THÔNG TIN ỨNG VIÊN châu hoài đạt

Tên đầy đủ Châu Hoài Đạt
Việc cần tìm WEB DEVELOPER
Email ********
Năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
Điện thoại ********
Kỹ năng chính Photoshop, PHP, WordPress, MySQL, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Javascript
Kỹ năng phụ
Địa chỉ muốn làm việc TPHCM
Lương mong muốn 2.000.000đ - 4.000.000đ
Skype ********
Facebook ********
Năm ra trường