TOP việc làm NETWORK

Tổng hợp việc làm NETWORK mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 09/2019. Các tin tuyển dụng NETWORK vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

[All Levels] Kỹ Sư Hệ Thống

 • Mã JOB: 13573
 • Mức lương: $8000000 - $15000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [All Levels Ky Su He Thong 13573]

 • Quản trị hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ.
 • Báo cáo trực tiếp cho manager.
 • Cài đặt, cấu hình, tối ưu hoá các ứng dụng/dịch vụ chạy dưới nền Linux (CentOS, Ubuntu) và Windows.
 • Theo dõi, phân tích và xử lý sự cố hệ thống.
 • Viết tài liệu triển khai và bảo trì hệ thống.
 • Triển khai cài đặt dịch vụ và hệ thống cho khách hàng.
 • Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

(HCM) System Engineer

 • Mã JOB: 13899
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; Cloud; Blockchain; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM System Engineer 13899]

 • Design and maintain EOS Block Producers infrastructure.
 • Install, configure, monitor and maintain of the operating systems and software stack related to EOS blockchain and supporting systems with a focus on high availability, stability and security.
 • Perform regular security monitoring to identify any possible intrusions and system maintenance.
 • Expose and analyze metrics from EOS blockchain systems.
 • After-hours standby and on-call on a rotational basis

Our technologies:

 • Amazon Web Services (AWS), EC2, VPC
 • Amazon Linux, RHEL-like distros (Fedora, CentOS, etc.), Ubuntu
 • Containers (Docker)
 • VPN (Wireguard, OpenVPN, IPSec using OpenSwan/StrongSwan)
 • Security (Nessus, OWASP, w3af, lynis community)
 • Alerting (Cloudwatch, Nagios, Consul health-checks)
 • Logging (Graylog2, Kibana, syslog)
 • Application (node.js, YARN, nginx)
 • Datastore (MongoDB, AWS RDS, PostgreSQL, ElasticSearch)

(HN) Ruby on Rails Developer

 • Mã JOB: 13893
 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Linux; Ruby on Rails; Ruby;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Ruby on Rails Developer 13893]

 • Tham gia vào các dự án phần mềm với khách hàng đến từ UK,US…
 • Làm việc, phối hợp với nhóm để phát triển phần mềm chất lượng cao với hiệu suất tối ưu, khả năng mở rộng.

(HCM) Back-End Developer

 • Mã JOB: 13879
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; Ruby on Rails; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back End Developer 13879]

 • Design and build advanced web app/mobile API
 • Work on bug fixing and improve application performance;
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.

(HN) System Admin

 • Mã JOB: 13859
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Linux; System Admin; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN System Admin 13859]

Công việc chính

 • Cài đặt, triển khai các dịch vụ trên nền tảng OS Windows server, Linux
 • Vận hành, quản trị các server phòng máy chủ đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.
 • Quản trị hệ thống: IIS, Tomcat,Apache, SQL Server, Mysql, Oracle…
 • Vận hành hệ thống ảo hóa Vmware
 • Triển khai các phương án dự phòng, backup đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.
 • Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm, trưởng phòng...

(HCM) Senior SREs/Cloud DevOps

 • Mã JOB: 13846
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; DevOps; AWS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior SREsCloud DevOps 13846]

 • Site Reliability Engineers, SREs run our services and are ultimately responsible for the health of these.
 • Don't have to develop specific features as a backend/frontend engineer but have to work with backend/frontend engineer, and have to write code as a programmer.
  • Example: move forward system up and up and no need do it manually, use CDN or recommend server-less ... so that you need to do programming.

Define of SREs from Wikipedia:

 • “A site reliability engineer (SRE) will spend up to 50% of their time doing “ops” related work such as issues, on-call, and manual intervention. Since the software system that an SRE oversees is expected to be highly automatic and self-healing, the SRE should spend the other 50% of their time on development tasks such as new features, scaling or automation. The ideal SRE candidate is a highly skilled system administrator with knowledge of code and automation.”

(HCM) DevOps Engineer

 • Mã JOB: 13840
 • Mức lương: $20000000 - $25000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; DevOps;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM DevOps Engineer 13840]

 • Xây dựng & quản trị hệ thống CI/CD.
 • Xây dựng các kỹ thuật/công cụ mới để cải thiện quy trình và khả năng mở rộng của hệ thống.
 • Xây dựng các components cho automation testing và performance testing.
 • Xây dựng và quản trị hệ thống Logging.
 • Làm việc trực tiếp với nhóm phát triển trong việc triển khai tự động và liên tục các chức năng.
 • Xây dựng môi trường kỹ thuật cho nhóm phát triển.
 • Hỗ trợ nhóm phát triển khắc phục và giải quyết các sự cố hệ thống.
 • Giám sát, khắc phục sự cố và quản lý tất cả các môi trường phát triển.

(HCM) DevOps Engineer

 • Mã JOB: 13838
 • Mức lương: $700 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Agile; Linux; DevOps;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM DevOps Engineer 13838]

 • Chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và maitain Kubernetes cluster cho các sản phẩm của công ty.
 • Xây dựng và triển khai APIs tích hợp với hệ thống của các đối tác của công ty.  
 • Tối ưu hóa chu trình phát triển phần mềm trong công ty giúp sản phẩm IT của công ty  release nhanh và đảm bảo an toàn hệ thống trong vận hành  
 • Làm việc với các thành viên khác để đảm bảo phân bổ nguồn lực hệ thống phù hợp để hỗ trợ cả việc thực hiện kinh doanh và kỹ thuật
 • Tham gia công việc phát triển tất cả các sản phẩm phần mềm của công ty theo phân công của Trưởng bộ phận.  
 • Giải quyết các vấn đề về tối ưu hệ thống cũng như nghiệp vụ người dùng.
 • Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để cải tiến sản phẩm.  
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận 

(HCM) DevOps Engineer

 • Mã JOB: 13835
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; DevOps; Docker; Cloud;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM DevOps Engineer 13835]

The DevOps Engineers usually work closely with Software Engineers to help them deploy and operate different systems. In addition, they help to automate and streamline company's operations and processes.

 • Operations working together with engineers to get things done faster in an automated and repeatable way
 • Configure, administrate CI (Continuous Integration) and CD (Continuous Delivery) tools/utilities.
 • Implement, configure and administrate system Logging management.
 • Research new system techniques/tools to improve productivity of DevOps team.
 • Support development team to troubleshot and resolve system problems.
 • Setup technical environment for development team.
 • Setup components for automation testing and performance testing

(HN) AI/Machine Learning

 • Mã JOB: 13800
 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Linux; C++; Python; Machine Learning; AI;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN AIMachine Learning 13800]

As an AI/ML Engineer, your main responsibilities are:

 • Development and implementation of machine learning algorithms on embedded platforms.
 • Details will be discussed in the interview.

(HN) Image Processing Engineer

 • Mã JOB: 13799
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Linux; C++;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Image Processing Engineer 13799]

We are looking for Video/Image processing Engineer to join our software projects. As a team member, you will have opportunities to work with our international experts.

Your key responsibilities are:

 • Development and optimization of image/video enhancement algorithms on embedded platforms.
 • Optimization of algorithms in limited computer power applications.

(HCM) System Engineer

 • Mã JOB: 13548
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM System Engineer 13548]

 • Vận hành và khai thác hệ thống network, server web, database,… tại datacenter.
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ hạ tầng network, servers, ứng dụng cho toàn bộ hệ thống
 • Xây dựng giải pháp hệ thống, thiết kế hệ thống
 • Tham gia công việc R&D, nghiên cứu các công nghệ mới
 • Xây dựng và quản lý tài liệu, chỉ dẫn kỹ thuật liên quan tới hệ thống, đảm bảo hiệu quả của tài liệu trong việc lập kế hoạch cũng như vận hành hệ thống.

(HCM) System Engineer

 • Mã JOB: 13549
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; System Admin; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM System Engineer 13549]

Job Description: 

System Engineer will use their technical expertise to set up, support and maintain company’s advertising platforms. 

Responsibilities:

 • Installing and configuring operating systems (Linux-based), services and applications required for advertising platforms.
 • Monitoring and maintaining system hardware and networks.
 • Face-to-face or over the messenger, to help set up systems or resolve issues.
 • Troubleshooting system and network problems and diagnosing and solving hardware or software faults.
 • Providing support, including procedural documentation and relevant reports.
 • Supporting the rollout of new applications.
 • Working continuously on a task until completion (or referral to third parties, if appropriate).
 • Testing and evaluating new technology.
 • When needed meet clients and work with 3rd parties
 • Follow the company processes

(HCM) Embedded Linux System Developer

 • Mã JOB: 13547
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; Embedded System; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Embedded Linux System Developer 13547]

 • Customise Linux Operating System for STYL’s platforms and products
 • Customise Linux device drivers such as Wifi, HDMI, Smartcard Reader, Ethernet, 3G/LTE, Bluetooth, BLE
 • Design and Develop C/C++ Linux Application using Eclipse and Qt Creator
 • Train Junior Engineers, Intern Student
 • Manage Software Project and Support Customers
 • Document about build process, Software Design, User Manual, Developer Guide

(HCM) System Engineer

 • Mã JOB: 13546
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM System Engineer 13546]

 • Manage high performance and critical system.
 • Operations include but not limited to building, deploying, orchestrating clusters/real server Develop and maintain scripts and tools, for example, to take snapshots, back up data, auto deploy, check log file.
 • Build monitoring system for infrastructure
 • Audit infrastructure's security and make necessary changes
 • Work with: Haproxy, MySQL, Mongodb, redis, nginx,PHP, NodeJS….
 • Coding some scripts by language: php, python, awk, c.

(HCM) System Admin & Security

 • Mã JOB: 13543
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; System Admin; AWS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM System Admin Security 13543]

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí System Admin & Security, có tinh thần học hỏi và làm việc theo nhóm tốt.

(HCM) 02 Linux System Engineer

 • Mã JOB: 13538
 • Mức lương: $600 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; C++; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 02 Linux System Engineer 13538]

 • Tham gia quản trị các dịch vụ liên quan tới hệ thống Linux Server
 • Nghiên cứu & triển khai các hệ thống dịch vụ đảm bảo uptime 99.99%

(HCM) Ruby on Rails Developer

 • Mã JOB: 13486
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; JavaScript; Ruby on Rails; HTML;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Ruby on Rails Developer 13486]

 • You will be part of a hand-picked team developing an enterprise SaaS platform for sales community. It is being used by hundreds of top tech companies and growing rapidly. The platform runs on AWS infrastructure. It supports web, iOS, Android clients.
 • Your role is as important as any other members in the team. You will participate fully in defining, developing, validating and maintaining the products. You will work on all the features, both front-end and back-end. You will communicate directly to on-shore teams (Sales, Marketing, Customer Support, Management) in the US.
 • You will learn a lot about how to build and run a SaaS product and your English will be improved significantly after a short period.

(HCM) SysOps Engineer

 • Mã JOB: 13451
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; System Admin;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM SysOps Engineer 13451]

SE ENGINEERING AND PROVISIONING

 • Engineering of SE-related solutions for various project and operational needs.
 • Install new / rebuild existing servers and configure hardware, peripherals, services, settings, directories, storage, etc. in accordance with standards and project/operational requirements.
 • Install and configure systems such as supports VMware infrastructure, Linux Operation System, MySQL-MariaDB Database and Application systems that support Timo System.
 • Develop and maintain installation and configuration procedures.
 • Contribute to and maintain system standards.
 • Research and recommend innovative, and where possible automated approaches for system administration tasks.  Identify approaches that leverage our resources and provide economies of scale.

OPERATIONS AND SUPPORT

 • Perform daily system monitoring, verifying the integrity and availability of all hardware, server resources, systems and key processes, reviewing system and application logs, and verifying completion of scheduled jobs such as backups.
 • Perform regular security monitoring to identify any possible intrusions.
 • Perform daily backup operations, ensuring all required file systems and system data are successfully backed up to the appropriate media, recovery tapes or disks are created, and media is recycled and sent off site as necessary.
 • Perform regular file archival and purge as necessary.
 • Create, change, and delete user accounts per request.
 • Provide Tier III/other support per request from various constituencies.  Investigate and troubleshoot issues.
 • Repair and recover from hardware or software failures.  Coordinate and communicate with impacted constituencies.

MAINTENANCE

 • Apply OS patches and upgrades on a regular basis, and upgrade administrative tools and utilities. Configure / add new services as necessary.
 • Upgrade and configure system software that supports VMware infrastructure, Linux Operation System, MySQL Database, Windows and Application systems that support Timo System per project or operational needs.
 • Maintain operational, configuration, or other procedures.
 • Perform periodic performance reporting to support capacity planning.
 • Perform ongoing performance tuning, hardware upgrades, and resource optimization as required.  Configure CPU, memory, and disk partitions as required.
 • Maintain data center environmental and monitoring equipment.

(HCM) Systems Engineer

 • Mã JOB: 13449
 • Mức lương: $900 - $1400
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; System Admin; DevOps;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Systems Engineer 13449]

 • Plan, design, install, configure, troubleshoot, and manage our cloud-based Linux servers
 • Work with other members to ensure proper allocation of systems resource to support both business and technical execution
 • Evaluate and identify new technologies/practices for implementation
 • Communicate with our business and technical teams to understand their various systems requirements
 • Prioritize tasks to meet multiple deadlines.

(HCM) Junior IT Helpdesk

 • Mã JOB: 13448
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; IT Helpdesk; English; Windows;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Junior IT Helpdesk 13448]

 • Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners
 • Monitoring and maintaining computer systems and networks
 • Responding in a timely manner to service issues and requests
 • Providing technical support across the company (this may be in person or over the phone)
 • Setting up accounts for new users
 • Repairing and replacing equipment as necessary
 • Testing new technology
 • Possibly training more junior staff members

(HCM/HN) 04 System Engineers

 • Mã JOB: 13446
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; Windows; System Engineer;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCMHN 04 System Engineers 13446]

 • Mỗi kỹ sư sẽ chịu trách nhiệm quản lý các account khách hàng khác nhau (1 kĩ sư tại HCM và 3 kĩ sư tại Hà Nội)
 • Bao gồm các công việc từ PreSales tới PostSales liên quan đến cung cấp dịch vụ IT, gồm như:
 • Tư vấn, trao đổi và lên các giải pháp IT theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của bộ phận Sales.
 • Lên các tài liệu chào hàng và giải pháp IT (như Network system, Server system, Virtualization, Backup, PBX, Storage, Mail, Firewall, Database…)
 • Cấu hình, cài đặt, quản trị hạ tầng OS (Hệ điều hành) Windows, Linux (CentOS, RedHat,..)
 • Quản trị & vận hành hệ thống ảo hóa các nền tảng: VMware vSphere, MS Hyper-V, hệ thống sao lưu dự phòng
 • Lên các tài liệu liên quan cho việc triển khai dự án như lịch trình, tham số cài đặt, sơ đồ triển khai...
 • Theo dõi, quản lý và kết hợp các nhà thầu (nhà cung cấp) để triển khai dự án tới mỗi khách hàng.
 • Thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ và kết quả triển khai (lắp đặt) tới khách hàng, bộ phận kinh doanh và cấp quản lý.
 • Lên lịch bảo trì bảo dưỡng và định kỳ onsite hỗ trợ khách hàng.

(HCM) Python Developer

 • Mã JOB: 13316
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; SQL; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Python Developer 13316]

We are looking for a Python Developer to join our team in HCMC, Vietnam.

The Python Developer contributes to GeoGuard’s success by developing and maintaining our Historical Risk Engine product, as assigned by the Development Lead. The Historical Risk Engine product is a flexible rules engine that use users historical data in grading the risk factors of their transactions. This candidate will report directly to the Head of Development and take daily direction from the Development Lead. You will contribute to the implementation process of features and solutions and maintain open communication with the Development Lead, Product Manager, and the QA team.

You are able to, and enjoy, working with multiple teams across locations, have good communication and interpersonal skills.You have experience working in short, agile, iterative development cycles and have a great passion working in agile development process environments.

Your key accountabilities and responsibilities will include (but not limited to):

 • Research new features, analyze requirements, estimate implementation, design software, code reviews, and document solutions
 • Design solution taking non-functional and operational requirements into consideration
 • Develop and maintain GeoGuard’s products written in Python
 • Prepare unit tests
 • Participate in quality assurance of the software deliveries 
 • Participate in development and maintenance of platform test automation suites 
 • Make sure that applications are continuously delivered with requested level of quality 
 • Communicate technical information that can be easily understood to a wide variety of audiences of varying levels of technical knowledge.

(HCM) C++ Developer

 • Mã JOB: 13191
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; C++; Windows;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM C Developer 13191]

OPSWAT is a global cyber security company providing solutions for enterprises since 2002 to identify, detect, and remediate advanced security threats from data and devices coming into and out their networks. Trusted by over 1,000 organizations worldwide for this secure data flow, OPSWAT prevents advanced security threats across multiple channels of file transfer and data flow with flexible options of MetaDefender and MetaAccess solutions and API-based development and threat intelligence platforms. With over 30 anti-malware engines, 100+ data sanitization engines and more than 25 technology integration partners, OPSWAT is a pioneer and leader in data sanitization (Content Disarm and Reconstruction), vulnerability detection, multi-scanning, device compliance, and cloud access control. To learn more about OPSWAT, please visit www.OPSWAT.com.

The Position

We are looking for hands-on C++ Developers to join our growing R&D and Product Engineering team. The candidate will work in a talented team to build OPSWAT's famous MetaDefender product as world's advanced next generation cyber security platforms

What You Will Be Doing:

 • Design, develop, implement and test OPSWAT MetaDefender product using C++ in Windows and/ or Linux environment
 • Provide inputs for documentation of new or existing programs
 • Partner with Scrum team members on delivering Sprint commitments
 • Collaborate with Product Management on product requirements
 • Participate in receiving and giving peer code reviews

 

 

(HCM) Senior Embedded Software Engineer

 • Mã JOB: 13189
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; C++;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Embedded Software Engineer 13189]

Founded in Ho Chi Minh City, Viet Nam, Olli Technologies is a high-tech company committed to serving the Vietnamese community with high-tech products which aim to transform the way we interact with the environment and other people around us. Our products are crafted to the highest standards and powered by the latest breakthroughs in the field of artificial intelligence.

To help us realize this vision, we are looking for a Senior Embedded System Engineer to join our growing team of engineers and developers. In this position you will be entrusted with the following responsibilities:

 • Develop embedded systems for our range of IoT products
 • Work closely with other engineers and developers to come up with the most effective solutions.
 • Set targets, milestones and metrics to measure development progress.

(HCM) 03 Senior C# Developers

 • Mã JOB: 13120
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: OOP; C#; Windows;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 03 Senior C Developers 13120]

 • Thiết kế và phát triển hệ thống ứng dụng Windows: chủ yếu là phát triển chức năng mới, cải thiện chức năng sẵn có, thêm chức năng...
 • Phụ trách các giai đoạn: thiết kế, lập trình, test và vận hành.