TOP việc làm ReactJS

Tổng hợp việc làm ReactJS mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Developer/ Lập Trình Viên (Đi Làm Ngay hoặc Đầu Năm 2019)

 • Mức lương: $400 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; C#; NodeJS; .NET; HTML; ReactJS;

Front-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; ReactJS;

Mid-Senior Full-Stack Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Back-End NodeJS Developer ( All Levels )

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Back-End; ReactJS;

Chuyên Viên Lập Trình Front-end

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

Software Engineer

 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Full-Stack; ReactJS; Game Developer 2D; Javascript / Typescript; Blockchain;

(HN) Senior Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; ReactJS;

Front-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; HTML5; ReactJS;

Mid-Senior Full-Stack Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

Back-End NodeJS Developer ( All Levels )

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS; Back-End; ReactJS;

Front-End Engineer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS;

Front-End Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; Front-End; ReactJS;

30 Fresher PHP/ReactJS Developers

 • Mức lương: $10000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; ReactJS;

Chuyên Viên Lập Trình Front-end

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; Front-End; ReactJS; CSS3;

Software Engineer

 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Full-Stack; ReactJS; Game Developer 2D; Javascript / Typescript; Blockchain;

Fresher Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET; ReactJS; Web;

05 React Native Developers

 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; ReactJS; React Native;

(HCM) Senior ReactJS Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ReactJS; React Native;