C#; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Web Developers 13078]

 • Tham gia xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý trên công nghệ ASP.NET, hoặc . Net, C#, C++, java,  Web Services, MVC, Entity Framework.
 • Thiết kế & viết code ứng dụng Web Application.
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.