TOP việc làm ReactJS

Tổng hợp việc làm ReactJS mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 09/2019. Các tin tuyển dụng ReactJS vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

Lập trình viên ReactJS / React Native

 • Mã JOB: 13946
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap trinh vien ReactJS React Native 13946]

 • Triển khai các dự án về mạng xã hội, thương mại điện tử, đặt chỗ, loyalty, ứng dụng truyền thông tương tác cho khách hàng và xây dựng các sản phẩm của công ty 
 • Làm việc với team và xây dựng hệ thống từ giai đoạn đầu phát triển 
 • Áp dụng các công nghệ mới Nodejs, React, React Native vào các sản phẩm
 • Có thể đảm nhiệm vai trò leader 
 • Nghiên cứu sâu về React và React Native để đề xuất các giải pháp tối ưu quá trình phát triển

[Hivetech] Junior/Pre-Senior Front-End Developer

 • Mã JOB: 13933
 • Mức lương: $25000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; Front-End; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Hivetech JuniorPre Senior Front End Developer 13933]

1. Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển công nghệ và sản phẩm công nghệ dành cho giáo dục.
 • Xây dựng các ứng dụng trên nền web, mobile, ứng dụng dành cho doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

03 Software Developers

 • Mã JOB: 13681
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS; Redux;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Software Developers 13681]

 • Tham gia vào các dự án lập trình phát triển phần mềm outsource với khách hàng Nhật Bản
 • Phụ trách thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi của chương trình sử dụng Nodejs, Reactjs hoặc/và redux 
 • Các công việc khác được giao bởi PM và Team Leader

ReactJS/AngularJS Engineer

 • Mã JOB: 13679
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [ReactJSAngularJS Engineer 13679]

We are looking for a Front-end developer with expertise in with JavaScript. You will be part of a passionate and high energy team that is creating compelling, new and innovative online technologies. The ideal candidate will have experience building and working with high load web projects. This position requires someone who thrives on finding innovative solutions to real problems.

You will:

 • Write “clean”, well-designed code to develop and deliver products in various types using HTML5/CSS3/JS (ReactJS or Angular JS 4+)
 • Creating visually appealing web pages, mobile devices or any interfaces – collaborate with the usability and design teams to define prototypes of dynamic web pages and JavaScript components
 • Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases to ensure strong optimization and functionality
 • Testing cross-browser, cross-platform, and/or cross-device compatibility for inconsistenciesInitiate automated solutions that enable better efficiency and process improvement
 • Contributes to continual improvement by suggesting improvements to user interface, software architecture or new technologies
 • Develop new solutions as well as fixing issues and errors with existing applications.
 • Migrate the applications into the production environment, file management
 • Participate in code reviews, follow industry best practices and research new technologies

Lập Trình Viên ReactJS

 • Mã JOB: 13645
 • Mức lương: $400 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien ReactJS 13645]

Operation Activities
 • Phân tích yêu cầu người dùng.
 • Lập trình web app theo thiết kế UI/UX.
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.
 • Phối hợp với khách hàng để triển khai và kiểm thử hệ thống phần mềm.
Development Activities
 • Lập trình UI/UX của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy dựa trên ES6, ReactJS, Redux.
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI mới.
 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend.
 • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng.
 • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề.

50 Javascript Developers | $1,000 - $2,000

 • Mã JOB: 13585
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [50 Javascript Developers 1000 2000 13585]

We are looking for a smart, motivated software developer to join our AITT team to develop several new software products for emerging market. Candidates with ability to learn and adapt quickly, having excellent programming skills, driven to explore and develop new things, having desire to build great industrial software product that are feature rich yet simple, user friendly, and maintainable are best suit for the job.

 • Programming business management software OhStore, OhCool, OhCoolEx, OhJob, OhTask, OhChat, OhSala…
 • Building web application e-commerce sites.
 • Candidates depending on ability, experience and passion will choose suitable projects.

03 Front-end Developers

 • Mã JOB: 13533
 • Mức lương: $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; AngularJS; HTML; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Front end Developers 13533]

RESPONSIBILITY

 • Build educational management system with VueJS
 • Write reusable web components
 • Enhance and refactor your code on a daily basis
 • Participate in team discussion and code reviews

TOP 3 REASONS TO JOIN US

 1. Develop software of Korean famous Brand like LG, Samsung, Huynhdai.
 2. Co work with advanced foreign developers
 3. Develope Software for Vietnamese Government and Big Company 

Lập trình viên ReactJS / React Native

 • Mã JOB: 13946
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap trinh vien ReactJS React Native 13946]

 • Triển khai các dự án về mạng xã hội, thương mại điện tử, đặt chỗ, loyalty, ứng dụng truyền thông tương tác cho khách hàng và xây dựng các sản phẩm của công ty 
 • Làm việc với team và xây dựng hệ thống từ giai đoạn đầu phát triển 
 • Áp dụng các công nghệ mới Nodejs, React, React Native vào các sản phẩm
 • Có thể đảm nhiệm vai trò leader 
 • Nghiên cứu sâu về React và React Native để đề xuất các giải pháp tối ưu quá trình phát triển

[Hivetech] Junior/Pre-Senior Front-End Developer

 • Mã JOB: 13933
 • Mức lương: $25000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; Front-End; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Hivetech JuniorPre Senior Front End Developer 13933]

1. Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển công nghệ và sản phẩm công nghệ dành cho giáo dục.
 • Xây dựng các ứng dụng trên nền web, mobile, ứng dụng dành cho doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

03 Software Developers

 • Mã JOB: 13681
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS; Redux;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Software Developers 13681]

 • Tham gia vào các dự án lập trình phát triển phần mềm outsource với khách hàng Nhật Bản
 • Phụ trách thiết kế chi tiết, lập trình, unit test, xử lý lỗi của chương trình sử dụng Nodejs, Reactjs hoặc/và redux 
 • Các công việc khác được giao bởi PM và Team Leader

ReactJS/AngularJS Engineer

 • Mã JOB: 13679
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [ReactJSAngularJS Engineer 13679]

We are looking for a Front-end developer with expertise in with JavaScript. You will be part of a passionate and high energy team that is creating compelling, new and innovative online technologies. The ideal candidate will have experience building and working with high load web projects. This position requires someone who thrives on finding innovative solutions to real problems.

You will:

 • Write “clean”, well-designed code to develop and deliver products in various types using HTML5/CSS3/JS (ReactJS or Angular JS 4+)
 • Creating visually appealing web pages, mobile devices or any interfaces – collaborate with the usability and design teams to define prototypes of dynamic web pages and JavaScript components
 • Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases to ensure strong optimization and functionality
 • Testing cross-browser, cross-platform, and/or cross-device compatibility for inconsistenciesInitiate automated solutions that enable better efficiency and process improvement
 • Contributes to continual improvement by suggesting improvements to user interface, software architecture or new technologies
 • Develop new solutions as well as fixing issues and errors with existing applications.
 • Migrate the applications into the production environment, file management
 • Participate in code reviews, follow industry best practices and research new technologies

Lập Trình Viên ReactJS

 • Mã JOB: 13645
 • Mức lương: $400 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien ReactJS 13645]

Operation Activities
 • Phân tích yêu cầu người dùng.
 • Lập trình web app theo thiết kế UI/UX.
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.
 • Phối hợp với khách hàng để triển khai và kiểm thử hệ thống phần mềm.
Development Activities
 • Lập trình UI/UX của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy dựa trên ES6, ReactJS, Redux.
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI mới.
 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend.
 • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng.
 • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13644
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13644]

As a Frontend Software developer, you will be a part of our teams and projects to build multi web products from our vision of a Medical eco-system. 

Responsibilities:

 • Work closely with product owner to turn wireframes and visual designs into working prototypes
 • Prototype and develop new ideas and participate in all parts of the lifecycle from research to release
 • Develop and maintain inspiring user experience, features for mobile products
 • Write high quality code that is well tested and documented
 • Troubleshoot and fix production issues
 • Collaborate with product owners, business users for business requirements

Software Engineers

 • Mã JOB: 13606
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; ReactJS; Microservice;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Software Engineers 13606]

 • Participate in an agile team to deliver the full lifecycle, including requirements, architecture, design, development, testing and deployment.
 • Review and provide feedbacks on functional and technical requirements.
 • Develop code that meets requirements in high quality.
 • Update and maintain system design documents.
 • Follow standards and best practices, including performance, security, scalability, and maintainability.
 • Contribute to improvements in the software development lifecycle (SDLC) utilizing practices such as test-driven development (TDD), static code analysis, code reviews, continuous integration, continuous delivery, and automated security scanning.
 • Work closely with solutions architects to ensure system design follows the industry best practices and standards.

50 Javascript Developers | $1,000 - $2,000

 • Mã JOB: 13585
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [50 Javascript Developers 1000 2000 13585]

We are looking for a smart, motivated software developer to join our AITT team to develop several new software products for emerging market. Candidates with ability to learn and adapt quickly, having excellent programming skills, driven to explore and develop new things, having desire to build great industrial software product that are feature rich yet simple, user friendly, and maintainable are best suit for the job.

 • Programming business management software OhStore, OhCool, OhCoolEx, OhJob, OhTask, OhChat, OhSala…
 • Building web application e-commerce sites.
 • Candidates depending on ability, experience and passion will choose suitable projects.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 13574
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; AngularJS; HTML; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 13574]

 • Tập trung phát triển giao diện ứng dụng trên nền web
 • Xử lý các request cơ bản
 • Bảo trì, hỗ trợ trong các dự án lớn của Công Ty.

03 Front-end Developers

 • Mã JOB: 13533
 • Mức lương: $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; AngularJS; HTML; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 Front end Developers 13533]

RESPONSIBILITY

 • Build educational management system with VueJS
 • Write reusable web components
 • Enhance and refactor your code on a daily basis
 • Participate in team discussion and code reviews

TOP 3 REASONS TO JOIN US

 1. Develop software of Korean famous Brand like LG, Samsung, Huynhdai.
 2. Co work with advanced foreign developers
 3. Develope Software for Vietnamese Government and Big Company 

(HCM) Web Developer

 • Mã JOB: 13891
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; Laravel; Git; Full-Stack; ReactJS; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Web Developer 13891]

We are looking for software engineers who have solid technical knowledge and interested in working with latest tech stack and directly interfacing with English speaking clients from US, UK, Australia and Singapore, with a lot of chances to go onsite.

What You Will Do

 • Build software products from end to end
 • Work directly with clients via Slack
 • Self managing tasks via Trello
 • Willing to learn latest technologies and SaaS tools to deliver quality output
 • Willing to learn Test Driven Development and Continuous Delivery
 • Troubleshoot and provide quick resolution for critical customer facing issues
 • Report directly to team leader

(HCM) Junior/Senior Developers

 • Mã JOB: 13890
 • Mức lương: $500 - $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; NodeJS; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM JuniorSenior Developers 13890]

 • Your job is being a part of our team, where you will regularly wow us with your excellence work ethics, well tested, well thought code, either it’s Node.js (Reactjs), Ruby on Rails or other languages.
 • We use the best technologies possible in the market that keep the developer free from hassle so they can focus on making the best software possible.
 • Our code base is serving millions of users in the cryptocurrency space so you are going to make a huge impact.
 • Your salary: for junior ($500 - $1000), for senior ($1000 - $2000), lead ($2000+) depending on your skills.

(HCM/ĐN) Senior Ruby on Rails Developers

 • Mã JOB: 13880
 • Mức lương: $1500 - $3500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCMDN Senior Ruby on Rails Developers 13880]

Choose to work from our offices in Da Nang, Ha Noi, or Ho Chi Minh City. You will work directly, in English, with the founders of new and rapidly growing Internet ventures to understand their vision and implement it on the web. You will use Extreme Programming and SCRUM agile development methods which include paired programming, Behavior Driven Development (BDD), Test Driven Development (TDD), and emergent business-value prioritized development. You will work in small teams of two to seven. You will enhance your skills in advanced javascript, Ruby on Rails development working with leading American companies. You will develop applications on Cloud platforms that can grow to support millions of users. You will stay on the cutting edge of Internet application development.

(HCM) Tech Lead

 • Mã JOB: 13756
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; ReactJS; API;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Tech Lead 13756]

We have an exciting opportunity for a Technical Lead who would like to join a fast- growing, deep-tech and learning-friendly startup.

You will work closely with the CTO to develop the solution and grow the technology team in Vietnam. You will be based in Ho Chi Minh City, and will need to travel to Singapore for business trips on a regular basis.

Your day to day job will involve:

 • Co-lead the solution design and full-stack software development of our core interviewing and dashboard platform
 • Create data processing pipelines, beautiful UI and scalable backend architecture or APIs to interact with various partner system
 • Scaling ML models and bringing them to production.
 • Writing testable and well-documented codes, and involved in code reviews, metrics monitoring and invest time in automation
 • Identify technology team hiring needs and contribute to the hiring of team members
 • Lead and manage the future technology team on a day-to-day basis (incl. work planning, technical advising etc.)

(HCM) Javascript Developer

 • Mã JOB: 13753
 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Javascript Developer 13753]

KTcity, nền tảng E-learning với mô hình mới lạ, đội ngũ trẻ trung năng động đang tìm kiếm thêm 2 vị trí Javascript Developer (ReactJS, NodeJS) làm việc tại 202 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TPHCM với mức lương hàng tháng 15.000.000đ đến 20.000.000đ

Tìm hiểu thêm về KTcity (Sản phẩm của KTgroup) tại các nguồn sau:

 • Introduce: kt.city/intro
 • Tài liệu: docs.kt.city

KTcity đang tìm kiếm Javascript Developer (ReactJS & Node.js). Bạn sẽ phối hợp cùng với các Developer khác để tiến hành phát triển các tính năng mới cho nền tảng cũng như  quản lý việc trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và người dùng.

Bạn cũng sẽ tham gia vào quá trình đảm bảo hiệu suất và khả năng đáp ứng của product, tích hợp các yếu tố front-end được xây dựng bởi đồng nghiệp của bạn vào ứng dụng.

 • Sử dụng ngôn ngữ ReactJS, NodeJS để phát triển thêm các tính năng mới cho hệ thống. Sản phẩm đang trong quá trình phát triển là cũng như các hệ thống khác của công ty sau này.
 • Ứng dụng các công nghệ mới giúp nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng ứng dụng.
 • Phối hợp với các Developers khác để hoàn thiện tính năng một cách nhanh nhất có thể.

(HCM) Senior Python Developer

 • Mã JOB: 13726
 • Mức lương: $1200 - $3200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Python Developer 13726]

 • You will work in our Ho Chi Minh, Ha Noi or Da Nang office as a Senior Python developer at East Agile.
 • You will work directly, in English, with the founders of new and rapidly growing Internet ventures to understand their vision and implement it on the web and on iPhone and Android smartphone platforms.
 • You will use Extreme Programming and SCRUM agile development methods which include paired programming, Behavior Driven Development (BDD), Test Driven Development (TDD), and emergent business-value prioritized development.
 • You will work in small teams of two to seven.
 • You will enhance your skills in advanced javascript and Python/Django working with leading American companies. You will develop applications on Cloud platforms that can grow to support millions of users.
 • You will stay on the cutting edge of Internet application development.

(HN) Front-end Developer

 • Mã JOB: 13691
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front end Developer 13691]

 • Phát triển các dự án của công ty
 • Làm việc với công nghệ hiện đại dựa trên ES6, React, Redux, GraphQL
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI/UX.
 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend.
 • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng.
 • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề

(HN) Middle/Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 13692
 • Mức lương: $700 - $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN MiddleSenior Front end Developer 13692]

 • Tham gia phát triển các dự án về Web của Công ty, chuyên xây dựng các chức năng Frontend của Website, Web application sử dụng ReactJS, Redux
 • Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn
 • Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

(HN) Front-End Developer

 • Mã JOB: 13687
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front End Developer 13687]

 • Tham gia phân tích, thiết kế các dự án frontend và phát triển các sản phẩm của công ty.
 • Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến sản phẩm.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác, khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm.

(HN) Front-End Web Developer

 • Mã JOB: 13673
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front End Web Developer 13673]

EMOTIV is seeking a full time Senior Front End Web Developer to help build responsive single page apps and hybrid cross-platform mobile apps and data visualization dashboards for use with Emotiv EEG headsets.

The successful candidate will be based in or willing to relocate to Hanoi, Vietnam.

Responsibilities

 • Develop the user face for Emotiv applications using React JS;
 • Optimize applications for speed and scalability;
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs across multiple device types (desktop, tablet, mobile);
 • Collaborate with other team members and stakeholders;

(HN) Front-end Developer

 • Mã JOB: 13666
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front end Developer 13666]

 • Developing new user-facing features using React.js/ Angular/ JavaScript
 • Responsible for development of new highly-responsive, web-based user interface
 • Develop a flexible and well-structured front-end architecture, along with the APIs to support it
 • Optimizing components for maximum performance across a vast array of web-capable devices and browsers
 • Translating designs and wireframes into high quality code
 • Work and collaborate with the rest of the engineering team
 • Work with product team and graphic designers
 • Learn and understand user interactions

(HCM) Full-stack Engineer

 • Mã JOB: 13618
 • Mức lương: $40000000 - $60000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Ruby on Rails; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full stack Engineer 13618]

Yojee is looking for a Fullstack Engineer who enjoys developing features end-to-end in a cloud platform environment with React and Elixir/Phoenix. Due to our strong commitment to team ownership, you will have many opportunities to bring in your ideas and architecture suggestions. Since we are aware that you might be coming either from frontend development or backend development, missing experience on one side can be balanced with strong skills on the other end - but we expect the will to ramp up on the full stack.

(HCM) Software Engineer

 • Mã JOB: 13596
 • Mức lương: $1200 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Software Engineer 13596]

Featured by Apple as the second best App to Discover Your Next Destination and the Top 5 Apps Made in Vietnam, TaleCity is a travel tech startup with a focus on personalized location-aware content for millennials to unlock unique, authentic travel experiences around the world. 

 • Discover everything from hidden gems to must-see sights and beyond.
 • Explore 52 Southeast Asian cities with travel guides to neighborhoods, street food, restaurants, bars, culture, history, activities, and nightlife.
 • Get inspired by thousands of original, high-quality, short-form stories curated and written by passionate locals.

TaleCity is brought to you by a team of passionate storytellers, designers and engineers with experience from leading tech companies Google, Facebook, Amazon, Culture Trip, and Silicon Valley-based venture capital 500 Startups. We’ve poured our collective enthusiasm, experience and heart into bringing our users the very best in modern travel.

What You’ll Do

 • Work closely with Product Manager and Engineering team to architect scalable and stable consumer and enterprise products across different platforms (iOS, Android, web)
 • Rapidly build, iterate, test and deploy new features and products
 • Maintain a high-quality robust codebase
 • Monitor the performance of the live apps

(HCM) 05 Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 13370
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 05 Full Stack Developer 13370]

REAL ESTATE INDUSTRY

We are looking for a highly skilled computer programmer who is comfortable with both front and back end programming. Full Stack Developers are responsible for developing and designing front end web architecture, ensuring the responsiveness of applications and working alongside graphic designers for web design features, among other duties.

Full Stack Developers will be required to see out a project from conception to final product, requiring good organizational skills and attention to detail.

---> We open for both Full Stack or Front/Back End positions

 • Developing front end website architecture.
 • Designing user interactions on web pages.
 • Developing back end website applications.
 • Creating servers and databases for functionality.
 • Ensuring cross-platform optimization for mobile phones.
 • Ensuring responsiveness of applications.
 • Working alongside graphic designers for web design features.
 • Designing and developing APIs; Work with API endpoints for dynamic content updating;
 • Build reusable components/modules for static websites with responsive design;
 • Ensure UI/UX of developed pages with near pixel-perfect design;
 • Develop and optimize front-end UI to ensure the application is rendered consistently in cross-browser environments.

(HCM) Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 13369
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Front end Developer 13369]

 • Implementing High Quality web site/application
 • Integrating the front-end elements built by your co-workers into the application.
 • Testing carefully functions, projects before delivering to customers.
 • Sharing development knowledge, challenges with other members.

(HCM) Front-end Engineer

 • Mã JOB: 13355
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Engineer 13355]

OPSWAT is a global cyber security company providing solutions for enterprises since 2002 to identify, detect, and remediate advanced security threats from data and devices coming into and out their networks. Trusted by over 1,000 organizations worldwide for this secure data flow, OPSWAT prevents advanced security threats across multiple channels of file transfer and data flow with flexible options of MetaDefender and MetaAccess solutions and API-based development and threat intelligence platforms. With over 30 anti-malware engines, 100+ data sanitization engines and more than 25 technology integration partners, OPSWAT is a pioneer and leader in data sanitization (Content Disarm and Reconstruction), vulnerability detection, multi-scanning, device compliance, and cloud access control. To learn more about OPSWAT, please visit www.OPSWAT.com.

We welcome talented Front-end Developers of all levels to join us.

What You Will Be Doing

 • Work with the UI/UX designer and bridge the gap between graphical design and technical implementation
 • Translate the UI/UX design wireframes to actual code
 • Perform the code review, code refactor if required
 • To be trained or self-train on new technologies.
 • Contribute ideas to system architecture and design decisions.
 • Join in all required phases from planning, estimation, designing, developing
 • Mentor junior team members where required.

(HCM) Junior Software Developer

 • Mã JOB: 13356
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Junior Software Developer 13356]

 • Research and learn new technologies
 • Assist in the development of new platform features and enhancements
 • Undertake rotations within our senior development team
 • Will be trained Ruby On Rails, React and React Native

(HCM) Front-End Engineer

 • Mã JOB: 13353
 • Mức lương: $1000 - $1700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front End Engineer 13353]

Knorex develops a cloud-based, highly scalable, all-in-one advertising and marketing platform called Knorex XPO™ (https://xpo.knorex.com/) where Advertisers, Agencies and Publishers can easily create, optimize & publish Dynamic Ads worldwide with speed and ease. You will work closely with our cross-country teams located regionally to learn about the platform, business and technical requirements and translating them into implementation plan. As the platform is constantly evolving due to the exciting change in technologies, you are also encouraged to think and come up with new ideas and pragmatic solutions to the challenging problems that we will be facing.

You will specialize in building high-quality, responsive and elegant web applications using modern web technologies (HTML5, CSS3, JS, AngularJS, ReactJS...) for clients worldwide. You will work closely with other team members to ensure the timely delivery of the planned tasks and critically assess and monitor the efficiency and/or effectiveness of the applications.

Key Responsibilities

 • Plan, organize and develop user-facing features for the components in our dynamic ads platform.
 • Write and optimize client-side code of the web applications, create fast application with good UI/UX
 • Work with other members to develop and integrate new features including other third-party systems and plugins into our platform.
 • Evaluate and identify new technologies for implementation and incorporation.
 • Communicate with our business and product heads to understand clients’ requirements.
 • Respond and follow up to incorporate feedback and draw new insights.
 • Prioritize tasks to meet multiple deadlines.

(HCM) Junior/Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 13352
 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; Front-End; ReactJS; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM JuniorSenior Front end Developer 13352]

 • Responsible for web development by using the modern open sourced javascript frameworks.
 • Architect and end-to-end implement base on requirements
 • Work with internal and external stakeholders across other partner apps to troubleshoot issues across the systems
 • Integrate various frameworks and automations tools to support business and marketing teams
 • Create and document RESTful API for front end to consume.
 • Provide vision, design and develop in keeping up to date on cutting-edge web technologies in building interactive web applications.
 • Use or have ability to build reusable components for future use
 • Working closely with designer and backend developer to improve overall UI/UX experiences

(HCM) Middle/Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 13350
 • Mức lương: $45000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM MiddleSenior Front end Developer 13350]

 • Develop new user-facing features using Javascript and ReactJS.
 • Build reusable components and front-end libraries for future use.
 • Optimizing components for maximum performance across a vast array of web-capable devices and browsers.
 • Build web applications – Follow coding standards, write automated test cases, deployment scripts.
 • Assist in improving app architectures – Explore existing systems, determines areas of maintainability scalability extensibility.
 • Translate designs and style guides provided by the UI/UX team into high-performance functional user interfaces.
 • Contribute to continual improvement by suggesting new and emerging front-end technologies.

(HCM) Java Developer

 • Mã JOB: 13351
 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; Java; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Java Developer 13351]

We are looking for 3x full stack Java developers to develop the scalable and high performance web application system for large game betting company, if you are looking for challenges, this project is a perfect fit for you.

 • Work with the project lead, take assignments, and do effort estimation 
 • Participate in designing the framework from scratch 
 • Code, test and review code of other members 
 • Fix bugs and provide technical supports for production when required

(HCM) Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13349
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; .NET; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full stack Developer 13349]

 • Develop front-end and back-end
 • Develop mobile and web applications using Dotnet, NodeJS, ReactJS
 • Translate stories from product owner into product features
 • Be more than a coder - make suggestion for our product
 • Ensure scaleability and redundancy of various tools to be developed

(HCM) Technical Team Leader

 • Mã JOB: 13346
 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; ReactJS; Technical Leader;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Technical Team Leader 13346]

We’re looking for a great Technical Leader who will thrive in our interdisciplinary and collaborative environment and someone who wants to take ownership of their contribution to our organization.

You will need to identify pending problems, take responsibility to ensure that a solution is found and demonstrate the ability to effectively lead, communicate and work along with members of our company to ensure a great experience for all. While ensuring quality, consistently meeting timelines, and juggling multiple projects.

 • Leading a team of >10. Able to do work assessment in order to evaluate team member's skill efficiency. - Work with CEO and discuss with the core team for selecting technologies for company's products
 • Review and design microservice architecture for Bigbom's Advertising API.
 • Managing technical implementation for Bigbom's Front-End application using ReactJS.
 • Directly involve into product development by coding with Back-End and Front-End team. 

(HCM) Front-end Developer

 • Mã JOB: 13347
 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; Front-End; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Developer 13347]

You will join a Web team and work with important missions to create Real Estate CRM web application with beautiful UX/UI creation and high standard!

 • Study VueJS and Front-end paths with basic and advance via PluralSight.
 • Study business from Desktop application and think way to improve and apply to Web APP.
 • Implement features with VueJS. Build reusable code and libraries for future use.
 • Optimize application for maximum speed and scale.
 • Collaborate with back-end and UX/UI teams.
 • Research and work with static web and Progressive Web APP to build new generation websites with fast speed and nice layout.

(HCM) Full-stack Developer

 • Mã JOB: 13345
 • Mức lương: $1000 - $1700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; .NET; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full stack Developer 13345]

We are currently recruiting full-stack developers. Joining our company as DevOps position, you will have many opportunities to take an active role in our team. 

Responsibilities:

 • Build an ERP Web Application, e-commerce
 • Build Web Services / Web Application using ASP.NET MVC / .NET Core 2.x / Angular 6+
 • Participate in design and architecture.

(HCM) Full-Stack JavaScript Developers

 • Mã JOB: 13204
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full Stack JavaScript Developers 13204]

We are looking for an experienced Fullstack developer to be responsible for the full lifecycle of ShareRing’s product development. You responsibilities will include building our products from concept all the way to completion. You will need to identify issues, and work closely with other team members to ensure everything works well with highest results. With some experience in both front end and back end development, you will love to contribute to our developed products.

You will be working alongside our development team in Vietnam and liaising with our office in Melbourne, Australia.

Responsibilities

 • Participate in planning and architecture design of new features and product offerings
 • Write code with high-maintainability and durability
 • Resolve bugs, performance and infrastructure issues
 • Participate in regular team planning, sprint and general discussion meetings
 • Develop applications in languages including ReactJS, JavaScript, Node.js
 • Work with blockchain technology (experience with blockchain isn't necessary)
 • Demonstrate the ability to adapt and work with team members of various experience levels.
 • Dedication to perfection - You will be responsible for ensuring the finished product is exactly like the designer and BA intended.
 • Contribute & support our team to create great working environment for you and others at ShareRing.
 • Be the coordinator between Front end and Back end team.

(HCM) Senior Front-End Developers

 • Mã JOB: 13202
 • Mức lương: $2000 - $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Front End Developers 13202]

Develop one-page application that using ReactJS framework and

 • Redux
 • Redux-Saga
 • React Router
 • Bootstrap

Improving quality of system

 • The system is changing as new feature are quickly added to the product
 • Reduce code complexity
 • Reduce infrastructure cost
 • Reduce response time
 • Reduce loading time

(HCM) Senior Back-End/Fullstack Engineers

 • Mã JOB: 13115
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Back-End; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Back EndFullstack Engineers 13115]

 • Brainstorm and develop our online products – including our web apps, platforms, mobile apps and product-related things
 • Design and develop large scale product using latest technologies such as NodeJS, GraphQL, ReactJS, React Native
 • Work with the team to continuously improve our products to bring the best experiences to the users and contribute to our engineering quality.

(HCM) Fullstack PHP Developers

 • Mã JOB: 13111
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Fullstack PHP Developers 13111]

 • Implementing High Quality web site/application
 • Integrating the front-end elements built by your co-workers into the application.
 • Testing carefully functions, projects before delivering to customers.
 • Sharing development knowledge, challenges with other members. 

(HCM) Full Stack Developers

 • Mã JOB: 13107
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full Stack Developers 13107]

 • Understanding design documents, translating requirements into more detail specifications.
 • Coding, debugging, unit-testing of software product.
 • Improving the quality of an existing software.

(HCM) Fullstack Web Developer (ReactJS/NodeJS)

 • Mã JOB: 13106
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Full-Stack; ReactJS; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Fullstack Web Developer ReactJSNodeJS 13106]

Position Summary

We are looking for a dynamic and talented fullstack web developer who is proficient with React.js, NodeJS and/or Golang to join our core web development team and get involved in fullstack development ranging from backend code to front-end and API for mobile applications.

Major Functions and Tasks

 • Be integral part of Chotot.com core web development team
 • Your primary focus will be on developing user interface components and implementing them following well-known ReactJs workflow (Redux), backend code using NodeJS, Golang.
 • You will touch millions of users right after you push your code!
 • You will also be joining in a lot of Sharing and Learning activities in our Chotot Academy, an initiative to contribute to the tech community in Vietnam.

(HCM) Front-end Developers l All levels

 • Mã JOB: 13076
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Developers l All levels 13076]

As a Front-end Developer at GEEK Up, you will get the opportunity to:

 • Bring a designer’s concept to life with pixel-perfect and resilient UI that can work across devices  
 • Collaborate with back-end developers and web designers to deliver a living, breathing site that user can easily interact with
 • Optimize every single line to bring the best experience to users and ensure the product’s high ranking in search results
 • Involve in the process of building a software product from A to Z: from ideation to execution and product-market fit with feedbacks from end-users
 • Work directly with clients to well capture their expectation, requirements, and feedbacks

(HCM) Front-end Engineer

 • Mã JOB: 13075
 • Mức lương: $800 - $1800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Front-End; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Engineer 13075]

When you are an engineer at Manabie, you are essentially part of the main driving force of the company, as we are a tech & data-driven TechEdu company that aims to unleash human potential by dramatically updating education through technologies. Our passion is deeply rooted in any line of code we write, and this is reflected in the innovative impact on the education of millions of students.

You will involve in designing and implementing multiple web apps for various stakeholders:

 • Content management system for teachers
 • Offline launch support system for ops team to quickly launch new offline centers
 • Coach / tutor management system
 • BI dashboards with Map APIs & data visualization libraries

Raise the code quality by reviewing each other’s code, sharing knowledge and helping out within and across teams, as we believe in: Your Problem is My Problem, My Learning is Your Learning

Evaluate new practices and technologies for frontend development

Write unit, functional and end-to-end tests.