THÔNG TIN ỨNG VIÊN nghiêm đình tùng

Tên đầy đủ Nghiêm Đình Tùng
Việc cần tìm Thực tập
Email ********
Năm kinh nghiệm Sinh Viên
Điện thoại ********
Kỹ năng chính HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap
Kỹ năng phụ
Địa chỉ muốn làm việc Hà Nội
Lương mong muốn Tùy vào năng lực làm việc
Skype ********
Facebook ********
Năm ra trường SV năm 1