TOP việc làm Ruby on Rails

Tổng hợp việc làm Ruby on Rails mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 04/2019. Các tin tuyển dụng Ruby on Rails vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

Back-End Engineer

 • Mã JOB: 12192
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; Ruby; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Engineer 12192]

 • Phát triển các tính năng từ ý tưởng đến sản phẩm.
 • Hỗ trợ, giao tiếp với đội CSKH để tìm ra nguồn gốc các vấn đề của khách và đưa ra được giải pháp tốt.
 • Tham gia với các quản lý để thảo luận, đưa ra giải pháp để cải thiện sản phẩm.
 • Viết code gọn gàng, trong sáng; có tư duy TDD (Test-Driven Development); tham gia code review.
 • Làm việc với UX/Design team, frontend team, mobile team tạo ra API hỗ trợ, các tính năng/logic để hoàn thành tính năng/sản phẩm.

Ruby on Rails Developer [All Levels]

 • Mã JOB: 12238
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Ruby on Rails Developer All Levels 12238]

 • Product development and see your features and ideas being implemented and used by thousands of users everyday.
 • Join a young, winning and regional team working on disruptive technologies.
 • Work closely with the regional teams (product, businesses) to see user’s and business teams feedback and provide solutions to improve your own product.
 • You will work in Agile/Scrum environment.

Back-End Engineer

 • Mã JOB: 12192
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; Ruby; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Back End Engineer 12192]

 • Phát triển các tính năng từ ý tưởng đến sản phẩm.
 • Hỗ trợ, giao tiếp với đội CSKH để tìm ra nguồn gốc các vấn đề của khách và đưa ra được giải pháp tốt.
 • Tham gia với các quản lý để thảo luận, đưa ra giải pháp để cải thiện sản phẩm.
 • Viết code gọn gàng, trong sáng; có tư duy TDD (Test-Driven Development); tham gia code review.
 • Làm việc với UX/Design team, frontend team, mobile team tạo ra API hỗ trợ, các tính năng/logic để hoàn thành tính năng/sản phẩm.

Junior/Senior Back-end Ruby on Rails Developer

 • Mã JOB: 12153
 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JuniorSenior Back end Ruby on Rails Developer 12153]

Your role:

You will be joining the tech team and working on some hard problems to improve the truck matching algorithm and optimise back-end code.

As a Ruby on Rails Senior Back End Developer you will be responsible for the following tasks:

 • Collaborating with product and experience teams to define and prototype feature specifications
 • Developing backend services in Ruby on Rails and actually working on code that makes you happy
 • Writing clean, simple and efficient code.
 • Suggesting and proposing creative solutions to solve problems
 • Supporting other members and review their code
 • Being a vital voice in weekly scrum meetings and daily stand up meetings
 • Communicating clearly to allow the team to function smoothly
 • Helping train other members of the team in areas where you have more expertise
 • Building and maintaining a strong culture of great team morale, cohesiveness and high-performance

Web Developer

 • Mã JOB: 12145
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Ruby on Rails; Web; VueJS;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Web Developer 12145]

 • Phát triển product , service của công ty cùng với team development bên Nhật.
 • Product trong lĩnh vực ứng dụng hẹn hò, kết nối, dating.

Chương trình tuyển dụng Master Code

 • Mã JOB: 11902
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; .NET; Ruby;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Chuong trinh tuyen dung Master Code 11902]

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

 • Trở thành senior dev, software architect hoặc CTO sau 3~5 năm
 • Cân bằng cuộc sống và công việc với những kì nghỉ từ 6~10 ngày sau mỗi 3 tháng làm việc trong dự án
 • Được đánh giá và ghi nhận liên tục, 3 tháng 1 lần để tăng level và thưởng năng suất.
 • Onsite kết hợp du lịch tại nước ngoài 3-6 tháng (Bangkok- Jakarta)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

25 Master Code là chương trình tuyển dụng chuyên gia IT cao cấp của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ, có bản lĩnh, đảm đương được các vị trí software architect hoặc CTO trong tương lai và cùng Topica thực hiện sứ mệnh chiếm lĩnh thị trường công nghệ giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á.

Trong thời gian làm việc tại Topica, từ ngay ngày đầu, ứng viên đã có thể lựa chọn tham gia ngay các dự án trọng điểm cấp tổ hợp như dự án Ecosystem xây dựng hệ sinh thái giáo dục trên nền tảng công nghệ mà core value là AI, machine learning - ứng dụng công nghệ 4.0 tiên tiến nhất cùng nhiều platform con để xoáy dữ liệu người dùng.

Ứng viên có thể thoả sức chinh phục các dự án tập trung những chuyên gia, quản lý hàng đầu Tổ hợp cũng như lựa chọn core team với nhiều chuyên gia, quản lý IT khủng để đầu quân.

SẴN SÀNG TRẢI NGHIỆM NHỮNG THÁCH THỨC: 

 • Tham gia phát triển hệ thống phần mềm lớn, trọng điểm cùng các software architect của tổ hợp.
 • Phát triển sản phẩm/module mới hoạt động ổn định 
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và chất lượng code.
 • Tuân thủ quy trình phát triển sản phẩm theo mô hình Agile, Scrum
 • Đào tạo, hướng dẫn hoặc là techleader các thành viên khác trong team

Ruby on Rails Technical Lead | From $1,700 ++

 • Mã JOB: 11856
 • Mức lương: $1700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; Ruby; Database;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Ruby on Rails Technical Lead From 1700 11856]

 • At EPOS, we connect business owners and entrepreneurs, running shops, cafes and restaurants, with the technology they need to grow their businesses.
 • EPOS is a global IT company specializing in Point of Sales technology, including Sales Management, Inventory Management, Customer Relationship Management, and Payment Gateways. Our clients include the Singapore Government, cafes, restaurants, shops, hospitals and MNCs (Boeing, Unilever, Airbus, Citibank, Magnum, Ben & Jerry’s, Marlboro, Mevius, and Camel).
 • We believe that to build a great product, we need motivated developers who understand our clients and their needs. At EPOS, all our developers have the opportunity to travel abroad to interact with actual EPOS customers, gather requirements and have a say in the development of the next generation of EPOS products.
 • EPOS has been in Vietnam with our wholly owned subsidiary since 2009 (Floating Cube Studios Vietnam, https://floatingcube.com/).
 • Our newest product is a POS for the U.S. market scheduled to be released in mid 2019.
 • We're looking for a Technical Lead who loves building software to change the way we live and work. If the candidate showcases exceptional leadership/management abilities, he/she will have the opportunity to lead/manage the backend development team.
 • You'll be responsible for the web component and back-end of the EPOS business platform. We use Ruby for our Backend. PostgreSQL and Ubuntu for our database and servers.
 • You'll manage a team of 5 rails developers. You will be responsible for the growth and career development of your team.

(HCM) Back-end Developer

 • Mã JOB: 12268
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back end Developer 12268]

We are looking for brilliant, passionate Backend Developers to build scalable systems for our users all around the world.

Our team is continuing successfully in building high load, large scale systems that requires zero downtime and provides rapid responses to worldwide users. We provide our employees an energetic startup working environment following Agile concepts and methodologies. So if you are a super star Back-end with both excellent leadership abilities and outstanding technical skills, join our team and start the greatest journey with Mingle!


Key Responsibilities:

 • Implement the solution with stability, performance, scalability and security in mind
 • Understand and apply different architecture models
 • Understand and manage the technical compromises, bugs, limitations of the product
 • Always seek to optimize and improve the quality of the products/ systems

(HCM) Back-End Engineer

 • Mã JOB: 12267
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Ruby on Rails; Back-End; RESTful;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Back End Engineer 12267]

The Backend Engineer (BE) designs complex backend technology solutions, develops code, and tests and maintains new and existing systems. As part of Floware’s Infrastructure & Security team, he partners closely with development teams to define scope and requirements for reusable services with integration services and APIs, and to use appropriate technology solutions for the business. The BE is a key member of the team responsible for delivering robust solutions while defining backend standards for all development teams at Floware VN.

(HCM) Fullstack Developer

 • Mã JOB: 12178
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Fullstack Developer 12178]

 

We are looking for a Fullstack Developer who is able to build single page applications including implementing, testing, integrating and utilizing APIs with latest front-end web technologies.

How do you know if this is the right role for you? If you:

 • Enjoy a fast-paced entrepreneurial environment.
 • Have strong analytical and problem-solving skills.
 • Are coachable and personable, and, ideally, with a good sense of humour!.
 • Are a team player, who is willing to disseminate knowledge to other team members.
 • Are a passionate individual who is not afraid to ask questions and eager to learn.
 • Maintain a high degree of knowledge of current technologies and tools.
 • Make recommendations to improve effectiveness of the team.

(HCM) Senior Ruby on Rails Developer

 • Mã JOB: 12177
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Ruby on Rails Developer 12177]

We are looking for a Ruby on Rails developer responsible for managing the interchange of data between the server and the users. Your primary focus will be development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. You will also be responsible for integrating the front-end elements built by your co-workers into the application. Therefore, a basic understanding of front-end technologies is necessary as well.

Responsibilities

 • Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable Ruby code.
 • Integration of data storage solutions.
 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers with server side logic.
 • Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to these problems.
 • Help maintain code quality, organization and automatization.

(HCM) Ruby on Rails Developer

 • Mã JOB: 12176
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Ruby on Rails Developer 12176]

Responsibilities

 • You will have a hand in both front- and back-end systems of our application, help set technical direction, and build up the capabilities of the team. 
 • You will play an active role in designing new features. As a senior, your input is critical for making the right decisions.
 • You will be troubleshooting and resolving technical issues & bugs reported by customers or our application monitoring tools.
 • We care greatly about code quality, and you are expected to help improve our practices and help clean up legacy systems.

Awesome things about this position

 • As a developer at Wonderlabs, you get to wear many hats. We all chip in where it’s needed. You'll be given the freedom to experiment - after all, if we don't try, we won't know. 
 • You will be part of a small and tightly knit team of dedicated professionals.
 • As a key member to the team, you will work alongside the founders every day, and will be given the opportunity to make decisions that directly impact the direction of the company. 
 • You will have a direct impact on shaping the culture of both Wonderlabs and our partners.

(HN) Back-end Developer

 • Mã JOB: 12172
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Ruby; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Back end Developer 12172]

 • You must be a developer with a keen sense of good system design and application architecture.
 • Build reusable code, library to provide open solution for team and for clients.
 • Build automation solutions in monitor, operation & report of team.
 • Maintain & optimize code base, enable scalability & cross platform compatibility of system.

(HN) Project Manager

 • Mã JOB: 12000
 • Mức lương: $1100 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; Project Manager; Ruby;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Project Manager 12000]

Job Description

 •  Manage project leaders (required 10 years system development experience)
 •  Technical problem solving
 •  Recruitment, training, evaluation engineers and organizing tech team in the long run
 •  Organize tech events (if you'd like to try) 

Customer project
We have ever developed rnterprise web based system for Japanese companies

 •  Asset Management
 •  Sales Contract Management
 •  Time attendance management
 •  Construction site management (web and mobile device)

(HCM) Senior Back-end Engineer

 • Mã JOB: 11916
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; NodeJS; Back-End;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Back end Engineer 11916]