TOP việc làm Python

Tổng hợp việc làm Python mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 02/2019.

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

Lập Trình Viên Web

 • Mức lương: $500 - $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; Python;

Back-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1700
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; Python; Git; Golang; Ruby; Back-End;

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

FUTURE CHIEF ARCHITECT

 • Mức lương: $1500 - $2500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

(HN) Full-stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Python; Golang; Full-Stack;

(HCM) 15 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; Python;

(HCM) Server/System Engineer

 • Mức lương: $3500 - $5500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; Golang; Server; System Engineer;

Chương trình tuyển dụng Master Code

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; .NET; Ruby;

(HCM) Senior Quality Assurance

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Tester;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; Python; Golang;

(HCM) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; Golang;

(HCM) Cloud Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; Golang;

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Ruby;

(HN) Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Python;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python; Ruby;

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS;

(HCM) Back-End Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Database;

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; Golang;