TOP việc làm ReactJS

Tổng hợp việc làm ReactJS mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 04/2019. Các tin tuyển dụng ReactJS vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

Lập trình viên ReactJS

 • Mã JOB: 12413
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap trinh vien ReactJS 12413]

 • Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy
 • Thực hiện phát triển các dự án cho khách hàng và sản phẩm của công ty
 • Làm việc với công nghệ hiện đại dựa trên ES6, React, Redux, GraphQL
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI mới
 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API Back-end
 • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng
 • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề 

Senior .NET Developer

 • Mã JOB: 12409
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior NET Developer 12409]

RESPONSIBILITIES

 • Code, implement, unit test, maintain and troubleshoot web application.
 • Comply with established coding quality standard of the company.
 • Report to Team Leader.
 • Assist Team Leader in reviewing work result of low-level members.
 • Participate in R&D, training, knowledge sharing activities.
 • Follow the project and organization processes, policies and regulations.
 • Ensure the assigned tasks to be performed on-time and with high quality.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 12370
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 12370]

Top 3 Reasons To Join Us

 • 13th salary; Performance bonus; Salary review
 • Health care program for employee plus one of your beloved ones
 • No OT; up to 18 days’ annual paid leave; 8 days’ sick paid leave, birthday leave

The Job

We are looking for a driven, detail-oriented Front-end Developer to join our growing team. You will be responsible for building the ‘client-side’ of our web applications. You should be able to translate our company and customer needs into functional and appealing interactive applications.

If you have working experience in .NET environment and interested in creating a user-friendly environment by writing code using ASP.NET MVC, HTML, CSS & Vue/React emphasis, this job is for you.

Key responsibilities

 • Use markup languages like HTML to create user-friendly web pages
 • Develop new user interface components
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
 • Create quality mockups and prototypes
 • Optimize application for maximum speed and scalability
 • Assure that all user input is validated before submitting to back-end
 • Ensure high quality graphic standards and brand consistency
 • Collaborate with back-end developers and web designers to improve usability

Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 12292
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Front end Developer 12292]

 • Participate in large-scale digital project development for worldwide leading companies on various business domains.
 • Analyze requirements, implement features in specification documents.
 • Follow improvement suggestion from technical lead/senior based on code review.
 • Write clean and maintainable code using engineering best practices (unit testing, source control, continuous integration, design patterns, etc.). Comply with the coding standards (SDLC guidelines) - Unit Tests; Follow coding standards.
 • Provide estimates for development effort with support of senior.
 • Come up with suggestions, raise early any concerns to Tech lead / Project Manager.
 • Research new technologies and existing libraries.
 • Collaborate with back-end developers for integration with server-side code.
 • Team management: assist junior members with design challenges and coding issues; evaluate their performance on a defined period.

Intermediate Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 12255
 • Mức lương: $800 - $1000
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; NodeJS; Bootstrap; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Intermediate Full Stack Developer 12255]

Xenia Tech is hiring a Intermediate Web Full-Stack Developer for their fast-growing Da Nang team. Xenia is a tech company that specialises in designing and developing websites, hybrid, native and web apps for European and Vietnamese companies. Founded in 2017 by a UK entrepreneur, Xenia offers world class products to the Global markets and is a leader in customer service and account management.

The Intermediate Full-Stack Web Developer will be responsible for the following:

 • Completing web development tasks to assigned deadlines.
 • Communicating and updating the Project Manager/ Team leader with progress.
 • Performing towards predetermined KPIs and OKRs.
 • Hitting deadlines for all projects.

Lập Trình Viên Front-end ReactJS

 • Mã JOB: 12251
 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Front end ReactJS 12251]

1. Mô tả công việc:

 • Phát triển ứng dụng (web) sử dụng cho người dùng cuối;
 • Xây dựng mã nguồn và các thư viện có khả năng sử dụng lại cao;
 • Tuân thủ các quy tắc thiết kế UI/UX hiện đại;
 • Tối ưu ứng dụng về tốc độ và khả năng mở rộng;

Front-end Developer

 • Mã JOB: 12244
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front end Developer 12244]

 • Trực tiếp tham gia vào các dự án phát triển phần mềm cho các khách hàng US, Au và EU
 • Tham gia phát triển sản phẩm của công ty
 • Phát triển các tính năng front-end side sử dụng react.js
 • Phối hợp cùng Back-end developer hoàn thành các tính năng liên quan
 • Phân tích yêu cầu dự án và lên kế hoạch thực thi
 • Tham gia vào xây dựng và tối ưu quy trình sản xuất
 • Nghiên cứu, đề xuất cải tiến quy trình hoặc áp dụng công nghệ mới vào công việc
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Lập trình viên ReactJS

 • Mã JOB: 12413
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; JavaScript; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap trinh vien ReactJS 12413]

 • Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy
 • Thực hiện phát triển các dự án cho khách hàng và sản phẩm của công ty
 • Làm việc với công nghệ hiện đại dựa trên ES6, React, Redux, GraphQL
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI mới
 • Chủ động thảo luận và tư vấn về API Back-end
 • Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khách hàng
 • Nghiên cứu và lập luận về phương pháp hoặc công nghệ thích hợp để giải quyết vấn đề 

Senior .NET Developer

 • Mã JOB: 12409
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior NET Developer 12409]

RESPONSIBILITIES

 • Code, implement, unit test, maintain and troubleshoot web application.
 • Comply with established coding quality standard of the company.
 • Report to Team Leader.
 • Assist Team Leader in reviewing work result of low-level members.
 • Participate in R&D, training, knowledge sharing activities.
 • Follow the project and organization processes, policies and regulations.
 • Ensure the assigned tasks to be performed on-time and with high quality.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 12370
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 12370]

Top 3 Reasons To Join Us

 • 13th salary; Performance bonus; Salary review
 • Health care program for employee plus one of your beloved ones
 • No OT; up to 18 days’ annual paid leave; 8 days’ sick paid leave, birthday leave

The Job

We are looking for a driven, detail-oriented Front-end Developer to join our growing team. You will be responsible for building the ‘client-side’ of our web applications. You should be able to translate our company and customer needs into functional and appealing interactive applications.

If you have working experience in .NET environment and interested in creating a user-friendly environment by writing code using ASP.NET MVC, HTML, CSS & Vue/React emphasis, this job is for you.

Key responsibilities

 • Use markup languages like HTML to create user-friendly web pages
 • Develop new user interface components
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
 • Create quality mockups and prototypes
 • Optimize application for maximum speed and scalability
 • Assure that all user input is validated before submitting to back-end
 • Ensure high quality graphic standards and brand consistency
 • Collaborate with back-end developers and web designers to improve usability

Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 12292
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Senior Front end Developer 12292]

 • Participate in large-scale digital project development for worldwide leading companies on various business domains.
 • Analyze requirements, implement features in specification documents.
 • Follow improvement suggestion from technical lead/senior based on code review.
 • Write clean and maintainable code using engineering best practices (unit testing, source control, continuous integration, design patterns, etc.). Comply with the coding standards (SDLC guidelines) - Unit Tests; Follow coding standards.
 • Provide estimates for development effort with support of senior.
 • Come up with suggestions, raise early any concerns to Tech lead / Project Manager.
 • Research new technologies and existing libraries.
 • Collaborate with back-end developers for integration with server-side code.
 • Team management: assist junior members with design challenges and coding issues; evaluate their performance on a defined period.

Intermediate Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 12255
 • Mức lương: $800 - $1000
 • Địa điểm: Da Nang
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; NodeJS; Bootstrap; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Intermediate Full Stack Developer 12255]

Xenia Tech is hiring a Intermediate Web Full-Stack Developer for their fast-growing Da Nang team. Xenia is a tech company that specialises in designing and developing websites, hybrid, native and web apps for European and Vietnamese companies. Founded in 2017 by a UK entrepreneur, Xenia offers world class products to the Global markets and is a leader in customer service and account management.

The Intermediate Full-Stack Web Developer will be responsible for the following:

 • Completing web development tasks to assigned deadlines.
 • Communicating and updating the Project Manager/ Team leader with progress.
 • Performing towards predetermined KPIs and OKRs.
 • Hitting deadlines for all projects.

Lập Trình Viên Front-end ReactJS

 • Mã JOB: 12251
 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Front end ReactJS 12251]

1. Mô tả công việc:

 • Phát triển ứng dụng (web) sử dụng cho người dùng cuối;
 • Xây dựng mã nguồn và các thư viện có khả năng sử dụng lại cao;
 • Tuân thủ các quy tắc thiết kế UI/UX hiện đại;
 • Tối ưu ứng dụng về tốc độ và khả năng mở rộng;

Front-end Engineer | All levels

 • Mã JOB: 12166
 • Mức lương: $600 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front end Engineer All levels 12166]

What you will be doing

 • Develop frontend applications in Vue.js using GraphQL.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.
 • Architect our frontend: localisation, build tools, server-side rendering, component framework.
 • Monitoring user experience and maximising their satisfaction.
 •  Build efficient, testable, scalable, and reusable modules.
 • Solve complex performance problems and architectural challenges.
 • Join in a Scrum Agile team, follow the tasks and be able to control the tasks progress.
 • Not only be cooperative and friendly, but also proactive and responsible and great believer of teamwork.
 • Making sure all the KPIs are well spread across the team members and management.
 • For Senior Engineering Positions.
 • Play a lead role either in terms of technical development and architecture, or in terms of team management.
 • Mentor and nurture engineers.

Here's what you can achieve with us

 • Develop a wide experience in different technologies, earning you respect in problem solving.
 • A chance to make a difference to the lives of thousands of preschool educators, and  children all over the world will benefit.
 • Develop your strengths; your contributions will make you irreplaceable. We can't get another you in a minute.
 • Explore your leadership potential, code review your peers, and pass down the knowledge.

Front-end React Developer

 • Mã JOB: 12149
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; Front-End; ReactJS; CSS3; Redux;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front end React Developer 12149]

Every day, millions of people around the world use our apps. One of the key ingredients to achieving such number and stay competitive in the global app market relies heavily on our prized developers.

They are not just coders. They are also thinkers and solution architects.

In order for us to continue providing the best experiences for our ever-growing user base, we are looking for a Front-end React Developer to work with our System Team to maintain and further develop our web applications.

RESPONSIBILITIES

You will be working directly with our System Team as well as learning from them. Your responsibilities include:

 • Understanding, implementing and updating our frontend web applications.
 • Participating proactively in team retrospectives, suggesting and implementing improvements.

ReactJS Developer

 • Mã JOB: 12125
 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; Front-End; ReactJS; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [ReactJS Developer 12125]

 • Lập trình giao diện cho nhiều ứng dụng trên nền tảng React + Redux mới nhất của Facebook và Material UI Design của Google.
 • Tận dụng các thư viện mã nguồn mở hoặc thương mại có sẵn (có license) để giảm thiểu thời gian phát triển ứng dụng.
 • Tiếp cận, nghiên cứu các công nghệ về lập trình phân tán (distributed computing), điện toán đám mây (cloud computing), trí tuệ nhân tạo mới nhất để tích hợp vào các giải pháp, ứng dụng tại BANK.
 • Áp dụng công nghệ Containerization và DevOps trên Docker, Google Kubernetes, GitLab để triển khai ứng dụng phân tán thông minh về mặt vật lý, địa lý.
 • Lập trình theo phương pháp hiện đại qua RESTFul API, tích hợp đa chiều vào hệ sinh thái các phần mềm đa dạng của BANK.

Địa điểm làm việc:

 • Khu đô thị hiện đại bật nhất Sài gòn Vinhomes Central Park, tòa nhà Land mark 2, 720A Điện Biên Phủ phường 22 quận Bình Thạnh.
 • Tại các Ngân Hàng, Bảo hiểm hàng đầu trong và ngoài nước.

Front-end Engineer

 • Mã JOB: 12110
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; Front-End; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front end Engineer 12110]

Looking for Front-end engineer, from fresh grad to senior. Attitude and ability to learn are key requisites. We are a startup building a platform to revolutionize the esports market. Join us and learn Vue, Redux, responsive design, mobile and more.  For those with the right focus and attitude you will learn more in six months than you will in two years with a larger, slower company.

Front-end Developer

 • Mã JOB: 12244
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front end Developer 12244]

 • Trực tiếp tham gia vào các dự án phát triển phần mềm cho các khách hàng US, Au và EU
 • Tham gia phát triển sản phẩm của công ty
 • Phát triển các tính năng front-end side sử dụng react.js
 • Phối hợp cùng Back-end developer hoàn thành các tính năng liên quan
 • Phân tích yêu cầu dự án và lên kế hoạch thực thi
 • Tham gia vào xây dựng và tối ưu quy trình sản xuất
 • Nghiên cứu, đề xuất cải tiến quy trình hoặc áp dụng công nghệ mới vào công việc
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Lập trình viên PHP

 • Mã JOB: 12069
 • Mức lương: $400 - $750
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Laravel; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap trinh vien PHP 12069]

 • Lập trình và thiết kế các dự án đang Startup trong công ty (tago.vn, pystravel.vn vv..).
 • Trực tiếp tham gia triển khai hệ thống nội bộ trong doanh nghiệp (CRM,ERP...).
 • Trực tiếp tham gia phát triển hệ thống kết nối cộng đồng đang trong quá trình Startup.
 • Làm việc triển khai viết API cho APP, WAP.
 • Phân tích CSDL (MySQL).
 • Được áp dụng phiên bản Laravel 5.6, PHP 7.0 để phát triển dự án.

SENIOR FULL-STACK DEVELOPER

 • Mã JOB: 12056
 • Mức lương: $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; NodeJS; Full-Stack; ReactJS; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [SENIOR FULL STACK DEVELOPER 12056]

 • Participate in our entire product life cycle, implement server-side logic and data structure following Specification document.
 • Collaborate effectively with other technology teams to solve complex issues spanning their respective areas.
 • Take part in system architect and database design.
 • Gather and address technical and design requirements.
 • Write clean code to develop functional Restful APIs.

JUNIOR FULL-STACK DEVELOPER

 • Mã JOB: 12055
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; NodeJS; Full-Stack; ReactJS; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JUNIOR FULL STACK DEVELOPER 12055]

 • Participate in our entire product life cycle, implement server-side logic and data structure following Specification document.
 • Collaborate effectively with other technology teams to solve complex issues spanning their respective areas.
 • Take part in system architect and database design.
 • Gather and address technical and design requirements.
 • Write clean code to develop functional Restful APIs.

JavaScript Engineer

 • Mã JOB: 11951
 • Mức lương: $500 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JavaScript Engineer 11951]

 • Develop systems for biggest services of water sector.
 • Participate in analysis, system design and development of software and test Web application.
 • Build and modify modules, features as required.
 • Be involved in the whole software development process.
 • Implement with NodeJS, ReactJS or whatever you think it’s the best.
 • Resolves technical issues through debugging, research and investigation.

04 Web Developers

 • Mã JOB: 11948
 • Mức lương: $500 - $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Front-End; ReactJS; Web;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [04 Web Developers 11948]

Job Description

We are looking for a JavaScript Developer who is motivated to combine the art of design with the art of programming. Responsibilities will include implementing visual elements and their behaviors with user interactions. You will work with both front-end and back-end web developers to build all client-side logic. You will also be bridging the gap between the visual elements and the server-side infrastructure, taking an active role on both sides, and defining how the application looks and functions.

Responsibilities

 • Develop new user-facing features
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
 • Optimize applications for maximum speed and scalability
 • Assure that all user input is validated before submitting to back-end services
 • Collaborate with other team members and stakeholders

Front-End Developer

 • Mã JOB: 11797
 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML; Front-End; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 11797]

 • Tham gia phát triển các dự án về Web, Mobile của Công ty, chuyên xây dựng các chức năng Front-end của Web site, Web application, Mobile application.
 • Tham gia tìm hiểu, đánh giá các công nghệ frontend để sử dụng trong dự án.
 • Tham gia vào thiết kế và review source code.
 • Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho cấp trên và team member trong dự án.

(HCM) Javascript Developer

 • Mã JOB: 12487
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Javascript Developer 12487]

We love pizza. We eat it a lot. There’s no doubt about that and we’re proud of it. But what makes us different is that it’s our people that drive the success of our business. At Pizza Hut, we are on a journey to build the most loved global brand and the fastest growing in every country; we have big plans over the next 5 years to achieve explosive growth in a competitive and ever growing market. We want to make it easy to get the best pizza and digital is at the core for this. We have recently created a startup: Pizza Hut Digital Ventures, committed to building innovative digital solutions, providing our customers with an exceptional experience. From building a world-class platform and clean mobile experiences we are pushing the boundaries to ensure we are a source of innovation. We are beginning our Latin America rollout and are looking for exceptional talent to join us on our journey. Did we mention there's free pizza?

Responsibilities:

 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers
 • Build efficient, testable, reusable, Nodejs
 • Solve complex performance problems and architectural challenges
 • Integration of third party solutions as needed

(HCM) 8 NodeJS Developers/ Full-stack ReactJS

 • Mã JOB: 12478
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 8 NodeJS Developers Full stack ReactJS 12478]

We are looking for  NodeJS/React fullstack developers interested in building  web and mobile apps on both the iOS and Android platforms. You will be responsible for architecting and building these applications, as well as coordinating with the teams responsible for other layers of the product infrastructure.  

Responsibilities

 • Plan, organize and develop user-facing features for the components in our customer service platform.
 • Write and optimize client-side code of the web applications, create fast application with good UI/UX
 • Work with other members to develop and integrate new features including other third-party systems and plugins into our platform.
 • Evaluate and identify new technologies for implementation and incorporation.

(HN) Full-stack Developer

 • Mã JOB: 12441
 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Full stack Developer 12441]

-> Senior Full-stack Developer to help scale up our commodity trading and financing platform (ReactJS front end, NodeJS backend)

Binkabi is a global, award-winning Fintech start-up with headquarter in London and development team in Hanoi. We are developing and scaling a platform for issuing, trading and financing commodities on the blockchain. Our solutions are being deployed in multiple countries around the world. 

We are looking for a Full Stack Developers to join our multinational team to bring blockchain to the real world. In this role, you should be a team player with excellent coding and problem-solving skills. If you have experience in blockchain and distributed ledger technology (Ethereum, Quorum, Hyperledger) and popular coding languages (e.g. NodeJS, Java, Kotlin, Golang) we’d like to meet you.

(HN) Front-End Developer

 • Mã JOB: 12438
 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Front-End; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front End Developer 12438]

 • Xây dựng UI dành cho các ứng dụng eCommerce và các tiện ích liên quan đến eCommerce sử dụng Reactjs hoặc React-Native
 • Tham gia xây dựng sản phẩm, phát triển chức năng theo nhu cầu của người dùng trong team Agile (SCRUM)

(HN) Front-end Developer

 • Mã JOB: 12437
 • Mức lương: $650 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; Front-End; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front end Developer 12437]

 • Tham gia xây dựng hệ thống website của công ty (website đặt lịch, blog, site nội bộ phục vụ quản trị, vận hành chuỗi cửa hàng-ERP, …).
 • Tối ưu hiệu năng của hệ thống
 • Phát triển các sản phẩm về công nghệ, các công cụ hỗ trợ công nghệ cho một số dự án và các bộ phận liên quan.
 • Phân tích và phát triển các dịch vụ, hệ thống trên nền tảng Web.
 • Tham gia bảo trì, nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm công nghệ hiện có để đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định.
 • Đề xuất giải pháp, xu hướng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.

(HN) Front-end Developer

 • Mã JOB: 12435
 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front end Developer 12435]

 • Xây dựng multi-platform webview cho sản phẩm (desktop, tablet, mobile) sử dụng React
 • Tham gia phát triển Product liên quan tới lĩnh vực OTT, Game
 • Tham gia phân tích và phát triển sản phẩm
 • Tham gia nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào sản phẩm

(HN) Javascript Developer

 • Mã JOB: 12433
 • Mức lương: $1000 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; ReactJS; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Javascript Developer 12433]

 • Tham gia phát triển các dự án outsourcing cho Nhật sử dụng công nghệ Javascript.

(HCM) 05 Fullstack Developer

 • Mã JOB: 12410
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 05 Fullstack Developer 12410]

COMPANY INFORMATION: 

 • Bigbom serves as a decentralized advertising ecosystem for all parties involved in online advertising, inclusive of advertisers, service providers, content publishers, advertising channels, platforms and more
 • Bigbom Ads is an innovative tool to automate and optimize online advertising campaigns. It consists of two flagship features: funnel optimization and budget allocation.The Bigbom Ads system applies multiple optimization strategies in real time to dramatically improve advertising performance and help advertisers reach their marketing goals.
 • By automatically distributing budgets to the highest performing advertisements across multiple platforms and channels, Bigbom Ads ensures ad campaigns are run in a highly efficient and cost-effective manner.

We are looking for a dynamics Fullstack Developer who will involve to the full cycle of Bigbom Ads.
You will need to identify products problems, work closely with other members to make sure everything go well with highest results. With experience in both front end and back end development, you will love to contribute to our in-house developed products. Please find out what you will love to do:

 • Develop friendly web platform with latest technologies mainly on Javascript languages and frameworks
 • Participate in software development cycle including analyzing & designing, implementing, testing, and documenting.
 • Contribute & support our team to create great working environment for you and others at Bigbom
 • Be the coordinator between Front end and Back end team

(HN) Senior JavaScript Developer

 • Mã JOB: 12361
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS; Angular;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Senior JavaScript Developer 12361]

 • This position is responsible for serving as a technical expert; designing, developing and maintaining high profile application software and software tools for large projects and complex HTML5/JavaScript applications.   
 • Design/spec/code new software and software tools; maintain and modify existing software and software tools; and test, document and debug all work
 • Provide leadership on projects and guidance to lower level Software Engineers
 • Assist in customer support and with other teams/groups as needed
 • Other duties as assigned in support of the organization

(HN) Full-Stack Developer

 • Mã JOB: 12357
 • Mức lương: $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; MongoDB; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Full Stack Developer 12357]

Advesa needs to recruit enthusiastic, professional NodeJS programmers, not only participating in developing applications for leading e-commerce partners but also focusing on developing the company& services.
 Becoming a programmer of Advesa, you will have the opportunity to work in a dynamic international environment, have many opportunities for advancement, personal development, cooperation with leading experts. Advesa always encourages
programmers to actively learn new technology, overcome language barriers, constantly exchange and find the best solution.

WHAT WE DO:

 • Participate in analysis of requirements, system design.
 • Research and apply new technologies.
 • Improving and improving project quality.
 • Participate in forums, tech shows about the company&technology.

(HCM) Back-end/ NodeJS Deveveloper

 • Mã JOB: 12284
 • Mức lương: $1000 - $1800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Back-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back end NodeJS Deveveloper 12284]

 • We are a Japanese company. 
 • And looking for a partner to make a new web service togehter. 

Responsibilities: 

 • Develop backend applications with NodeJS, ReactJS, AWS-Lambda.
 • Collaborate with japanese team , Designers and Engineers.

About work:

 • Development of Photo cloud storage web service for Japan.
 • Development of automation company task with Machine Learning  for Vietnam.

About technology we use:

 • AWS Serverless  (Lambda , DynamoDB, Cognito,StepFunction)
 • AWS Rekognition, SageMaker, Machine Learning
 • Node.js , React.js

We are a young and passionate development team.

You can acquire the most advanced development ability.

Let's create a great service together!

(HCM) Front-end Developer | up to 1500$

 • Mã JOB: 12086
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Developer up to1500 12086]

When working with us, you will work with large CRM real estate software with 500 customers and new technical.
You will responsible to improve and develop our Web and Mobile applications with high quality and performance as:

 • For web app (VueJS, Gatsbyjs, ReactJS, NodeJS, .NET Core, Service workers):
  • Develop Web App.
  • Develop static web.
  • Build CMS to manage customers.
  • Build Web app with Progressive Web APP concept.
 • For mobile (Xamarin.Forms, Flutter, SQLLite, NodeJS):
  • Develop apps on iOS and Android, MAC.
  • Research about Flutter.

(HCM) Senior Front-end Developer

 • Mã JOB: 12081
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Front end Developer 12081]

Fram is currently looking for Senior Frontend Developer(ReactJS) to leverage the product and to develop new features for our Swedish client’s leading E-learning platform. Most important is that your coding should be at the highest standard, easily maintainable and easy to read. You are able to work independently, you deliver on time and you take initiative to keep team communication alive at all times.

(HCM) Full-stack Developer

 • Mã JOB: 11989
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Full stack Developer 11989]

As Fullstack ReactJS, NodeJS Developer, you will advance our mission to bring solutions to thousands of Amazon sellers by developing easy-to-use, scaleable various tools for Amazon sellers around the world. 

 • Develop front-end and back-end
 • Develop mobile and web applications using NodeJS, ReactJS
 • Translate stories from product owner into product features
 • Be more than a coder - make suggestion for our product
 • Ensure scaleability and redundancy of various tools to be developed

(HCM) Front-end Developer

 • Mã JOB: 11986
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; AngularJS; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Developer 11986]

Do you love to play with cutting-edge technologies like NodeJS, ReactJS, React Native, Graphql, Big Data stack?
We need a Senior Front-end Developer who is fast and understands in the ins-and-outs web performance, page optimization, and page load speeds and realtime services.
An exciting and challenging position exists as a Senior Front-end Developer in Kompa Group office. We are looking for someone who is passionate about what they do and enjoys working with our team to create meaningful digital experiences with our realtime product sites, all the while supported by our designers and back-end developers who will build it if it can be imagined.
We love what we do, and we want a front-end developer who shares our passion.

Key Responsibilities

 • Build reusable components/modules for static websites and realtime websites with responsive design;
 • Work with API endpoints for dynamic content updating;
 • Ensure UI/UX of developed pages with near pixel-perfect design;
 • Develop and optimize front-end UI to ensure the application is rendered consistently in cross-browser environments.

You will be the core engineer of the new system and potentially become technical lead if you could demonstrate strong leadership skills.

(HCM) Front-end Web Developer

 • Mã JOB: 11987
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; AngularJS; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Web Developer 11987]

 

 • Vị trí: Kỹ sư lập trình Web ( ReactJS, Bootstrap ).
 • Phát triển phần mềm theo yêu cầu của khách hàng, công ty.
 • Báo cáo công việc mỗi ngày cho cấp quản lý.
 • Chủ động trong công việc.
 • Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

(HCM) Front-end Developer

 • Mã JOB: 11984
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; HTML; Front-End; ReactJS; CSS3;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Developer 11984]

Job Description

We are looking for a great Frontend developer who has at least 1 year experience with ReactJS or AngularJS.

Your job will be:

 • Build or maintain the web application done by ReactJS or AngularJS.
 • Design structures and develop the libraries used for projects.

Responsibilities

 • Writing scalable, testable, efficient, and easily maintainable code.
 • Translating application requirements into stable, working, high performance application.

(HN) Front-end Developer

 • Mã JOB: 11835
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; AngularJS; JavaScript; HTML; Front-End; ReactJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front end Developer 11835]

 • Design and develop UI/UX elements.
 • Producing clean, efficient code base on specifications.
 • Make design and technical decision for Angular projects.
 • Ensure team members follow development guidelines and meet internal quality procedures to deliver high quality solutions.
 • Ownership on all frontend aspects while mentoring and helping team members.
 • Support team members when required.
 • Demonstrate initiative and creativity to solve problems.
 • Proactively shares information across the team.
 • Learn new technologies to fulfil business long terms strategies.