TOP việc làm NodeJS

Tổng hợp việc làm NodeJS mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Developer/ Lập Trình Viên (Đi Làm Ngay hoặc Đầu Năm 2019)

 • Mức lương: $400 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; C#; NodeJS; .NET; HTML; ReactJS;

Full-stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; NodeJS; Full-Stack;

Mid-Senior Full-Stack Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Back-End NodeJS Developer ( All Levels )

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Back-End; ReactJS;

Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; NodeJS;

Mobile App Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Mobile; React Native;

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Ruby;

(HN) Senior Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HN) NodeJS Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HN) 04 Junior Software Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; NodeJS;

(HN) 05 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS;

(HCM) Senior Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS;

(HCM) Senior NodeJS Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HCM) Senior NodeJS Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HCM) 20 Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HN) 03 Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS;

Full-stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; NodeJS; Full-Stack;

Mid-Senior Full-Stack Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

(HCM) 04 Games Server

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; Cocos2D;

Back-End NodeJS Developer ( All Levels )

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Back-End; ReactJS;

Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; NodeJS;

Back-End Engineer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; .NET; Back-End;

Mobile App Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Mobile; React Native;

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

PHP/ NodeJS Developer

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; NodeJS;

(HCM) Junior Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; .NET;

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

(HCM) Back-End Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HCM) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; NodeJS;

(HCM) 20 Back-End Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;