TOP việc làm Ruby on Rails

Tổng hợp việc làm Ruby on Rails mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Back-end Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; Ruby; Back-End;

Back-end Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; Ruby on Rails; Ruby; Back-End;

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Ruby;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python; Ruby;

Back-end Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; MySQL; Ruby; Back-End;

Back-end Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; Ruby on Rails; Ruby; Back-End;