TOP việc làm Python

Tổng hợp việc làm Python mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 04/2019. Các tin tuyển dụng Python vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

LẬP TRÌNH VIÊN ODOO/PYTHON

 • Mã JOB: 12474
 • Mức lương: $800 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Odoo;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [LAP TRINH VIEN ODOOPYTHON 12474]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia phát triển các ứng dụng network/system (Odoo, open ERP)
 • Tham gia phát triển các hệ thống và module cho nền tảng Cloud Computing của Công ty
 • Tham gia phát triển các RESTful Web Service sử dụng ngôn ngữ Python.

Lập Trình Viên Python

 • Mã JOB: 12418
 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Python 12418]

 • Lập trình viên Python Web trên nền Framework odoo.
 • Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng vừa và nhỏ: 
  • Quản lý Nhân sự tiền lương
  • Quản lý Tài chính kế toán
  • Quản lý Mua bán hàng
  • Quản lý Kho hàng
  • Quản lý Dự án
  • CRM…
 • Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng (URD, SRS). 
 • Tham gia thiết kế và viết các tài liệu thiết kế chi tiết (SAD, SDD, Screen Design).
 • Phối hợp với thành viên nhóm dự án, nhóm QA, Test, khách hàng triển khai dự án.
 • Xây dựng kế hoạch công việc, báo cáo, đánh giá công việc của cá nhân, đóng góp các sáng kiến nâng cao chất lượng, năng xuất công việc.

Junior Back-End Developer

 • Mã JOB: 12337
 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Python; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior Back End Developer 12337]

We are looking for Talented Back-end Developers (A-Players) to join our growing Tech team to complete the great challenges:
 • Automate "all-in-one" influencer platform by self-serve management tools and real-time communication systems.
 • Collect billions of data points about influencers and their followers.
 • Revolutionize influencer marketing industry by AI.
A-Players that we looking for match with culture of tech team and have aptitude of learning new things. They must have strong, firsthand technical expertise in back-end technologies and ability to fashion robust scalable solutions. They must be at ease working in an agile environment with little supervision and embody a passion for continuous improvement and test-driven development.
 
RESPONSIBILITY
 • Work with other teams – product, sales, operation – to determine needs for platform.
 • Design optimal, scalable architecture and database based on Hiip’s software stacks: Laravel, Node.js, Python, MySQL, MongoDB, AWS and new others cool technologies.
 • Implement services of Big Data & Web systems follow modular programming and clean code principles.
 • Work with others member of Product & Tech team to develop solutions that optimize product .development process with Scrum.

Lập Trình Viên Python

 • Mã JOB: 12256
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Django; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Python 12256]

 • Công ty mình đang cần lập trình viên Web với Python.
 • Xây dựng và phát triển các dự án web system theo yêu cầu của khách hàng Nhật, Mỹ.
 • Lương cạnh tranh, lên đến 800$.
 • Có hỗ trợ tiền ăn trưa.

JUNIOR DATA ENGINEER

 • Mã JOB: 12222
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; Python; Database;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JUNIOR DATA ENGINEER 12222]

We are looking for Talented Data Engineer (A-Players) who will help us build a data center and collaborate with the AI team to apply machine learning algorithms to improve recommender system.
A-Players that we looking for match with culture of tech team and have aptitude of learning new things. They must have strong, firsthand technical expertise in full-stack technologies and ability to fashion robust scalable solutions. They must be at ease working in an agile environment with little supervision and embody a passion for continuous improvement and test-driven development.

RESPONSIBILITY

 • Design and build optimal, scalable architectural data warehouse solutions, store and process data based on Hiip’s software stacks: Python, MongoDB, MySQL.
 • Implement services follow modular programming and clean code principles.
 • Responsibility for database architect testing for scalability and performance.
 • Work independently and part of teams to develop solutions that optimize product development process with Scrum.

20 Fresher/Junior Software Developers

 • Mã JOB: 12214
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; C++; Java; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [20 FresherJunior Software Developers 12214]

 • Nghiên cứu công nghệ và công cụ phát triển phần mềm.
 • Phân tích thiết kế các hệ thống, database, kiến trúc hệ thống.
 • Thực hiện thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi chương trình.
 • Có khả năng review code và phân chia công việc, đào tạo thành viên là một lợi thế.

LẬP TRÌNH VIÊN ODOO/PYTHON

 • Mã JOB: 12474
 • Mức lương: $800 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Odoo;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [LAP TRINH VIEN ODOOPYTHON 12474]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia phát triển các ứng dụng network/system (Odoo, open ERP)
 • Tham gia phát triển các hệ thống và module cho nền tảng Cloud Computing của Công ty
 • Tham gia phát triển các RESTful Web Service sử dụng ngôn ngữ Python.

Lập Trình Viên Python

 • Mã JOB: 12418
 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Python 12418]

 • Lập trình viên Python Web trên nền Framework odoo.
 • Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng vừa và nhỏ: 
  • Quản lý Nhân sự tiền lương
  • Quản lý Tài chính kế toán
  • Quản lý Mua bán hàng
  • Quản lý Kho hàng
  • Quản lý Dự án
  • CRM…
 • Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng (URD, SRS). 
 • Tham gia thiết kế và viết các tài liệu thiết kế chi tiết (SAD, SDD, Screen Design).
 • Phối hợp với thành viên nhóm dự án, nhóm QA, Test, khách hàng triển khai dự án.
 • Xây dựng kế hoạch công việc, báo cáo, đánh giá công việc của cá nhân, đóng góp các sáng kiến nâng cao chất lượng, năng xuất công việc.

Junior Back-End Developer

 • Mã JOB: 12337
 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Python; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior Back End Developer 12337]

We are looking for Talented Back-end Developers (A-Players) to join our growing Tech team to complete the great challenges:
 • Automate "all-in-one" influencer platform by self-serve management tools and real-time communication systems.
 • Collect billions of data points about influencers and their followers.
 • Revolutionize influencer marketing industry by AI.
A-Players that we looking for match with culture of tech team and have aptitude of learning new things. They must have strong, firsthand technical expertise in back-end technologies and ability to fashion robust scalable solutions. They must be at ease working in an agile environment with little supervision and embody a passion for continuous improvement and test-driven development.
 
RESPONSIBILITY
 • Work with other teams – product, sales, operation – to determine needs for platform.
 • Design optimal, scalable architecture and database based on Hiip’s software stacks: Laravel, Node.js, Python, MySQL, MongoDB, AWS and new others cool technologies.
 • Implement services of Big Data & Web systems follow modular programming and clean code principles.
 • Work with others member of Product & Tech team to develop solutions that optimize product .development process with Scrum.

03 Fresher/Junior Developers

 • Mã JOB: 12295
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Django; Java; Python; Spring;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 FresherJunior Developers 12295]

Mô tả công việc:

 • Phát triển website trên Python - Django framework.
 • Bảo trì, phát triển thêm các tính năng cho các Website trên Java - Spring framework.

Lập Trình Viên Python

 • Mã JOB: 12256
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Django; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Python 12256]

 • Công ty mình đang cần lập trình viên Web với Python.
 • Xây dựng và phát triển các dự án web system theo yêu cầu của khách hàng Nhật, Mỹ.
 • Lương cạnh tranh, lên đến 800$.
 • Có hỗ trợ tiền ăn trưa.

JUNIOR DATA ENGINEER

 • Mã JOB: 12222
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; Python; Database;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JUNIOR DATA ENGINEER 12222]

We are looking for Talented Data Engineer (A-Players) who will help us build a data center and collaborate with the AI team to apply machine learning algorithms to improve recommender system.
A-Players that we looking for match with culture of tech team and have aptitude of learning new things. They must have strong, firsthand technical expertise in full-stack technologies and ability to fashion robust scalable solutions. They must be at ease working in an agile environment with little supervision and embody a passion for continuous improvement and test-driven development.

RESPONSIBILITY

 • Design and build optimal, scalable architectural data warehouse solutions, store and process data based on Hiip’s software stacks: Python, MongoDB, MySQL.
 • Implement services follow modular programming and clean code principles.
 • Responsibility for database architect testing for scalability and performance.
 • Work independently and part of teams to develop solutions that optimize product development process with Scrum.

20 Fresher/Junior Software Developers

 • Mã JOB: 12214
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; C++; Java; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [20 FresherJunior Software Developers 12214]

 • Nghiên cứu công nghệ và công cụ phát triển phần mềm.
 • Phân tích thiết kế các hệ thống, database, kiến trúc hệ thống.
 • Thực hiện thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi chương trình.
 • Có khả năng review code và phân chia công việc, đào tạo thành viên là một lợi thế.

Lập Trình Viên Python

 • Mã JOB: 12203
 • Mức lương: $20000000 - $25000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Python; Technical Leader;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Python 12203]

 • Lập trình viên Python trên nền Framework Odoo
 • Tham gia phát triển, bảo trì, triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng vừa và nhỏ
 • Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng (URD, SRS).
 • Tham gia thiết kế và viết các tài liệu thiết kế chi tiết (SAD, SDD, Screen Design)
 • Phối hợp với thành viên nhóm dự án, nhóm QA, Test, khách hàng triển khai dự án
 • Xây dựng kế hoạch công việc, báo cáo, đánh giá công việc của cá nhân, đóng góp các sáng kiến nâng cao chất lượng, năng xuất công việc

Back-End Developer

 • Mã JOB: 12164
 • Mức lương: $500 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; C#; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Developer 12164]

 • Tham gia phát triển các dự án, hệ thống quản lý.
 • Thực hiện và phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án.

Senior Data Visualization Analyst

 • Mã JOB: 12116
 • Mức lương: $1800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: SQL; Python; Data Analytics;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Data Visualization Analyst 12116]

About you

 • You are a talented and passion driven individual who values working in a fast-growing environment, delivering high quality client-oriented services and collaborating with your peers.
 • You are a motivated, detailed oriented, have technical skills and energetic person who works well in a fast-paced, dynamic small-team environment. You learn quickly and are passionate about helping others.
 • You desire to be part of a fast-growing company and contribute to the mission of building the tool of choice of ambitious companies that everyday strive to enhance their daily recruitment operations.
 • You are oriented to grow and so are we: our customer base in the past 6 months have been growing significantly and are poised to even more growing by the end of 2019.

About Vincere

 • Vincere.io is a SaaS cloud recruitment tool empowering the executive search and staffing agencies to recruit the best talent in 50+ countries spread across 5 continents. We have been voted as the no.1 front runner technology in the category of ATS software in 2018 which is conducted by Gartner thru Software Advice. This is a flattering testament from our loyal customers around the globe!
 • At Vincere we are passionate about what we do. As you are equally driven we are so we are looking forward to meet you to join us on this journey of rapid expansion.

Responsibilities:

 • Build visual interfaces, shared visualization components, and custom visualizations for communicating data.
 • Collaborate with Data Designers to iterate on the design and implementation of data visualization products.
 • Work with Database Administrators to build features.
 • Champion the relationship between Data Science, Design, and Product teams.
 • Participate in design and code reviews.
 • Guide principles for data visualization for all interfaces and tools.
 • Participate in the creation and support of BI development standards and best practices.
 • Participate in the on-going development of the business intelligence and data warehousing functions within the wider organization.
 • Explore and recommend emerging technologies and techniques to support/enhance BI landscape components.

[Junior] Software Engineer

 • Mã JOB: 12074
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Django; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Junior Software Engineer 12074]

 • Working with higher level software engineers to develop, test, and maintain web or mobile applications.
 • Assisting in the collection and documentation of user's requirements, development of user stories, and estimates.
 • Design, develop, and unit tests in accordance with established standards.
 • Preparing reports, manuals and other documentation on the status, operation and maintenance of software.
 • Participating in peer-reviews of solution designs and related code.
 • Package and support deployment of releases.
 • Developing, refining, and tuning integrations between applications.
 • Analyzing and resolving technical and application problems.
 • Develops software solutions by studying information needs; conferring with users; studying systems flow, data usage, and work processes; investigating problem areas; following the software development lifecycle.
 • Determines operational feasibility by evaluating analysis, problem definition, requirements, solution development, and proposed solutions.
 • Updates job knowledge (internal Wiki) by studying state-of-the-art development tools, programming techniques, and computing equipment; participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations.
 • Supports and develops junior software engineers by providing advice, coaching and educational opportunities.
 • Doing code review & make sure the quality of code.
 • At least 1 new seminar per month about applying tech and how to do things better in engineering.
 • Performance measuring & tuning to make the application faster.
 • In charge of stability & scalability of the application.

Python Developer|Up to $1000

 • Mã JOB: 12063
 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; PostgreSql; Python; Odoo;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Python DeveloperUp to1000 12063]

 • Tiếp nhận các yêu cầu về Odoo (OpenERP), phân tích và xây dựng giải pháp, xây dựng chức năng theo yêu cầu của công ty.
 • Hỗ trợ end-users trong quá trình vận hành hệ thống: Hướng dẫn, đào tạo, xử lý các tình huống phát sinh.
 • Cấu hình, chức năng của Odoo (OpenERP) đào tạo hướng dẫn lại trong nội bộ.

Chương trình tuyển dụng Master Code

 • Mã JOB: 11902
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; .NET; Ruby;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Chuong trinh tuyen dung Master Code 11902]

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

 • Trở thành senior dev, software architect hoặc CTO sau 3~5 năm
 • Cân bằng cuộc sống và công việc với những kì nghỉ từ 6~10 ngày sau mỗi 3 tháng làm việc trong dự án
 • Được đánh giá và ghi nhận liên tục, 3 tháng 1 lần để tăng level và thưởng năng suất.
 • Onsite kết hợp du lịch tại nước ngoài 3-6 tháng (Bangkok- Jakarta)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

25 Master Code là chương trình tuyển dụng chuyên gia IT cao cấp của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ, có bản lĩnh, đảm đương được các vị trí software architect hoặc CTO trong tương lai và cùng Topica thực hiện sứ mệnh chiếm lĩnh thị trường công nghệ giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á.

Trong thời gian làm việc tại Topica, từ ngay ngày đầu, ứng viên đã có thể lựa chọn tham gia ngay các dự án trọng điểm cấp tổ hợp như dự án Ecosystem xây dựng hệ sinh thái giáo dục trên nền tảng công nghệ mà core value là AI, machine learning - ứng dụng công nghệ 4.0 tiên tiến nhất cùng nhiều platform con để xoáy dữ liệu người dùng.

Ứng viên có thể thoả sức chinh phục các dự án tập trung những chuyên gia, quản lý hàng đầu Tổ hợp cũng như lựa chọn core team với nhiều chuyên gia, quản lý IT khủng để đầu quân.

SẴN SÀNG TRẢI NGHIỆM NHỮNG THÁCH THỨC: 

 • Tham gia phát triển hệ thống phần mềm lớn, trọng điểm cùng các software architect của tổ hợp.
 • Phát triển sản phẩm/module mới hoạt động ổn định 
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và chất lượng code.
 • Tuân thủ quy trình phát triển sản phẩm theo mô hình Agile, Scrum
 • Đào tạo, hướng dẫn hoặc là techleader các thành viên khác trong team

(HCM) Software Architect

 • Mã JOB: 12485
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; NodeJS; Scala; Software Architect;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Software Architect 12485]

WHO YOU ARE

The ideal candidate has extensive experience designing and developing software systems and applications. You can create software tailored to a clients’ specific needs or create products geared for consumers, such as web application. You act as high-level decision makers in the process, determining everything from design choices to technical standards, such as platforms and coding standards.

RESPONSIBILITIES

 • Evaluate and identify software solutions. Work with a client to discuss what they need their custom software to do or looking at poor-behaving software and finding ways to improve it. Look at existing products and find ways to better them or revolutionize them. Conduct research, gather information, interpret data, and then create a solution.
 • Act as the lead person on all software development projects. This may include creating a team of workers suitable for the scope of the project, assigning duties to the staff, creating a timeline for the project, and performing cost analysis and budgeting functions. Manage the analysis, design, programming, testing and deployment.
 • Document every aspect of a system or application.
 • Coaching and mentoring one’s development team. Share skills and expertise with the team as well as set a positive example for them. Encourage team members to think creatively as well as keep them motivated.
 • Make your hands dirty and lead by example.

(HCM) Junior Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 12411
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Junior Full Stack Developer 12411]

YouNet is growing fast with a lot of exciting projects ranging from building Natural Language Processing models serving millions of requests per day, to developing advanced analytic platforms mining and ranking data from billion of social interactions.

To tackle problems that are getting more and more complex, we are committed to become a leading technology company in Vietnam by only focusing on making our product excellent, but also making our engineering foundation excellent. We are currently looking for engineers who are versatile, data-driven, display leadership qualities and are enthusiastic to face new problems across the full-stack as we continue to push technology forward.

SociaLift is a flagship product in our social analytic ecosystem, it collects huge amount of data from all popular social networks, filters out low quality results by a simple machine learning model built on SVM, auto-categorize data using topic modeling, evaluate sentiment using our proprietary deep learning sentiment model, store and aggregate terabytes of historical data using Hadoop pipelines, … just to name a few technologies. As we grow, the SociaLift team is facing many interesting problems and is in need of more talents to help us solve them.

Responsibilities of FullStack Developer:

 • Design and develop front-end and back-end for our web application.
 • Work closely with BA and Product Owner to understand and improve product’s features.
 • Work closely with the R&D team to research and develop advanced analytic metrics and machine learning features.
 • Learn software engineering practices for coding at scale including code review, unit testing, CI/CD workflow, and more.
 • Willing to learn new technologies as needed such as working with our Hadoop clusters, develop microservices on Kubernetes, ...

(HCM) 05 Back-end Python Developer

 • Mã JOB: 12353
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 05 Back end Python Developer 12353]

 • Build efficient, testable, scalable, and reusable modules
 • Solve complex performance problems and architectural challenges
 • Not only be cooperative and friendly, but also proactive and responsible and great believer of teamwork
 • For Senior Engineering Positions: - Play a lead role either in terms of technical development and architecture, or in terms of team management, Mentor and nurture engineers

(HCM) Python Developer

 • Mã JOB: 12352
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Python Developer 12352]

 • Responsible for building and maintaining the data systems.
 • Gather requirements, architect, and design extremely large-scale distributed data systems.
 • Develop software systems and (micro) services in Java and Python.
 • Integrate the best open source tools and technologies.
 • Assemble platforms and frameworks to automate business processes.
 • Work with internal technology, research and portfolio management teams

(HCM) 20 Go/Golang Developers

 • Mã JOB: 12350
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Golang;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 20 GoGolang Developers 12350]

We are looking for 20 Go Developers working at Ho Chi Minh city Or Thai Lan

 • Work with technical architect on the project's architect design
 • Work as a key developer to develop Go packages and programs that are scalable and maintainable
 • Report to project leader or manager.
 • Estimate your tasks
 • Coordinate with the rest of the team working on different layers of the infrastructure

(HCM) Fullstack Developer

 • Mã JOB: 12351
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Python; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Fullstack Developer 12351]

What will you do

 • Work closed with team leader to execute the product plan and features.
 • Implement, test, maintain, and troubleshoot server application.
 • Progress report to leader.

(HCM) Technical Artist

 • Mã JOB: 12333
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; 3D Max;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Technical Artist 12333]

Sparx* is currently looking for a talented Technical Artist who is half engineer and half artist, speaking the language of the programmer but can dance to the tune of an artist.  Dancing between the often blurry line of technical limits and artistic vision.

Responsibilities:

 • Day-to-day support of our art teams, inside and outside the 3d application.
 • Creation of basic automation scripts, small tools inside and outside the 3d application.
 •  Installation and troubleshooting of art software, plugins and scripts.
 • Supporting producers and team leaders in planning deployment of tools.
 • Train art teams in use of specific tools and best practices.

(HCM) Back-end Developer

 • Mã JOB: 12282
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back end Developer 12282]

 • Tham gia phát triển các dự án, hệ thống quản lý
 • Thực hiện và phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của Quản lý dự án

Location:

 • Hồ Chí Minh: Tòa nhà Đảm bảo an toàn Hàng hải, 42 Đường Tự Cường, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà HH3 SUDICO, KĐT Mễ Trì, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Đà Nẵng: Tầng 11 Toà nhà Thông Tấn Xã Việt Nam, 81 Quang Trung, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

(HCM) Back-end Developer

 • Mã JOB: 12277
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back end Developer 12277]

The Back End Developer is responsible for building back end applications to support the company’s wide range of services and products:

 • IoT devices.
 • Data collection and analytics.
 • Video/Audio streaming
 • VoIP calls and messaging
 • The Back End Developer is also expected to work closely with DevOps to ensure that their applications run and integrate well with other part of the system.

(HN) Back-end Developer

 • Mã JOB: 12172
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Ruby; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Back end Developer 12172]

 • You must be a developer with a keen sense of good system design and application architecture.
 • Build reusable code, library to provide open solution for team and for clients.
 • Build automation solutions in monitor, operation & report of team.
 • Maintain & optimize code base, enable scalability & cross platform compatibility of system.

(HN) Image Processing Engineer

 • Mã JOB: 12012
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Image Processing Engineer 12012]

 • Xây dựng từ đầu/cải tiến thư viện nhận dạng, xử lý ảnh trên thiết bị nhúng/di động.

(HCM) Web Application Developer

 • Mã JOB: 12013
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Web Application Developer 12013]

Job Description: 

 • Collect/Study/Analysis user request/requirement.
 • Produce Object Oriented source code in respect of local best practices and guidelines.
 • Build Database basic objects (Tables, Stored Procedures, Scheduled Jobs).
 • Respect Project calendar and delivery date.
 • Modeling Technology: UML, MERISE.

Typical work activities: 

 • Establishing a detailed program specification through discussion with requester.
 • Clarifying what actions the program is intended to perform.
 • Devising possible solutions to anticipated problems.
 • Working as part of a team, which may be established purely for a particular project, to write a specific section of the program.
 • Testing sample data-sets to check that output from the program works as intended.
 • Conducting testing and installing the program into production.
 • Reacting to problems and correcting the program as necessary.
 • Evaluating and increasing the program's effectiveness.
 • Adapting the program to new requirements, as necessary.
 • Writing detailed documentation for the operation of the program by users and computer operators.
 • Updating, repairing, modifying and developing existing software and generic applications.

(HCM) Software Engineer

 • Mã JOB: 12005
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C++; Python;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Software Engineer 12005]

We are looking for seasoned Software Engineer to deliver amazing technologies for our customers. This role will develop, test, and deliver new capabilities for the OPSWAT next generation Sandbox technology. The ideal candidate will be a creative thinker and self-starter who can handle various type of technical problems with efficiency and effectiveness. We are looking for candidates that can demonstrate well-honed ability in creating next generation technology and a high bar for design quality.

What You Will Be Doing:
• Being part of overall architecture and key components design for the current and future Sandbox technology.
• Producing clean and secure code to deliver high quality technology.
• Producing technical solution for specific problem.
• Collaborating with the team to guarantee quality and ontime delivery.
• Enhancing the exist automation testing framework to achieve test driven development.

(HCM) Back-end Developer

 • Mã JOB: 11924
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back end Developer 11924]

The Back End Developer is responsible for building back end applications to support the company’s wide range of services and products:

 • IoT devices.
 • Data collection and analytics.
 • Video/Audio streaming
 • VoIP calls and messaging

The Back End Developer is also expected to work closely with DevOps to ensure that their applications run and integrate well with other part of the system.

(HCM) Back-end Developer |up to $2000

 • Mã JOB: 11918
 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back end Developer up to2000 11918]

 • Design, develop and maintain high performance, robust and scalable backend system.
 • Self-testing code and fix bugs.
 • Investigate, discover inefficient designs in system and find effective alternative solutions.
 • Integrate with third party APIs.
 • Write technical document and API document.
 • 24/7 on call for emergency response, disaster recovery.

(HCM) Senior Back-end Developer

 • Mã JOB: 11890
 • Mức lương: $1800 - $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Back end Developer 11890]

We are looking for a back-end software engineer, with a focus on building and improving systems for mobile apps and web applications. At the back-end, that includes adding features, testing code, and optimizing performance.

 
You should also know how to design systems, and be comfortable with making trade-offs in your implementation. You should be familiar with issues of performance, scalability, extensibility. You should be skilled at testing your code, and keeping your code simple and maintainable.  We also expect you to know and understand simple source code revision control, build processes, and deployment processes.
What you’ll be doing:
 • Architect the backend services.
 • Create well-designed APIs for the backend services.
 • Write unit tests for the backend services.
 • Be able to debug and test your code.

(HCM) Software Architect - Web Development

 • Mã JOB: 11850
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; .NET;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Software Architect Web Development 11850]

Who you are…

 • You are able to architect and design highly scalable, resource- efficient and maintainable solutions and systems
 • You should have very good understanding of systems engineering, algorithms, scalability, and SOLID development principles. You will establish architectural vision and technical roadmaps for the current product suites being supported.
 • You are an advocate of consistent delivery of working software in order to satisfy customers and stakeholders
 • As one of the key members of the web development team, you able to provide high level guidance and direction to every team member by offering key technical inputs, best practices and recommendations to