TOP việc làm PHP

Tổng hợp việc làm PHP mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 02/2019.

PHP DEVELOPER

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

[Cần Gấp] 02 PHP Developer

 • Mức lương: $12000000 - $26000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Agile; MySQL;

Full-Stack Developer

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; C#; .NET;

Senior PHP Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Senior PHP Developer

 • Mức lương: $1700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

Lập Trình Viên Web ( All Levels) | Lương Cao - HELIGATE

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

Full-Stack Developer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: PHP; Laravel; CodeIgniter; Full-Stack;

Technical Project Manager

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; Project Manager; Japanese - N2;

Back-end Developer

 • Mức lương: $500 - $700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Back-End; Web;

PHP Developer | COMPETITIVE SALARY

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Laravel;

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

Full-stack Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Full-Stack; Web;

PHP Developer

 • Mức lương: $600 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

PHP DEVELOPER

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

[Cần Gấp] 02 PHP Developer

 • Mức lương: $12000000 - $26000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Agile; MySQL;

Full-Stack Developer

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; C#; .NET;

Lập Trình Viên Web

 • Mức lương: $500 - $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Python;

Senior PHP Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

Senior PHP Developer

 • Mức lương: $1700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

Lập Trình Viên Web ( All Levels) | Lương Cao - HELIGATE

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL; Yii; Laravel;

Full-Stack Developer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: PHP; Laravel; CodeIgniter; Full-Stack;

Technical Project Manager

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; Project Manager; Japanese - N2;

Back-end Developer

 • Mức lương: $500 - $700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Back-End; Web;

10 Software Back-end Developers | Up to $2000

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Mobile; Back-End;

Software Developers

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

02 Lập Trình Viên Junior PHP

 • Mức lương: $600 - $800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; MySQL;

PHP Developer | Up to 1800$

 • Mức lương: $1000 - $1800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Laravel; Docker;

PHP Developer | COMPETITIVE SALARY

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Laravel;

Back-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1700
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; Python; Git; Golang; Ruby; Back-End;

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

FUTURE CHIEF ARCHITECT

 • Mức lương: $1500 - $2500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

15 Fresher/Junior Software Developers

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET; Scala;

02 Lập Trình Viên PHP

 • Mức lương: $12000000 - $14000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

(HN) Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; .NET;

(HCM) Full-stack Developer

 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Full-Stack;

(HCM) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Laravel;

(HCM) 03 Senior Back-End Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

Full-stack Developer

 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Laravel; SVN; Git; Full-Stack;

(HN) 15 Junior/Senior PHP Developer - ĐI LÀM NGAY

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

(HN) Web Developer - Có thể làm sau Tết

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#;

(HN) 05 PHP Developers - Nhận đi làm sau tết

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP;

(HCM) Junior & Senior PHP Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; Magento;

(HCM) PHP Web Developer (all levels)

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

(HCM) Senior PHP Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; MySQL;

(HCM) PHP Developer for JP Project

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

(HCM) 15 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; Python;

(HCM) PHP Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java;

(HN) Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; C#; SQL;