TOP việc làm PHP

Tổng hợp việc làm PHP mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Full-stack Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Full-Stack; Web;

Full-Stack Senior Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; Full-Stack;

Front-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; ReactJS;

Web Developer

 • Mức lương: $500 - $800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

PHP Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

Back-End NodeJS Developer ( All Levels )

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Back-End; ReactJS;

Web Developer

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

Web Developer

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

PHP Software Engineer

 • Mức lương: $700 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

PHP/Javascript Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Magento; JavaScript;

PHP Developer

 • Mức lương: $500 - $1100
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

[Cần Gấp] 02 Lập Trình Viên PHP

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Full-stack Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Full-Stack; Web;

PHP Developer

 • Mức lương: $700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

(HN) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript;

(HCM) 03 PHP Developers

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

(HCM) PHP Drupal Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

(HCM) Web Developer (all levels)

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

(HCM) Full-Stack Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

(HN) PHP Drupal Developer - Up to $1800

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

(HN) 03 Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

(HN) 10 PHP Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

(HN) Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python;

Back-End Developer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python; Back-End;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python; Ruby;

Full-Stack Senior Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; Full-Stack;

Tech Lead

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

Front-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; ReactJS;

Web Developer

 • Mức lương: $500 - $800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

(HN) 05 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#;

PHP Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Laravel;

Back-End NodeJS Developer ( All Levels )

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Back-End; ReactJS;

Web Developer

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

Web Developer

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

PHP Software Engineer

 • Mức lương: $700 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

PHP/Javascript Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Magento; JavaScript;

30 Fresher PHP/ReactJS Developers

 • Mức lương: $10000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; ReactJS;

Junior Web Developer

 • Mức lương: $500 - $750
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Web; LAMP;

PHP/ NodeJS Developer

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

PHP Developer

 • Mức lương: $500 - $1100
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

Full-Stack Developer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: PHP; Laravel; CodeIgniter;

05 Kỹ Sư Phần Mềm/ Lập Trình Viên

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#;

Front-End Developer

 • Mức lương: $750
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Front-End; Angular;

05 Lập Trình Viên PHP

 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

[Cần Gấp] 02 Lập Trình Viên PHP

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

(HCM) Junior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

(HN) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

(HCM) 02 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; .NET;

(HN) 05 PHP Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Laravel;