TOP việc làm NodeJS

Tổng hợp việc làm NodeJS mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 09/2019. Các tin tuyển dụng NodeJS vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

03 Kỹ Sư Lập Trình Phần Mềm

 • Mã JOB: 13972
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; NodeJS; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Ky Su Lap Trinh Phan Mem 13972]

 Mô tả công việc: 
 • Lập trình xây dựng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng.
 • Lập trình xây dựng các công cụ hỗ trợ, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Viễn thông TP.HCM.

Web Developer

 • Mã JOB: 13952
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; AngularJS; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Web Developer 13952]

BSS would love to hire your awesomeness 

Join our team 

 • A web developer (All Level) at BSS works to ship world-class products for pioneering companies. You will collaborate with talented teams and work hands-on with organizations to create future experiences.

Responsibilities

 • Hands-on work.
 • Work end-to-end to ship great products.
 • Research and optimize technical solutions: high traffic, security, caching, big data, AI,...

[Hivetech] Junior/Pre-Senior Back-End Developer

 • Mã JOB: 13932
 • Mức lương: $25000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; Python; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Hivetech JuniorPre Senior Back End Developer 13932]

1. Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển công nghệ và sản phẩm công nghệ dành cho giáo dục.
 • Xây dựng các ứng dụng trên nền web, mobile, ứng dụng dành cho doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mã JOB: 13910
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [FRESHER SOFTWARE ENGINEER 13910]

The Brilliant Career You Love

Ready to start your brilliant career as a Software Engineer - one of the hottest positions in the industry?

You will be trained to work on complex systems with talented developers, using cutting-edge technology-based frameworks and following high standard software development practices and CI/DI processes.

Your key responsibilities:

 • Participate in all software development activities following Scrum process
 • Design solutions and approach for software features or subsystems
 • Write high-quality code to implement software features or fix bugs
 • Perform unit testing, documentation and all other activities defined in Definition of Done before passing source code to Testing team
 • Communicate and report internally or directly to client on status or result of work

Senior Back-end Developer

 • Mã JOB: 13833
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Back end Developer 13833]

 • We are looking for experienced Nodejs and Python backend developer to join our dynamic teams, and build Social Network to serve multi-millions users. You will have opportunity to contribute and resolve interesting problems at scale, to serve millions users.
 • Design and develop high-performance API and backend;
 • Design and optimize Database design;
 • Maintain a high-quality robust codebase;
 • Actively research and apply new technology and toolset. 

Back-End Developer

 • Mã JOB: 13737
 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Developer 13737]

Chúng tôi đang tìm kiếm một Back-end Developer có kinh nghiệm để tham gia nhóm IT của chúng tôi. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho phía máy chủ của các ứng dụng web.

Nếu bạn có kỹ năng lập trình tuyệt vời và đam mê phát triển ứng dụng hoặc cải thiện những ứng dụng hiện có, chúng tạo muốn được gặp bạn. Với tư cách là Back-end Developer, bạn sẽ làm việc chặt chẽ với các đội nhóm để đảm bảo tính nhất quán của hệ thống và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Cuối cùng, bạn sẽ có thể phát triển và duy trì các ứng dụng web ổn định và chức năng để đáp  ứng nhu cầu của công ty chúng tôi.

Mô tả công việc:

 • Tham gia dự án xây dựng từ đầu các sản phẩm web-app của công ty
 • Phát triển các phần mềm phục vụ nhu cầu nội bộ của công ty

10 FUTURE PRODUCT DIRECTOR | LƯƠNG 35M+++

 • Mã JOB: 13694
 • Mức lương: $35000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [10 FUTURE PRODUCT DIRECTOR LUONG 35M 13694]

10 FUTURE PRODUCT DIRECTOR là chương trình Tuyển dụng Giám đốc sản phấm tương lai của Base.vn.

Tham gia chương trình, bạn sẽ được làm việc cùng rất nhiều "chuyên gia", "cao thủ" thực sự để sử dụng tài năng của mình xây dựng lên những sản phẩm công nghệ xuất sắc cho doanh nghiệp.

03 Software Developers

 • Mã JOB: 13681
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS; Redux;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Software Developers 13681]

 • Tham gia vào các dự án lập trình phát triển phần mềm outsource với khách hàng Nhật Bản
 • Phụ trách thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi của chương trình sử dụng Nodejs, Reactjs hoặc/và redux 
 • Các công việc khác được giao bởi PM và Team Leader

Senior NodeJS Developers

 • Mã JOB: 13658
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior NodeJS Developers 13658]

 • Participate in our entire product life cycle, implement server-side logic and data structure following Specification document.
 • Collaborate effectively with other technology teams to solve complex issues spanning their respective areas.
 • Take part in system architect and database design.
 • Gather and address technical and design requirements.
 • Write clean code to develop functional Restful APIs.

Back-End Blockchain Engineer

 • Mã JOB: 13560
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Blockchain Engineer 13560]

 • Databases SQL and NoSQL. 
 • Designing and implementing scalable REST APIs. 
 • Software architecture, system analysis, design patterns, and unit testing.

03 Kỹ Sư Lập Trình Phần Mềm

 • Mã JOB: 13972
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; NodeJS; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Ky Su Lap Trinh Phan Mem 13972]

 Mô tả công việc: 
 • Lập trình xây dựng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng.
 • Lập trình xây dựng các công cụ hỗ trợ, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Viễn thông TP.HCM.

Web Developer

 • Mã JOB: 13952
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; AngularJS; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Web Developer 13952]

BSS would love to hire your awesomeness 

Join our team 

 • A web developer (All Level) at BSS works to ship world-class products for pioneering companies. You will collaborate with talented teams and work hands-on with organizations to create future experiences.

Responsibilities

 • Hands-on work.
 • Work end-to-end to ship great products.
 • Research and optimize technical solutions: high traffic, security, caching, big data, AI,...

[Hivetech] Junior/Pre-Senior Back-End Developer

 • Mã JOB: 13932
 • Mức lương: $25000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; Python; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Hivetech JuniorPre Senior Back End Developer 13932]

1. Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển công nghệ và sản phẩm công nghệ dành cho giáo dục.
 • Xây dựng các ứng dụng trên nền web, mobile, ứng dụng dành cho doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mã JOB: 13910
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [FRESHER SOFTWARE ENGINEER 13910]

The Brilliant Career You Love

Ready to start your brilliant career as a Software Engineer - one of the hottest positions in the industry?

You will be trained to work on complex systems with talented developers, using cutting-edge technology-based frameworks and following high standard software development practices and CI/DI processes.

Your key responsibilities:

 • Participate in all software development activities following Scrum process
 • Design solutions and approach for software features or subsystems
 • Write high-quality code to implement software features or fix bugs
 • Perform unit testing, documentation and all other activities defined in Definition of Done before passing source code to Testing team
 • Communicate and report internally or directly to client on status or result of work

Senior Back-end Developer

 • Mã JOB: 13833
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Back end Developer 13833]

 • We are looking for experienced Nodejs and Python backend developer to join our dynamic teams, and build Social Network to serve multi-millions users. You will have opportunity to contribute and resolve interesting problems at scale, to serve millions users.
 • Design and develop high-performance API and backend;
 • Design and optimize Database design;
 • Maintain a high-quality robust codebase;
 • Actively research and apply new technology and toolset. 

Back-End Developer

 • Mã JOB: 13737
 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Developer 13737]

Chúng tôi đang tìm kiếm một Back-end Developer có kinh nghiệm để tham gia nhóm IT của chúng tôi. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho phía máy chủ của các ứng dụng web.

Nếu bạn có kỹ năng lập trình tuyệt vời và đam mê phát triển ứng dụng hoặc cải thiện những ứng dụng hiện có, chúng tạo muốn được gặp bạn. Với tư cách là Back-end Developer, bạn sẽ làm việc chặt chẽ với các đội nhóm để đảm bảo tính nhất quán của hệ thống và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Cuối cùng, bạn sẽ có thể phát triển và duy trì các ứng dụng web ổn định và chức năng để đáp  ứng nhu cầu của công ty chúng tôi.

Mô tả công việc:

 • Tham gia dự án xây dựng từ đầu các sản phẩm web-app của công ty
 • Phát triển các phần mềm phục vụ nhu cầu nội bộ của công ty

Back-End Developer

 • Mã JOB: 13706
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Developer 13706]

 • Participate in analyzing, designing, and improving the functions of the company products and services.
 • Coordinate with Leader and team to build a web API system, app using Angular/PHP/NodeJS.
 • Participate in operating and maintaining the system.
 • Research new technologies suitable for investment projects of the company.
 • Other jobs when assigned by superiors.

10 FUTURE PRODUCT DIRECTOR | LƯƠNG 35M+++

 • Mã JOB: 13694
 • Mức lương: $35000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [10 FUTURE PRODUCT DIRECTOR LUONG 35M 13694]

10 FUTURE PRODUCT DIRECTOR là chương trình Tuyển dụng Giám đốc sản phấm tương lai của Base.vn.

Tham gia chương trình, bạn sẽ được làm việc cùng rất nhiều "chuyên gia", "cao thủ" thực sự để sử dụng tài năng của mình xây dựng lên những sản phẩm công nghệ xuất sắc cho doanh nghiệp.

03 Software Developers

 • Mã JOB: 13681
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS; Redux;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Software Developers 13681]

 • Tham gia vào các dự án lập trình phát triển phần mềm outsource với khách hàng Nhật Bản
 • Phụ trách thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi của chương trình sử dụng Nodejs, Reactjs hoặc/và redux 
 • Các công việc khác được giao bởi PM và Team Leader

Senior NodeJS Developers

 • Mã JOB: 13658
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior NodeJS Developers 13658]

 • Participate in our entire product life cycle, implement server-side logic and data structure following Specification document.
 • Collaborate effectively with other technology teams to solve complex issues spanning their respective areas.
 • Take part in system architect and database design.
 • Gather and address technical and design requirements.
 • Write clean code to develop functional Restful APIs.

Back-End Blockchain Engineer

 • Mã JOB: 13560
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Blockchain Engineer 13560]

 • Databases SQL and NoSQL. 
 • Designing and implementing scalable REST APIs. 
 • Software architecture, system analysis, design patterns, and unit testing.

Back-End Server Developer l Mạng xã hội Lotus

 • Mã JOB: 13554
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Golang; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Server Developer l Mang xa hoi Lotus 13554]

 • Tham gia phát triển các dự án sử dụng server với ngôn ngữ Golang, NodeJS, Python liên quan tới AI, Machine learning, xử lý ảnh, video.
 • Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết, lập kế hoạch phát triển dự án.

Trưởng Phòng Kiến Trúc và Tích Hợp Phần Mềm

 • Mã JOB: 13454
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; English;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Truong Phong Kien Truc va Tich Hop Phan Mem 13454]

 • Xây dựng kiến trúc tổng quan (high - level design) cho hệ thống theo kiến trúc micro -services. 
 • Định nghĩa các giao tiếp (API) giữa các thành phần của hệ thống, đảm bảo hiệu quả và tối ưu.
 • Làm việc với các bộ phận hoặc đối tác để thực hiện và triển khai hệ thống đảm bảo theo thiết kế ban đầu.
 • Tham gia tư vấn về kiến trúc của các thành phần hệ thống, khả năng mở rộng (extending), tăng quy mô (scaling), khả năng phục hồi (resiliency) và bảo mật (security).
 • Đảm bảo việc kiểm thử (testing) được thực hiện đầy đủ từ đơn vị code (unit test) đến toàn hệ thống (end – to - end) và hoàn toàn tự động hoá.
 • Xây dựng các tài liệu và thực hiện triển khai cho sản phẩm.
  • Hợp tác và cố vấn về kiến trúc (architecture), đánh giá (review) và đảm bảo chất lượng (code quality) phần mềm cho các nhóm/bộ phận liên quan, PM, Dev, QC,... hay những nhóm/ bộ phận liên quan đến sản phẩm.
  • Hỗ trợ việc thay đổi kiến trúc hoặc API phần mềm để thoả mãn sự thay đổi theo yêu cầu.
 • Có trách nhiệm phân tích những ảnh hưởng của sự thay đổi đến tổng thể hệ thống và đảm bảo sự thay đổi được kiểm thử tương ứng (test) một cách tự động.
 • Là cầu nối, là người chuyển giao thông tin giữa các cá nhân, bộ phận/ nhóm trong phát triển và vận hành Platform và là người hiểu rõ về hệ thống.
  • Quản lý và phát triển hoạt động của nhóm phát triển phần mềm. Đảm bảo tất cả các bộ phận/ nhóm trong phát triển sản phẩm được hiểu rõ và được hỗ trợ hiệu quả trong công việc
  • Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

(HCM) Junior/Senior Developers

 • Mã JOB: 13890
 • Mức lương: $500 - $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; NodeJS; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM JuniorSenior Developers 13890]

 • Your job is being a part of our team, where you will regularly wow us with your excellence work ethics, well tested, well thought code, either it’s Node.js (Reactjs), Ruby on Rails or other languages.
 • We use the best technologies possible in the market that keep the developer free from hassle so they can focus on making the best software possible.
 • Our code base is serving millions of users in the cryptocurrency space so you are going to make a huge impact.
 • Your salary: for junior ($500 - $1000), for senior ($1000 - $2000), lead ($2000+) depending on your skills.

(HCM) Tech Lead

 • Mã JOB: 13756
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; ReactJS; API;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Tech Lead 13756]

We have an exciting opportunity for a Technical Lead who would like to join a fast- growing, deep-tech and learning-friendly startup.

You will work closely with the CTO to develop the solution and grow the technology team in Vietnam. You will be based in Ho Chi Minh City, and will need to travel to Singapore for business trips on a regular basis.

Your day to day job will involve:

 • Co-lead the solution design and full-stack software development of our core interviewing and dashboard platform
 • Create data processing pipelines, beautiful UI and scalable backend architecture or APIs to interact with various partner system
 • Scaling ML models and bringing them to production.
 • Writing testable and well-documented codes, and involved in code reviews, metrics monitoring and invest time in automation
 • Identify technology team hiring needs and contribute to the hiring of team members
 • Lead and manage the future technology team on a day-to-day basis (incl. work planning, technical advising etc.)

(HCM) Back-End Developer

 • Mã JOB: 13754
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Ruby; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back End Developer 13754]

 • Develop service and design service
 • Design database schema
 • Train junior/middle software engineers
 • Developing a clean and maintainable code

(HCM) Javascript Developer

 • Mã JOB: 13753
 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Javascript Developer 13753]

KTcity, nền tảng E-learning với mô hình mới lạ, đội ngũ trẻ trung năng động đang tìm kiếm thêm 2 vị trí Javascript Developer (ReactJS, NodeJS) làm việc tại 202 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TPHCM với mức lương hàng tháng 15.000.000đ đến 20.000.000đ

Tìm hiểu thêm về KTcity (Sản phẩm của KTgroup) tại các nguồn sau:

 • Introduce: kt.city/intro
 • Tài liệu: docs.kt.city

KTcity đang tìm kiếm Javascript Developer (ReactJS & Node.js). Bạn sẽ phối hợp cùng với các Developer khác để tiến hành phát triển các tính năng mới cho nền tảng cũng như  quản lý việc trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và người dùng.

Bạn cũng sẽ tham gia vào quá trình đảm bảo hiệu suất và khả năng đáp ứng của product, tích hợp các yếu tố front-end được xây dựng bởi đồng nghiệp của bạn vào ứng dụng.

 • Sử dụng ngôn ngữ ReactJS, NodeJS để phát triển thêm các tính năng mới cho hệ thống. Sản phẩm đang trong quá trình phát triển là cũng như các hệ thống khác của công ty sau này.
 • Ứng dụng các công nghệ mới giúp nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng ứng dụng.
 • Phối hợp với các Developers khác để hoàn thiện tính năng một cách nhanh nhất có thể.

(HCM) 03 PHP Developers

 • Mã JOB: 13752
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 03 PHP Developers 13752]

Swag Soft not only develops products for other clients, we also create platforms within the company.

You will be working with our team together both in Vietnam and in Singapore to create meaningful web applications that will interfaced with mobile, desktop and in VR (Virtual Reality).

(HCM) Senior NodeJS Developer

 • Mã JOB: 13751
 • Mức lương: $1800 - $2200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior NodeJS Developer 13751]

Responsibilities

 • Develop and evolve Technical Strategy & Roadmap.
 • Develop & Define Architecture and Design a Complex Distributed System.
 • Specify, propose and present innovative solutions and lead high-quality end-to-end and design.
 • Prototype, evaluate and recommend the most suitable platform.
 • Collaborate closely with development team and scientific advisor to generate ideas and creative solutions to problems.
 • Review all critical functionality & test code. Help Teams in removing bottlenecks.

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mã JOB: 13748
 • Mức lương: $1800 - $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Back-End; AWS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Back End Developer 13748]

As the backend developer, you will have a chance to boost your skills to next level by doing the following:

 • Join brainstorming discussion to analyze and design the solution approach and apply the best practice for products.
 • Get to know about product insights and accurately implement server-side business logic for front-end and mobile.
 • Review the system and figure out what could be improved to optimize product performance.
 • Integrating with 3rd systems.
 • Experience actual running of the product you built by deploying, operating and scaling products on the cloud. In our company, we use AWS services, K8s, and Dockers.
 • We don't have hierarchy culture in our working environment. So, you will be involved in the process of building the product from end to end.

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 13749
 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; NodeJS; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full Stack Developer 13749]

 • Develop user friendly web human resource management system with the latest web development technologies mainly on NodeJS and AngularJs
 • Participate in different phases of the software development cycle including analyzing & designing, implementing, testing, and documenting
 • Working with product team and stakeholders
 • Optimize system for scalability & availability

(HCM) Junior Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 13718
 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; NodeJS; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Junior Full Stack Developer 13718]

WHO YOU ARE

The ideal candidate has extensive experience designing and building web applications based on React, Redux, Flask (Python), and many others. Worked with cloud providers like AWS, Azure, GCP,... and familiar with Linux. Even if you do not possess skill in these technologies, but you want to learn, please do apply! You must enjoy learning new things and don’t hesitate to work on frontend, backend or devops.

RESPONSIBILITIES

 • Define, develop, and maintain the TenPoint7 system.
 • Gather, analyze, and document project functional requirements
 • Define epics, user stories, tasks, and subtasks for projects
 • Design and develop new features for the system.
 • Maintain and enhance existing features of the system
 • Create unit tests, perform unit testing and fix bugs
 • Communicate project status to team members

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mã JOB: 13700
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Ruby; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Back End Developer 13700]

The Senior Backend Engineer (SBE) designs complex backend technology solutions, develops code, and tests and maintains new and existing systems. As part of Floware’s Infrastructure & Security team, he partners closely with development teams to define scope and requirements for reusable services with integration services and APIs, and to use appropriate technology solutions for the business. The BE is a key member of the team responsible for delivering robust solutions while defining backend standards for all development teams at Floware VN. 

(HCM) Back-End Developer

 • Mã JOB: 13699
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Laravel; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back End Developer 13699]

Qamera is looking for a back end developer who will join our project team. One of our client who is creating an E-Learning platform with unique business idea on raising society awareness. In this role, you will be rewarded with an opportunity to learn about design processes across the end-to-end publishing life cycle. Also, you can expect to further your experience with prototyping new ways of showcasing online training content within the context of a Content Management System.

You will be working with a distributed delivery team that consists of designers, content team, and developers. This role will help you build skills in new web-based authoring frameworks and content delivery systems.

(HN) NodeJS Developer

 • Mã JOB: 13672
 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; MySQL; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN NodeJS Developer 13672]

 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API Back-End
 • Viết API thực hiện các nghiệp vụ để cung cấp cho nhóm phát triển Front-End
 • Thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với công nghệ hiện đại: NodeJS, WebRTC, SocketCluster, Redis, RabbitMQ
 • Đọc tài liệu yêu cầu từ khách hàng để tham gia xây dựng hệ thống cùng nhóm phát triển
 • Tham gia phát triển các dự án CRM, Call Center, Contact Center, Data mining, Thương mại điện tử, ứng dụng quản lý Back office
 • Tìm hiểu các công nghệ mới

(HCM) Senior Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13624
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; Ruby on Rails; NodeJS; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Full stack Developer 13624]

We are seeking an experienced Senior Fullstack Web Developer 

 • Develop a web system which delivers a lot of value to US market
 • Work in Web Projects under management of Project Manager and in collaboration with other team members.

(HCM) Software Engineer

 • Mã JOB: 13596
 • Mức lương: $1200 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Software Engineer 13596]

Featured by Apple as the second best App to Discover Your Next Destination and the Top 5 Apps Made in Vietnam, TaleCity is a travel tech startup with a focus on personalized location-aware content for millennials to unlock unique, authentic travel experiences around the world. 

 • Discover everything from hidden gems to must-see sights and beyond.
 • Explore 52 Southeast Asian cities with travel guides to neighborhoods, street food, restaurants, bars, culture, history, activities, and nightlife.
 • Get inspired by thousands of original, high-quality, short-form stories curated and written by passionate locals.

TaleCity is brought to you by a team of passionate storytellers, designers and engineers with experience from leading tech companies Google, Facebook, Amazon, Culture Trip, and Silicon Valley-based venture capital 500 Startups. We’ve poured our collective enthusiasm, experience and heart into bringing our users the very best in modern travel.

What You’ll Do

 • Work closely with Product Manager and Engineering team to architect scalable and stable consumer and enterprise products across different platforms (iOS, Android, web)
 • Rapidly build, iterate, test and deploy new features and products
 • Maintain a high-quality robust codebase
 • Monitor the performance of the live apps

(HCM) All Level Back-end Developer

 • Mã JOB: 13400
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM All Level Back end Developer 13400]

As a Back-end Developer at GEEK Up, you will have the opportunity to:

 • Join brainstorming discussion to analyze and design the technical approach and architecture that is the best fit for the product
 • Get to know about product insights and accurately implement server-side business logic for user-facing elements
 • Review the system and figure out what could be improved to optimize product performance
 • Experience actual running of the product you built by deploying, operating and scaling products on cloud (Docker, AWS, DigitalOcean, Cloudflare,…)
 • Involve in the process of building a product from A to Z: from ideation and consulting to development and improvements with feedbacks from end-users
 • Work directly with clients to well capture their expectation, requirements and feedbacks

(HCM) Back-end Developer

 • Mã JOB: 13402
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Ruby; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back end Developer 13402]

 • Develop service and design service
 • Design database schema
 • Train junior/middle software engineers
 • Developing a clean and maintainable code

(HCM) Senior/Junior NodeJS Developer

 • Mã JOB: 13373
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; English;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM SeniorJunior NodeJS Developer 13373]

 • To write software programs from design specifications that are in compliance with established coding quality standard of the company;
 • Perform the code review, code refactor if required;
 • To be trained or self-train on new technologies;
 • Plans, executes and document unit/functional/integration tests;
 • Encourage to contribute the ideas for system architecture and design decisions;
 • Join in all required phases from planning, estimation, designing, developing the implementation, testing, and deployment to maintenance.

(HCM) Junior Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13371
 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; NodeJS; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Junior Full stack Developer 13371]

WHO YOU ARE

The ideal candidate has extensive experience designing and building web applications based on React, Redux, Flask (Python), and many others. Worked with cloud providers like AWS, Azure, GCP,... and familiar with Linux. Even if you do not possess skill in these technologies, but you want to learn, please do apply! You must enjoy learning new things and don’t hesitate to work on frontend, backend or devops.

RESPONSIBILITIES

 • Define, develop, and maintain the TenPoint7 system.
 • Gather, analyze, and document project functional requirements
 • Define epics, user stories, tasks, and subtasks for projects
 • Design and develop new features for the system.
 • Maintain and enhance existing features of the system
 • Create unit tests, perform unit testing and fix bugs
 • Communicate project status to team members

(HCM) Senior Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13372
 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; NodeJS; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Full stack Developer 13372]

WHO YOU ARE

The ideal candidate has extensive experience designing and building web application base on React, Redux, D3, Flask (Python), and many others. Experience developing and maintaining a commercial quality B2B SaaS platform is highly preferred as well as involvement on AWS (Amazon Web Services) or Microsoft Azure. Even if you do not possess skill in these technologies and architectures, but you are a knowledgeable, experienced frontend engineering, please do apply! You must enjoy mentoring junior team members and acting as scrum master to successfully deliver projects using an agile methodology. Skills required include requirements analysis, data architecture, solution design and development, team building, project management, and client communication. The individual must be powerfully passionate, self-reliant, and analytical with proven characteristics of reliability and innovative thinking.

RESPONSIBILITIES

 • Define, develop, and maintain the TenPoint7 Cloud platform
 • Lead activities to gather, analyze, and document project functional requirements
 • Define epics, user stories, tasks, and subtasks for projects
 • Design and develop new features for the SaaS platform
 • Maintain and enhance existing features of the SaaS platform
 • Create unit tests, perform unit testing and fix bugs
 • Assist in project management responsibilities including scope, schedule, issues and risks
 • Help validate that solutions meet requirements and service/quality level agreements
 • Communicate project status to team members
 • Mentor junior team members
 • Maintain quality standards of excellence and ensure compliance with TenPoint7 delivery standards and best practices

(HCM) 05 Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 13370
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 05 Full Stack Developer 13370]

REAL ESTATE INDUSTRY

We are looking for a highly skilled computer programmer who is comfortable with both front and back end programming. Full Stack Developers are responsible for developing and designing front end web architecture, ensuring the responsiveness of applications and working alongside graphic designers for web design features, among other duties.

Full Stack Developers will be required to see out a project from conception to final product, requiring good organizational skills and attention to detail.

---> We open for both Full Stack or Front/Back End positions

 • Developing front end website architecture.
 • Designing user interactions on web pages.
 • Developing back end website applications.
 • Creating servers and databases for functionality.
 • Ensuring cross-platform optimization for mobile phones.
 • Ensuring responsiveness of applications.
 • Working alongside graphic designers for web design features.
 • Designing and developing APIs; Work with API endpoints for dynamic content updating;
 • Build reusable components/modules for static websites with responsive design;
 • Ensure UI/UX of developed pages with near pixel-perfect design;
 • Develop and optimize front-end UI to ensure the application is rendered consistently in cross-browser environments.

(HCM) Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 13369
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Front end Developer 13369]

 • Implementing High Quality web site/application
 • Integrating the front-end elements built by your co-workers into the application.
 • Testing carefully functions, projects before delivering to customers.
 • Sharing development knowledge, challenges with other members.

(HCM) Full-Stack Engineer

 • Mã JOB: 13366
 • Mức lương: $900 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full Stack Engineer 13366]

Knorex develops a cloud-based, highly scalable, all-in-one advertising and marketing platform called Knorex XPO™ (https://xpo.knorex.com/) where Advertisers, Agencies and Publishers can easily create, optimize & publish Dynamic Ads worldwide with speed and ease. You will work closely with our cross-country teams located regionally to learn about the platform, business and technical requirements and translating them into implementation plan. As the platform is constantly evolving due to the exciting change in technologies, you are also encouraged to think and come up with new ideas and pragmatic solutions to the challenging problems that we will be facing.

You will specialize in building high-quality, responsive and elegant web applications using modern web technologies (HTML5, CSS3, JS, AngularJS, React,...) for clients worldwide. You will work closely with other team members to ensure the timely delivery of the planned tasks and critically assess and monitor the efficiency and/or effectiveness of the applications.

Key Responsibilities:

 • Plan, organize and develop user-facing features for the components in our dynamic ads platform.
 • Write and optimize client-side code of the web applications, create fast application with good UI/UX
 • Work with other members to develop and integrate new features including other third-party systems and plugins into our platform.
 • Evaluate and identify new technologies for implementation and incorporation.
 • Communicate with our business and product heads to understand clients’ requirements.
 • Respond and follow up to incorporate feedback and draw new insights.
 • Prioritize tasks to meet multiple deadlines.

(HCM) NodeJS Developer

 • Mã JOB: 13365
 • Mức lương: $700 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; NodeJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM NodeJS Developer 13365]

We have a great opportunity to join our team and work on the enhancement or one of the top Facebook Marketing partners in the word. The successful candidate will work closely with the Solutions Development team to improve the current product of a next generation Social Advertising Operating Optimization Tool. 

This a very great opportunity for an energetic and motivated developer who wants to learn latest technologies related with marketing, social media and advertising

You will work as a senior front end developer in this project related to Node JS technology.

 • Analyze the client requirements
 • Propose technical solutions for client.
 • Perform as a key member in technical problem resolution on projects under experienced team leaders.
 • Collaborates with leads to explore existing systems, determines areas of complexity, potential risks to successful implementation, learns the applications capabilities
 • Follows coding standards, builds appropriate unit tests, integration tests and deployment scripts.

(HCM) Senior NodeJS Developers

 • Mã JOB: 13364
 • Mức lương: $1200 - $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; AWS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior NodeJS Developers 13364]

Would you like to work with the latest technologies, great people, awesome international projects at a global company and land a CRAZY SIGN-ON BONUS OF UP TO 100 MILLION VND? Well, then read on!  

You will have an on-boarding period in Jakarta and work with your talented project team in HCMC office.

WHAT WILL YOU DO?

 • As a backend developer, you will code and test back-end services in Node JS.
 • Design, implement and/or use RESTful web services
 • Building scalable microservices-based system
 • Understand the needs of the customer or business and utilize this knowledge to develop applications that are consistent with the specific needs and requests of the customer
 • Participate in agile software development, prototyping and code reviews with a small team of developers.

(HCM) Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13349
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; .NET; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full stack Developer 13349]

 • Develop front-end and back-end
 • Develop mobile and web applications using Dotnet, NodeJS, ReactJS
 • Translate stories from product owner into product features
 • Be more than a coder - make suggestion for our product
 • Ensure scaleability and redundancy of various tools to be developed

(HCM) Technical Team Leader

 • Mã JOB: 13346
 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; ReactJS; Technical Leader;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Technical Team Leader 13346]

We’re looking for a great Technical Leader who will thrive in our interdisciplinary and collaborative environment and someone who wants to take ownership of their contribution to our organization.

You will need to identify pending problems, take responsibility to ensure that a solution is found and demonstrate the ability to effectively lead, communicate and work along with members of our company to ensure a great experience for all. While ensuring quality, consistently meeting timelines, and juggling multiple projects.

 • Leading a team of >10. Able to do work assessment in order to evaluate team member's skill efficiency. - Work with CEO and discuss with the core team for selecting technologies for company's products
 • Review and design microservice architecture for Bigbom's Advertising API.
 • Managing technical implementation for Bigbom's Front-End application using ReactJS.
 • Directly involve into product development by coding with Back-End and Front-End team. 

(HCM) NodeJS Games Server

 • Mã JOB: 13334
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: MySQL; NodeJS; Game;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM NodeJS Games Server 13334]

Asean Fan is now seeking for enthusiastic and passionate NodeJS Game Server. Joining our team you have opportunities to take active roles to grow your career as fast as possible.

We love challenges, we love to learn new things every day. If you do too, we would love to work with you.

What will you do?

 • Design, implementation, deployment and maintenance of available backends for live games.
 • Work on bug fixing and improving game performance.
 • Game team are typically small, and server engineers will contribute to the game design discussion
 • Version control – Git.
 • Develop and run server