TOP việc làm Python

Tổng hợp việc làm Python mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Full-stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; NodeJS; Full-Stack;

Back-End Developer

 • Mức lương: $500 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; C#; Python;

Lập Trình Viên Python

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python;

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Ruby;

(HN) Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python;

Back-End Developer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python; Back-End;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Python;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python; Ruby;

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS;

(HCM) Back-End Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Database;

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Golang;

Full-stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; NodeJS; Full-Stack;

Back-End Developer

 • Mức lương: $500 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; C#; Python;

Lập Trình Viên Python

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python;

Full-stack or Python Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Full-Stack;

Back-End Engineer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; .NET; Back-End;

(HCM) Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; .NET;

(HCM) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; NodeJS;